settings icon
share icon
Jautājums

Ko saka Bībele par Kristiešiem, kuri atbalsta dzimstības kontroli? Vai Kristiešiem jākontrolē dzimstība?

Atbilde


Cilvēks tika radīts un sagatavots lai augļotos un vairotos (Mozus 1.gr. 1:28). Laulības ir Dieva nostiprināta institūcija kā stabila vide, kurā radīt un audzināt bērnus. Skumji, bet mūsdienās bērni bieži vien tiek uzskatīti kā traucējums un nasta. Bieži vien bērni stāv ceļā cilvēku karjerai un finansiālajiem sasniegumiem; tiek uzskatīti par ”traucēkļiem” sociālajās dzīvēs. Bieži vien šī egoisma izpausme liek lietot kontraceptīvos līdzekļus.

Pretēji egocentriskajiem mērķiem un kontraceptīvo līdzekļu lietošanai, Bībele saka, ka bērni ir Dieva dāvana (1.Mozus gr.4:1; 33:5). Bērni ir mantojums no Kunga (Ps.127:3-5). Bērni ir Dieva svētība (Lk.ev.1:42). Bērni ir vecu cilvēku vainagojums (Sak.gr.17:6). Dievs svēta neauglīgu sievieti ar bērniem (Ps.113:9; 1.Moz.21:1-3; 25:21-22; 30:1-2; 1.Sam.1:6-8; Lk.ev.1:7, 24-25). Dievs veido un piešķir bērniem ķermeni mātes miesās (Ps.139:13-16). Dievs zina bērnu jau pirms viņu dzimšanas (Jer.1:5; Gal.1:15).

Par to, ka Dievs nosoda dzimstības kontrolēšanu varam lasīt 1.Moz.gr. 38 nodaļā par Jūdas dēliem Geru un Onanu. Gers apprecēja sievieti vārdā Tamāra, bet viņš darīja sliktu darbu un Dievs lika viņam mirt atstājot Tamāru bez bērniem. Tamāra tika atdota par sievu Gera brālim Onanam saskaņā ar Levirates likumu par laulībām 5.Moz.gr.25:5-6. Onans, zinādams, ka tie neskaitīsies viņa pēcnācēji, pie sava brāļa sievas iedams, izkaisīja zemē, lai neradītu pēcnācējus savam brālim. Viņš izmantoja visvecāko dzimstības kontrolēšanas paņēmienu. 1.Moz.gr.38:10 saka: ”Kungam nepatika tas, ko viņš darīja, un viņš nonāvēja arī to.” Onana motivācija bija egoistiska, viņš izmantoja Tamāru tikai sava paša prieka pēc, viņš atteicās pildīt savu tiešo pienākumu - radīt mantinieku savam brālim. Šo pantu bieži pielieto kā piemēru tam, ka Dievs neatbalsta dzimstības kontroli. Tomēr Dievs nesodīja Onanu tāpēc, ka viņš pielietoja visvecāko bērnu dzimstības kontrolēšanas metodi, bet gan tāpēc, ka viņš rīkojās egoistiski. Onans tika sodīts savu savtīgo mērķu dēļ.

Svarīgi ir redzēt bērnus tā, kā Dievs tos redz, bet ne kā pasaule to uztver un māca. Patiesībā, Bībele neaizliedz kontracepciju. Ne jau pretapaugļošanās līdzekļi, bet gan motivācija un nodomi - iemesls kontracepcijas lietošanai. Ja laulāties pāris to dara savtīgu, egoistisku nolūku dēļ, tad tas ir nepareizi. Ja laulātais pāris kontraceptīvos līdzekļus lieto, lai pieaugtu, nobriestu garīgi un kļūtu vairāk finansiāli nodrošināti, tad iespējams, ka ir pieņemami lietot kādu pret aizsargāšanās līdzekli uz laiku. Kā jau teikts, viss ir atkarīgs no motivācijas.

Bībele saka, ka bērni ir ļoti laba lieta. Bībele ”vēlas,” lai vīram un sievai būtu bērni. Nespēju ieņemt bērnus Bībele apraksta kā lietu, kas nav laba. Katra Bībelē aprakstītā persona vēlējās bērnus. Tajā pašā laikā mēs nevaram apgalvot, ka dzimstības kontrole Bībelē ir nosodīta. To drīkst izmantot, bet jāapzinās tās nolūks. Visiem precētiem pāriem vajadzētu meklēt Tā Kunga gribu un nodod savu dzīvi Kunga rokās. Ļaut Dievam runāt uz sirdīm un ļaut Viņam noteikt laiku, kāds būtu vislabākais bērnu radīšanai un cik daudz bērnu tiem vajadzētu būt.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko saka Bībele par Kristiešiem, kuri atbalsta dzimstības kontroli? Vai Kristiešiem jākontrolē dzimstība? Vai Kristiešiem jāizmanto dzimstības kontrole?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries