settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir Dievs pēc dzimtes – vīrietis vai sieviete?

Atbilde


Studējot Svētos Rakstus top skaidri divi fakti. Pirmais - Dievs ir gars un Viņam nepieder cilvēciskās īpašības vai ierobežojumi. Otrais - visi pierādījumi, ko satur Svētie Raksti saskan ar to, ka cilvēcei Dievs Sevi ir atklājis vīrieša formā. Iesākumā ir nepieciešams saprast Dieva īsto dabu. Dievs ir persona, noteikti un acīmredzami tāpēc, ka Dievs izrāda individuālas rakstura īpašības. Dievam ir prāts, griba, intelekts un emocijas. Dievs sazinās un veido attiecības ar cilvēkiem, kā arī caur Svētajiem Rakstiem ir pierādītas un parādītas Dieva rīcības.

Kā Jņ.ev.4:24 ir teikts - ”Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā.” Dievs ir garīga būtne un Viņam nepieder cilvēka fiziskās īpašības. Tomēr dažreiz Svētajos Rakstos ir izmantota tēlaina valoda piešķirot Dievam cilvēciskas rakstura īpašības kārtībā, lai palīdzētu saprast labāk, kas ir Dievs. Šī cilvēcisko rakstura īpašību piešķiršana Dievam ir saukta par ”antropomorfismu.” Antropomorfisms ir vienkārši līdzeklis kā Dievs (garīga būtne) atklāj cilvēcei patiesību (fiziskām būtnēm) par Savu raksturu. Mēs, cilvēki, esam limitēti saprast lietas, ka ir ārpus mūsu fiziskās sfēras. Tāpēc Svētajos Rakstos pielietotais antropomorfisms palīdz mums saprast kas ir Dievs. Apskatot faktu, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, mēs saskaramies ar dažām grūtībām. 1.Moz.gr.1:26-27 saka: ”Un Dievs teica – taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi!”

Abi, gan vīrietis, gan sieviete ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības, tāpēc tie ir pārāki par visām citām radībām uz zemes. Jo cilvēkiem tāpat kā Dievam ir prāts, griba, intelekts, emocijas un morālās spējas. Dzīvniekiem nepieder morālās spējas un nemateriālie komponenti ar ko ir apveltīts cilvēks. Līdzība Dievam ir garīgs komponents, kas pieder tikai cilvēkam. Dievs radīja cilvēci, lai tie veidotu attiecības ar Viņu. Cilvēks ir vienīgā būtne, kas radīta ar šādu nolūku.

Tātad, vīrietis un sieviete ir vienīgie modeļi, kas veidoti pēc Dieva tēla un līdzības – tie nav sīkas Dieva ”kopijas.” Tas fakts, ka vīrietis un sieviete pastāv, nebūt nepieprasa to, ka Dievam jābūt ar vīrieša vai sievietes pazīmēm. Atceraties, ka pēc Dieva tēla un līdzības radītai būtnei nav nekāda sakara ar fiziskajām īpašībām.

Mēs zinām, ka Dievs ir garīga būtne un Viņam nepieder fiziskas īpašības. Tomēr, šim visam nav ierobežojumu tanī, kā Dievs izvēlas atklāt Sevi cilvēcei. Svētie Raksti satur visu Dieva doto atklāsmi par Viņu, tātad, tas ir vienīgais objektīvais informācijas avots par Dievu. Skatoties uz to, ko Svētie Raksti mums saka, pastāv vairāki novērojumi par formu, kādā Dievs ir Sevi atklājis.

Svētie Raksti satur apmēram 170 atsauksmes par to, ka Dievs ir saukts par ”Tēvu.” Nav iespējams saukt kādu par tēvu, ja vien tas nav vīrietis. Ja Dievs būtu izvēlējies atklāt sevi kā sievieti, tad vārda ”tēvs” vietā būtu bijis ”māte.” Abos Testamentos, gan Jaunajā, gan Vecajā, attiecībā uz Dievu ir lietoti tikai vīriešu dzimtes vietniekvārdi.

Jēzus Kristus neskaitāmas reizes Dievu sauca par Tēvu un lietoja vīriešu dzimti daudzos citos gadījumos, kad runāja par Viņu. Tikai evaņģēlijos vien uzrunājot Dievu, Kristus Viņu sauca par ”Tēvu” 160 reizes. Īpaši interesants ir Jēzus paziņojums Jņ.ev.10:30: ”Es un Tēvs, mēs esam viens.” Vairāk kā skaidrs, ka Jēzus Kristus nāca cilvēka formā uz zemi mirt pie krusta, lai tādējādi nomaksātu visas pasaules grēkus. Tāpat kā Dievs Tēvs, arī Jēzus ir atklāts cilvēcei vīrieša formā. Svētie Raksti ir aprakstījuši vairākus gadījumus, kad Kristus lieto vīriešu dzimtes lietvārdus un vietniekvārdus attiecībā uz Dievu.

Jaunā Testamenta vēstījumi (no Apustuļu darbiem līdz Atklāsmes grāmatai) satur gandrīz 900 pantus, kuros vārds theos – vīr. dzimt. lietvārds Grieķu val. – ir lietots kā tieša norāde uz Dievu. Neskaitāmās atsauksmes Svētajos Rakstos attiecībā uz Dievu nepārprotami ir saskanīgs modelis par to, ka viņš ir attiecināts uz vīriešu dzimtes vārdiem, lietvārdiem un vietniekvārdiem. Lai arī Dievs nav cilvēks, tomēr atklājot Sevi cilvēcei Viņš izvēlas vīriešu dzimti. Tāpat arī viss teiktais attiecībā uz Jēzu Kristu ir vīriešu dzimtē un Viņš pieņēma vīrieša formu laikā, kad bija uz zemes. Vecā Testamenta pravieši un Jaunā Testamenta apustuļi runā par abiem, Dievu un Jēzu Kristu, vīriešu dzimtes formā. Atklājot Sevi Dievs ir izvēlējies šo formu, lai cilvēkiem būtu vieglāk saprast kas un kāds Viņš ir. Kaut arī Dievs dod atvieglojumus kārtībā, lai mēs varētu Viņu saprast, svarīgi ir nemēģināt ”sasaistīt Dievu,” tā sakot, uzliekt Viņam ierobežojumus, kas nav atbilstoši un piemēroti Viņa raksturam.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir Dievs pēc dzimtes – vīrietis vai sieviete?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries