settings icon
share icon
Jautājums

Vai Dievs runā uz mums mūsdienās?

Atbilde


Bībelē ir aprakstīti vairāki gadījumi, kad Dievs runāja uz cilvēkiem dzirdami (2. Mozus gr. 3:14; Jozuas gr. 1:1; Soģu gr. 6:18; 1. Sam.gr.3:11; 2. Sam.gr.2:1; Ījaba gr. 40:1; Jes.gr.7:3; Jer.gr.1: 7; Apustuļu darbi 8:26, 9:15 - Šis ir tikai neliels piemērs). Skatoties no Bībeliskā viedokļa nepastāv iemesls tam, ka Dievs nevarētu vai nespētu runāt ar cilvēku sadzirdami un skaidri. Simtiem reižu Bībeles ierakstos Dievs ir uzrunājis cilvēku. Mums jāpatur prātā, ka tas ir noticis 4000 cilvēces pastāvēšanas gadu laikā. Kad Dievs runā un cilvēks dzird nekādā gadījumā nav uzskatāms par parastu gadījumu, bet gan tas ir speciāls izņēmums. Pat Bībeles reģistrētajos gadījumos Dieva runāšana uz cilvēku ir ne vienmēr saprotama. Ne vienmēr ir skaidrs vai bija dzirdama balss, vai tā bija cilvēka iekšējā balss, vai arī garīgs iespaids.

Dievs uzrunā cilvēkus ari šodien. Pirmkārt, Dievs runā uz mums caur Savu vārdu (2.Tim.3:16-17). Jes.gr.55:11 ir teikts: “tā būs ar manu Vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtījis.” Bībele ir saglabājusi katru Dieva vārdu, kas mums ir nepieciešams, lai taptu izglābti un dzīvotu kristīgu dzīvi. 2.Pēt.vēst.1:3 norāda: “Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši Viņu, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un labestību.”

Otrkārt, Dievs runā caur iespaidiem, notikumiem un domām. Dievs mums palīdz saskatīt un atšķirt labo no ļaunā caur sirdsapziņu (1.Tim.1:5; 1.Pēt.3:16). Dievs ir darbības procesā pielāgojot Savas domas mūsu domām, lai mēs sāktu domāt tā, kā domā Viņš (Rom.12:2). Dievs attīsta notikumus mūsu dzīvē, lai vadītu, mainītu mūs un palīdzētu augt garīgi (Jēk.1:2-5; Ebr.12:5-11). 1.Pēt.vēst.1:6-7 teiktais atgādina mums: “Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciezdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus.”

Visbeidzot, dažreiz Dievs var kādu uzrunāt dzirdami. Tomēr, ir ļoti apšaubāmi, ka tas notiek tik bieži, kā daži to apgalvo. Pat Bībeliskajos gadījumos Dieva runāšana dzirdami ir sevišķs izņēmums, bet ne parasta lieta. Ja kāds apgalvo, ka ir dzirdējis Dievu runājam, tad vienmēr salīdziniet teikto ar rakstīto Bībelē. Ja Dievs runā, tad visam Viņa teiktajam ir jāsakrīt ar Bībelē rakstīto (2.Tim.3:16-17). Dievs nekad nav un nevar būt pretrunā ar Sevi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Dievs runā uz mums mūsdienās?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries