settings icon
share icon
Jautājums

Vai Dievs dzird/ atbild uz grēcinieku/ neticīgo lūgšanām?

Atbilde


Jņ.ev.9:31 mēs lasām: ”Mēs zinām, ka grēciniekus Dievs neuzklausa, bet, ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva gribu, tādu viņš uzklausa.” Ir teikts arī, ka ”vienīgā lūgšana, ko Dievs dzird no neticīgo puses ir lūgšana pēc pestīšanas.” Rezultātā daži tic, ka Dievs nedzird un/ vai neatbild uz neticīgas personas lūgšanu. Kontekstā, lai arī Jņ.ev.9:31 saka, ka Dievs neveic brīnumus caur neticīgo, tomēr 1.Jņ.vēstulē 5:14-15 ir teikts, ka Dievs atbild uz lūgšanām, kas saskan uz Viņa gribu un prātu. Šis princips, iespējams, attiecas uz neticīgajiem. Ja neticīgais lūdz Dievam saskaņā ar Viņa gribu, tad nekas nevar aizkavēt Dievu atbildēt uz šādu lūgšanu, lūgšanu – kas ir saskaņā ar Viņa gribu un prātu.

Dažos Svēto Rakstu pantos mēs varam lasīt, ka Dievs dzird un atbild uz neticīgo lūgšanām; vairumā no šiem gadījumiem lūgšana ir ietverta. Jebkurā gadījumā Dievs atbild uz sāpinātas sirds raudām (nav teikts vai raudāšana bija adresēta Dievam). Dažos no šiem gadījumiem šķiet, ka lūgšana ir bijusi saistīta arī ar nožēlu. Bet citos gadījumos lūgšana ir bijusi vienkārši lūgums par pasaulīgām vajadzībām vai pēc svētības un Dievs savā neizmērojamajā žēlsirdībā, un līdzjūtībā ir atbildējis. Varbūt tāpēc, ka persona patiesi un no visas sirds meklēja Dievu un ticēja Viņam. Šeit ir daži panti, kas parāda, ka Dievs atbild uz neticīgo lūgšanām:

Ninives ļaudis lūdza Dievam, lai to pilsēta tiktu glābta (Jonas gr.3:5-10). Dievs atbildēja uz šīm lūgšanām un neiznīcināja Ninives pilsētu, kā Viņš to bija solījis.

Hagara lūdza Dievam pasargāt viņas dēlu Ismaēlu (1.Moz.gr.21:14-19). Dievs ne tikai pasargāja Ismaēlu, bet arī ārkārtīgi svētīja viņu.

1.Ķēn.gr.21:17-29, īpaši pantos 27-29 lasām, ka Ahabs gavēja un sēroja par Elijas pravietojumu attiecībā uz viņa pēcnācējiem. Dievs atbildēja neuzsūtot postu Ahaba laikā.

Pagānu sieviete no Tiras un Sidonas robežas lūdza Jēzum, lai Viņš izdzen dēmonu no viņas meitiņas (Mk.ev.7:24-30). Jēzus uzklausīja sievieti un darīja viņas meitu veselu.

Romas virsnieks Kornēlijs Apustuļu d.gr.10 pēc augstākas pavēles ataicināja apustuli Pēteri pie sevis, jo viņš tika atzīts kā taisnīgs vīrs. Ap.d.10:2 saka, ka viņš ”pastāvīgi lūdza Dievu.”

Dievs ir devis apsolījumus, kas ir piemērojami un attiecināmi uz visiem (glābtiem un neglābtiem), kā piem. Jeremijas 29:13: ”Jūs meklēsiet mani un atradīsiet – ja meklēsiet mani no visas sirds.” Šis ir tas gadījums, kas aprakstīts par Kornēliju Ap.d.10:1-6. Bet pastāv apsolījumi, kas saskaņā ar pantu kontekstu ir attiecināmi tikai uz Kristiešiem. Tāpēc, ka Kristieši ir saņēmuši Jēzu kā savu Glābēju, tie ir iedrošināti nākt droši pie Dieva žēlastības troņa un lūgt nepieciešamo palīdzību (Ebr.4:14-16). Mums ir teikts, ka, ja mēs ko lūdzam Dievam saskaņā ar Viņa gribu, Viņš dzird mūs un dod mums prasīto (1.Jņ.5:14-15). Pastāv daudz citu apsolījumu attiecībā uz lūgšanām (Mt.ev.21:22; Jņ.ev.14:13, 15:7). Tātad, jā, pastāv gadījumi, kad Dievs neatbild neticīgo lūgšanām. Tomēr Savā nebeidzamajā mīlestībā un žēlsirdībā Dievs bieži vien iejaucas neticīgo dzīvēs un atbild uz viņu lūgšanām.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Dievs dzird/ atbild uz grēcinieku/ neticīgo lūgšanām?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries