settings icon
share icon
Jautājums

Vai Dievs ir dzimumdiskriminējošs/ seksists?

Atbilde


Seksisms (dzimumu diskriminācija) ir uzskats, ka paša dzimums ir pārāks par otra dzimumu; attieksme, kas veicina sociālo lomu stereotipizāciju atbilstoši cilvēka dzimumam. Pārsvarā vīrieši dominē pār citu dzimumu – parasti sievieti. Bībele satur daudzas atsauksmes attiecībā uz sievietēm, kas mūsu modernajā domāšanā varētu izklausīties diskriminējoši. Bet mums vienmēr jāatceras, ka Bībelē aprakstītās rīcības ne katrā ziņā nozīmē, ka tās ir vēlamas un apstiprinātas. Bībele apraksta attiecības, kurās vīrietis izturas pret sievieti kā pret savu īpašumu, bet tas nenozīmē, ka Dievs ir saskaņā un mierā ar to; ka ir atzinis šādu rīcību par labu un pieņemamu. Patiesībā Bībele daudz vairāk ir koncentrējusies uz mūsu dvēselēm, nekā sociālajiem stāvokļiem. Kā arī Dievs zina, ka mainīta sirds mainīs uzvedību.

Īstenībā, Vecā Testamenta laikos visas pasaules kultūras to dziļākajās struktūrās bija patriarhālas. Vēsturiski sabiedriskais stāvoklis ir ļoti skaidrs – ne tikai Svētajos Rakstos, bet arī likumos, kas valdīja pār lielāko sabiedrību daļu. Modernās vērtības sistēmas un pasaules uzskats to sauc par ”seksismu” (dzimuma diskrimināciju). Dievs ordinēja, jeb ieviesa kārtību sabiedrībā, ne cilvēks. Viņš arī nodibināja autoritātes principus. Par nožēlu, kritušais cilvēks ir sabojājis Dieva ieviesto kārtību, demoralizējis to visā pilnībā tāpat, kā visu citu uz šīs zemes. Tā rezultātā gadsimtu gaitā ir attīstījies ne vienlīdzīgums starp vīrieti un sievieti. Izslēgšana un diskriminācija mūsu pasaulē nav nekas jauns. Tas viss ir radies cilvēka krišanas un grēka rezultātā. Tāpēc ar drošu sirdi var apgalvot, ka diskriminācija ir grēka rezultāts. Progresīvā Bībeles atklāsme virza mūs uz izārstēšanos no seksisma un noteikti no visām cilvēku rases grēcīgajām rīcībām.

Lai atrastu un uzturētu garīgo līdzsvaru starp Dieva ieviestajām autoritātes pozīcijām mums jālasa Svētie Raksti. Jaunais Testaments ir Vecā Testamenta pilnīgs piepildījums un tajā mēs atrodam principus, kas māca izlabot autoritātes līniju un izdziedēties no grēka, kas ir inficējis visu pasauli. Un tas iekļauj diskrimināciju, kas balstīta uz dzimumu.

Kristus krusts ir milzīgs izlīdzinātājs. Jņ.ev.3:16 saka, ka ”neviens, kas Viņam tic nepazudīs.” Šis ir visus ietverošs paziņojums, tas iekļauj visus cilvēkus neskatoties uz to stāvokli sabiedrībā, garīgajām spējām vai dzimumu. Vēstulē Galatiešiem ir mācīts, ka visiem bez izņēmuma ir dota iespēja saņemt pestīšanu. ”Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū; tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū” (Gal.3:26-28). Nav diskriminācijas pie krusta.

Attēlojot precīzu grēka rezultātu Bībele nav dzimumu diskriminējoša ne pret vīriešiem, ne pret sievietēm. Bībele ir aprakstījusi visus grēku veidus: verdzību un dzimtbūšanu, un savu izcilāko varoņu kļūdas no kā mēs visi varam mācīties. Un galu galā Bībele sniedz mums atbildi, parāda kā izārstēties no grēkiem, kas veikti pret Dievu un Viņa nolikto kārtību – taisnas un tiešas attiecības ar Dievu. Vecais Testaments gaidīja pilnīgo upuri un katru reizi, kad tika izdarīts kārtējais upuris par grēku, tas nepārprotami norādīja, ka ir nepieciešamība pēc samierināšanās ar Dievu. Jaunajā Testamentā ”jērs, kas paņems visas pasaules grēkus” piedzima, nomira, cēlās augšā no miroņiem un pēc tam tika uzņemts debesu augstumos, kur tagad kā Starpnieks darbojas mūsu labā. Tā ir īsta ticība, ka caur Viņu ir atrasta dziedināšana no grēka un tas noteikti iekļauj dzimuma diskriminācijas grēku.

Priekšstats par dzimumu diskrimināciju Bībelē balstās vienīgi uz Svēto Rakstu neizpratni. Ja vīrietis un sieviete, neskatoties uz to vecumu, ieņem viņiem Dieva noliktās lomas un dzīvo saskaņā ar ”To Kungu,” tad pastāv brīnišķīgs līdzsvars un saskaņa starp abiem dzimumiem. Tā ir tā saskaņa, ar ko Dievs sāka un tas ir tas, ko Viņš vēlas kā gala rezultātu. Pārlieku liels uzsvars tiek likts uz dažādiem grēkiem un to rezultātam, bet nav pievērsta uzmanība grēka saknei. Tikai un vienīgi, ja tiek atrasta samierināšanās ar Dievu caur Jēzu Kristu, mēs varam atrast vienlīdzību. ”un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus” (Jņ.ev.8:32).

Ļoti svarīgi ir saprast to, ka norādot vīrietim un sievietei noteiktas lomas Bībele nekādā veidā nerada dzimumu diskrimināciju. Bībele saka vienkārši un skaidri, ka vīrietim jāuzņemas vadība baznīcā un mājās. Vai tas sievieti padara par mazvērtīgāku jeb zemākas pakāpes? Absolūti nē! Vai tas nozīmē, ka sieviete ir mazāk inteliģenta, mazāk spējīga, vai Dieva acīs ir mazāk vērtīga? Absolūti nē! Tas nozīmē to, ka mūsu grēka aptraipītajā pasaulē jāpastāv struktūrai un autoritātei. Dievs ir ieviesis lomas mūsu labā. Seksisms (dzimumu diskriminācija) ir šo lomu ļaunprātīga izmantošana, bet ne šo lomu ievērošana.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Dievs ir dzimumdiskriminējošs/ seksists?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries