settings icon
share icon
Jautājums

Kāpēc Dievs izvēlējās Izraēlu, tās ļaudis kā Viņa izredzētos?

Atbilde


Runājot par Izraēlas nāciju 5.Moz.gr.7:7-9 saka: ”Kungs jūs ir iemīlējis un izvēlējies ne tādēļ, ka jūs būtu vairāk par citām tautām – jūs esat mazākā no visām tautām -, bet gan tādēļ, ka Kungs jūs mīl un tur savu zvērestu, ko devis jūsu tēviem, un Kungs izveda jūs ar stipru roku un izpirka jūs no vergu nama, no Ēģiptes ķēniņa, faraona, varas! Un zini, ka Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, uzticams Dievs, kas uz tūkstoš paaudzēm tur savu derību un žēlastību tiem, kas viņu mīl un tur viņa baušļus.”

Dievs izvēlējās Izraēlas nāciju, lai tie būtu cilvēki, caur kuriem piedzimtu Jēzus Kristus – Glābējs no grēka un nāves (Jņ.ev.3:16). Dievs apsolīja Mesiju uzreiz pēc Ādama un Ievas grēkā krišanas (1.Moz.gr.3 nodaļa). Vēlāk Dievs apliecināja, ka Mesija nāks no Ābrahama, Jesajas un Īzaka līnijas (1.Moz.gr.12:1-3). Jēzus Kristus ir galvenais iemesls, kāpēc Dievs izvēlējās Izraēlu kā Savus izredzētos, īpašos ļaudis. Dievam nav vajadzības pēc īpaši izvēlētiem cilvēkiem, bet Viņš nolēma darīt lietas šādā veidā. Jēzum bija jānāk no kādas cilvēku nācijas un Dievs izvēlējās Izraēlu.

Taču, Dievs neizvēlējās Izraēlas nāciju vienīgi šā iemesla pēc, - lai radītu un sūtītu pasaulē Mesiju. Dievs vēlējās, lai Izraēlas tauta mācītu citām tautām par Viņu. Izraēlai vajadzēja būt priesteru, praviešu un misionāru zemei, kas mācītu pasauli. Dievs vēlējās, lai Izraēlas nācija būt savādāka; lai tur būtu īpatnēji, atšķirīgi cilvēki; nācija, kas norādītu citiem uz Dievu un Viņa apsolījumu nodrošināt ar Pestītāju, Mesiju un Glābēju. Pa lielākajai daļai Izraēlai nav izdevies to izdarīt, tā ir cietusi neveiksmi. Tomēr Dieva galvenais mērķis attiecībā uz Izraēlu – Mesija nāks pasaulē caur šo nāciju – tika piepildīts pilnīgi Jēzus Kristus personā.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāpēc Dievs izvēlējās Izraēlu, tās ļaudis kā Viņa izredzētos?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries