settings icon
share icon
Jautājums

Ko nozīmē bīties Dieva?

Atbilde


Tiem, kas nav ticīgi, bīšanās no Dieva nozīmē bailes no Dieva soda un mūžīgās nāves, kas ir mūžīgā nošķirtība no Viņa (Lk.ev.12:5; Ebr.10:31). Tiem, kas ir ticīgi, bīšanās no Dieva ir kaut kas daudz savādāks. Ticīgo bīšanās no Dieva nozīmē bijību, respektu un cieņu pret Viņa personību. Vēstulē Ebrejiem 12:28-29 mēs varam lasīt brīnišķīgus vārdus: ”Tādēļ, iemantodami nesatricināmu Valstību, būsim pateicīgi Dievam, kalpojot Viņam tīkami ar godbijību, jo Mūsu Dievs ir kā uguns, kas aprij!” Bijība ir motivējošais faktors, kas liek pakļauties pasaules Radītājam visā pilnībā.

Sak.gr.1:7 saka: ”Bijāt Kungu – zinību pamats! Bijāt nozīmē respektēt, cienīt, atzīt un godāt, apzināties visā pilnīgā Dieva rakstura īpašības, kas virza uz patiesu zināšanu iegūšanu. Līdz tam brīdim, kamēr vien nesākam saprast kas ir Dievs un attīstām godbijīgu bijību pret Viņu, mēs nevaram iegūt patiesu gudrību. Patiesa gudrība nāk tikai ar sapratni par to, kas ir Dievs un to, ka Viņš ir svēts, taisns un godīgs. 5.Moz.gr.10:12, 20-21 ir rakstīts: ”Un tagad, Izraēl, - ko Kungs, tavs Dievs, prasa no tevis? – vienīgi bīties Kunga, sava Dieva, staigāt visus viņa ceļus, mīlēt viņu un kalpot Kungam savam Dievam, no visas sirds un dvēseles.” 20.pants saka: ”Bīsties kunga, sava Dieva, kalpo viņam, pieķeries viņam un svēri viņa vārdā!” 21.pants: ”Viņš ir tava slava, un viņš ir tavs Dievs, kas tev darījis visas šīs lielās un varenās lietas, ko tu esi redzējis!” Bijība pret Dievu ir tas, kas mums liek iet Viņa ceļos; kalpot Viņam un arī patiesi mīlēt Viņu vienīgo.

Daži saka, ka bijība nozīmē tikai ”respektu.” Tomēr bijība ir daudz kas vairāk par respektu vien. Saprasta pareizi un uz Bībeli balstīta Dieva bīšanās iekļauj zinības par to, cik ļoti Dievs nīst grēku. Bijība Dieva priekšā iekļauj sapratni par sodu un bīšanās no soda par to pat ticīgo dzīvē. Vēstulē Ebrejiem 12:5-11 ir aprakstīts, ka Dievs disciplinē savus bērnus – ticīgos. Lai arī disciplīna tiek veikta lielā mīlestībā (Ebr.12:6), tomēr tā ir baismīga lieta. Kad esam bērni, tad bailes no vecāku piemērotās disciplīnas nešaubīgi novērš dažas ļaunas rīcības. Tas pats ir attiecināms uz mūsu attiecībām ar Dievu. Mums vajadzētu bīties no Viņa disciplīnas un tāpēc meklēt veidus, kā dzīvot Viņam tīkamu dzīvi.

Ticīgajiem nav vajadzības baidīties no Dieva. Mums nav iemesla dzīvot bailēs no Viņa. Mums ir Viņa apsolījums, ka nekas nevar nošķirt mūs no Viņa mīlestības (Rom.8:38-39). Mums ir Viņa apsolījums, ka Viņš mūs nekad neatstās un nepametīs (Ebr.13:5). Bīties Dievu nozīmē dzīvot savas dzīves respektējot Viņa teikto, paklausot Viņam it visā, pakļaujoties Viņa disciplīnai un kalpojot Viņam godbijībā.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko nozīmē bīties Dieva?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries