settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir desmit Baušļi?

Atbilde


Desmit Baušļi ir desmit likumi Bībelē, ko Dievs deva Izraēlas nācijai īsi pēc tās masveida izceļošanas no Ēģiptes. Būtībā desmit Baušļi ir īss kopsavilkums no 613 Baušļiem, ko satur Vecā Testamenta likumi. Pirmie četri Baušļi aplūko mūsu attiecības ar Dievu. Pēdējie seši Baušļi aplūko mūsu attiecības ar citiem. Desmit Baušļi ir ierakstīti 2.Moz.gr.20:1-17 un 5.Moz.gr.5:6-21. Tie ir:

1) ”Lai tev nav citu dievu bez manis!”

Šis nozīmē, ka jākalpo tikai vienam dzīvajam Dievam. Visi citi dievi ir mākslīgi radīti un tie nav patiesi.

2) ”Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. Nezemojies tiem un nekalpo tiem jo es, Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas mani nīst, bet es daru žēlastību tūkstošiem – tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus.”

Šī komanda ir pret jebkādu elku darināšanu, redzamu Dieva attēlojumu. Nav iespējams izveidot Dieva tēlu, kas attēlotu Viņu perfekti un precīzi. Izveidot elku, kas it kā reprezentē Dievu, nozīmē kalpot neīstam dievam. Dievs šādu rīcību nīst.

3) ”Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto Viņa vārdu!”

Šī komanda saka, lai nelietojam Viņa Vārdu bezjēdzīgi. Mēs nedrīkstam lietot Dieva Vārdu nenopietni, bezrūpīgi un nevērīgi. Mums jāizrāda cieņa un godbijība Dievam lietojot Viņa Vārdu ar respektu un pietāti.

4) ”Atceries svētīt sabata dienu! Sešas dienas strādā u dari visus savus darbus, bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, - tad nedari nekādu darbu ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavi lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos.”

Šī komanda dota, lai noliktu vienu Sabata/ atpūtas dienu (sestdienu, pēdējo nedēļas dienu), kā atpūtas dienu; un dienu, kas veltīta Dievam.

5) ”Godā savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod.”

Šī komanda pavēl cienīt un godāt savus vecākus vienmēr.

6) ”Nenogalini!”

Šī komanda pavēl neslepkavot cilvēku ar iepriekš nodomātu mērķi.

7) ”Nepārkāp laulību!”

Šī komanda dota, lai nedotos nekādās seksuālās attiecībās ne ar vienu izņemot savu likumīgi laulāto draugu.

8) ”Nezodz!”

Šī komanda dota, lai nekad neņemtu neko, kas nepieder pašam. Lai neņemtu neko bez atļaujas, kas pieder kādam citam.

9) ”Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību!”

Šī komanda aizliedz liecināt vienam pret otru nepatiesi. Būtībā šī komanda aizliedz melošanu.

10) ”Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam!’

Šī komanda aizliedz iekārot jebko, kas nepieder pašam. Iekārošana un iekāre virza uz vienu no augšā minēto likumu laušanu un neievērošanu: slepkavību, laulības pārkāpšanu un zagšanu. Ja kaut kas ir slikts un aizliegts, tad tā iekārošana un darīšana arī ir slikta.

Daudzi cilvēki, ļoti kļūdaini, desmit Baušļus uzskata kā noteikumu vai likumu kopumu, kas garantē nokļūšanu debesīs. Tie, kas domā, ka ievērojot šos baušļus var tikt debesīs – ļoti smagi maldās. Patiesība ir gluži pretēja. Desmit baušļi tika doti, lai cilvēki saprastu, ka neviens nav spējīgs paklausīt šiem likumiem un dzīvot perfektu dzīvi negrēkojot (Rom.7:7-11). Šie baušļi tika doti, lai norādītu, ka katram cilvēkam ir nepieciešamība, vajadzība pēc Dieva vēlības un žēlastības. Par spīti visiem iebildumiem un pretenzijām, kā to varam lasīt Mt.ev.19:16, neviens cilvēks nav spējīgs dzīvot pilnā paklausībā desmit baušļiem. Skat. arī - Māc.7:20. Desmit Baušļi demonstrē, ka visi esam grēkojuši (Rom.3:23), tāpēc mums ir vajadzība pēc Dieva žēlastības un laipnības, kas pieejama tikai un vienīgi caur Jēzu Kristu.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir desmit Baušļi?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries