settings icon
share icon
Jautājums

Ko saka Bībele par bailēm?

Atbilde


Bībele min divus specifiskus baiļu tipus. Pirmais tips ir labumu nesošs un tas ir jāatbalsta. Otrais tips ir tāds, kas kaitē un tāpēc no tā vajag izvairīties. Pirmais baiļu tips ir bailes no Tā Kunga. Patiesībā šis baiļu tips nenozīmē to, ka no kaut kā vajadzētu baidīties. Drīzāk šis baiļu tips nozīmē godbijīgu cieņu pret Dievu. Citiem vārdiem sakot – bailes no Tā Kunga ir absolūtas zināšanas par to, kas ir Dievs. Tas nāk no Viņam raksturīgo īpašību zināšanas.

Bailes no Tā Kunga vienmēr dos svētības un dažādus labumus. Tas ir gudrības sākums un virza uz labu saprašanu (Psalmi 111:10). Tikai muļķi noraida gudrību un disciplīnu (Sak.gr.1:7). Turklāt, bailes no Tā Kunga vada uz dzīvi, atpūtu, mieru un apmierinājumu it visā (Sak.gr.19:23). Bailes no Tā Kunga ir dzīvības avots (Sak.gr.14:27), nodrošina ar aizsardzību un vienmēr sniedz drošu patvērumu (Sak.gr.14:26).

Tādējādi redzam, ka vienmēr jāiedrošina bīties Dievu. Bet no otrā Bībelē minētā baiļu tipa ir jāizvairās, jo tas nedod nekādu labumu. Otrajā vēstulē Timotejam 1:7 ir minēts ”baiļu gars.” Šinī pantā varam lasīt: ”Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.” Bikluma un baiļu gars nenāk no Dieva.

Tomēr gadās, ka esam nobijušies; dažreiz šis ”baiļu gars” vienkārši mūs pārņem. Lai to pārvarētu mums jātic Dievam un jāmīl Viņš no visa spēka. ”Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā” (1.Jņ.4:18). Neviens nav pilnīgs un Dievs to zina. Tāpēc Viņš ir tik devīgi izlējis iedrošinājuma vārdus attiecībā uz bailēm. Sākot no Mozus pirmās grāmatas līdz pat Atklāsmes grāmatai Dievs atgādina un iedrošina ”nebaidīties” ne no kā.

Piemēram, Jesajas grāmatā 41:10 Dievs saka: ”Nebaidies, jo es esmu ar tevi, nebīsties, es esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu!” Bieži vien mēs baidāmies par nākotni un to, kas ar mums var notikt. Bet Jēzus atgādina, ka Dievs rūpējas par visiem putniem debesīs, tāpēc vēl jo vairāk Viņš rūpējas un nodrošina Savus bērnus it visā. ”Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi” (Mt.ev.10:31). Jau šie vien, daži panti pārklāj daudzus baiļu tipus. Dievs saka, lai nebaidāmies būt vieni vai vāji. Nevajag baidīties, kad neviens jūs negrib dzirdēt vai tāpēc, ka trūkst kādas no fiziskajām nepieciešamībām. Šīs pamācības turpinās caur visu Bībeli pārklājot daudzus dažādu ”baiļu gara” veidus.

Psalmos 56:12 psalmists raksta: ”Uz Dievu es paļaujos. Es nebaidos, ko cilvēks var man padarīt?” Šī ir bijību iedvesoša liecība varai, kas tiek saņemta, ja tic Dievam. Neskatoties ne uz ko psalmists tic Dievam tāpēc, ka viņš zina un saprot Dieva spēku. Tas ļauj pārvarēt bailes un pēc tam visā pilnībā ticēt un paļauties uz Dievu. Ticēšana Dievam nozīmē pilnīgu un absolūtu baiļu noraidīšanu. Tā ir griešanās pie Dieva pat vistumšākajos dzīves brīžos un ticēšana tam, ka Viņš visu vērsīs par labu. Ticība Viņam nāk no Viņa pazīšanas un no saprašanas, ka Viņš ir labs. Savā melnākajā un drūmākajā dzīves mirklī Ījabs teica: ”Redzi, Viņš mani nokaus – cerības nav! Viņa priekšā es aizstāvēšos” (Ījaba 13:15). Citos tulkojumos - ”Kaut arī Viņš var mani nokaut - tomēr es ceru uz Viņu; pilnīgi noteikti - Viņa priekšā es aizstāvēšos.” (tulkojums salīdzināts ar NKJV, NIV– Job13:15).

Ar mirkli, kad iemācāmies likt visu ticību uz Dievu; kad paļaujamies visā pilnībā uz Viņu, tad mūs vairs nepārņem bailes no lietām, kas varētu notikt. Mēs kļūstam kā psalmists, kurš teica ar dziļu pārliecību: ”Lai priecājas visi, kas tveras pie Tevis, lai gavilē mūžam! Sargā tos, lai gavilē Tevī tie, kuri mīl Tavu Vārdu!” (Psalmi 5:12).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko saka Bībele par bailēm?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries