settings icon
share icon
Jautājums

Kā Kristiešiem vajadzētu disciplinēt savus bērnus? Ko par to saka Bībele?

Atbilde


Atrast labāko veidu bērnu disciplinēšanā varētu būt grūts un sarežģīts uzdevums, bet tai pašā laikā ļoti svarīgs. Daži uzskata, ka fiziska soda pielietošana (miesas soda) ir vienīgais veids, ko Bībele atbalsta. Citi saka, ka ”atņemtais laiks” vai citi sodi, kas neietver miesas sodu ir pat vairāk efektīvi. Ko saka Bībele? Bībele māca, ka fizisks sods ir piemērots, svētīgs un nepieciešams.

Nepārprotiet, neviens neatbalsta varmācību un ļaunprātīgu bērnu izmantošanu. Nekad nedrīkst bērnu sodīt tiktāl, ka tas rada kādu fizisku bojājumu vai defektu. Saskaņā ar Bībeli, tomēr, piemērota un ieturēta fiziskās disciplīnas pielietošana var būt efektīva, kas sekmē pareizu audzināšanu un paklausību no bērna puses.

Daudzi panti atbalsta fizisko sodu. ”Neatrauj zēnam pārmācību, netaupi rīksti – tad tas nemirs, ar rīksti viņš tev jāper, lai viņa dzīvību glābtu no šeola!” (Sak.gr.23:13-14; skat. arī 13:24; 22:15; 20:30). Bībele spēcīgi akcentē disciplīnas svarīgumu. Disciplīna ir nepieciešama, lai bērni izaugtu par produktīvām personām. Jāapzinās arī tas, ka vieglāk ir mācīties no jaunības. Bērni, kas netiek disciplinēti aug pretojoties, bez respekta pret autoritātēm un bieži saceļas pret Dievu. Vēlāk, savās dzīvēs, viņi ar grūtībām spēj paklausīt autoritātēm un sekot Dievam. Dievs izmanto dažādus disciplīnas veidus, lai virzītu un vadītu mūs pa pareizo taku, Viņš iedrošina mūs nožēlot grēkus par mūsu nepareizajiem soļiem (Ps.94:12; Sak.gr.1:7; 6:23; 12:1; 13:1; 15:5; Jes.38:16; Ebr.12:9).

Lai spētu piemērot pareizu disciplīnu, kas ir saskaņā ar Bībeli, vecākiem jāpārzina Svēto Rakstu teiktais. Sakāmvārdu grāmata satur ļoti daudz gudru ieteikumu attiecībā uz bērnu audzināšanu. Piem. ”Rīkste un rājiens nes gudrību – izlutis bērns mātei par kaunu” (Sak.gr.29:15). Šis pants runā par sekām, kas rodas, ja bērns netiek disciplinēts – mātei sagādāts kauns. Pats par sevi skaidrs, ka disciplīnai jābūt ar mērķi, kas nākotnē dos labumu bērnam, bet nav atļauts izmantot fizisko disciplīnu vardarbīgi. Nekādā gadījumā disciplīna nav savienojama ar dusmu izgāšanu vai neapmierinātību.

Disciplīna ir pielietojama vienīgi, lai virzītu un mācītu cilvēku iet pareizo ceļu. ”Neviena pārmācība, kad to saņem, nešķiet prieks, bet gan bēdas, tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti, tā rada taisnības miera augļus” (Ebr.12:11). Dieva disciplīna vienmēr ir pilna mīlestības. Tādai vajadzētu būt arī vecāku un bērnu attiecībām. Fiziskā disciplīna nekad nedrīkst radīt atstājošas pēdas vai sāpes. Nekavējoties pēc tās pielietošanas bērnam ir jāsaprot, ka viņš vai viņa ir ļoti mīlēti. Šie momenti ir ļoti svarīgi kā parādīt bērnam, ka Dievs mūs mīl un tāpēc dažreiz soda; kā arī to, ka vecāki dara to pašu bērnu labā.

Vai citi disciplīnas veidi varētu būt izmantojami kā fiziskās disciplīnas aizstājēji (kā piem. atstāšana vienatnē)? Gudri vecāki ātri sapratīs un vienmēr pielietos pareizo soda veidu disciplinējot savu bērnu. Ne vienmēr fiziskais sods iespaido bērna uzvedību labvēlīgi. Dažreiz laiks vienatnē, kas dots pārdomām; kaut kā atņemšana uz laiku, vai bērna aktivitāšu ierobežošana ir vairāk efektīva nekā fiziskais sods. Vienmēr jāpielieto metode, kas palīdz bērnam saprast, kas no viņa tiek prasīts un līdz ar to mainīt uzvedību. Lai arī Bībele atbalsta fizisko sodu, tomēr daudz lielākā mērā Bībele ir norūpējusies par pareizā līdzekļa atrašanu mērķa sasniegšanai. Bērnam jāaug ar cieņu pret apkārtējiem un Dievu.

Mūsdienās audzināt bērnus ir daudz sarežģītāk, jo valdība gandrīz katru disciplīnas metodi vēlas nostādīt kā vardarbību pret bērnu. Daudzi vecāki neieper savu bērnu baidoties, ka tas būs ziņots valdībai un bērni tiks atņemti. Ko darīt vecākiem tādā gadījumā, ja miesas sodu valdība ir padarījusi par nelegālu? Saskaņā ar vēstulē Rom.13:1-7 teikto vecākiem jāpakļaujas valdībai. Valdībai savukārt nekad nevajadzētu pārkāpt un noliegt Dieva Vārdu. Miesas sods, Bībeliski runājot, ļoti bieži ir vislabākais audzināšanas veids bērna nākotnes labā. Tomēr, ja valdības likumu dēļ pastāv kādas bažas par bērna zaudēšanu (likums par bērna atņemšanu), tad labāk ir atturēties no tā un pielietot citas audzināšanas metodes.

Vēstulē Ef.6:4 ir teikts, lai tēvi nekaitina un neizved bērnus no pacietības. Tā vietā, lai audzina bērnus Dievam tīkamā veidā. Audzināt bērnus tā, ka tie ir ”paklausīgi Tam Kungam” nozīmē pilnīgu savaldību no vecāku puses, labvēlīgu ietekmi, pacietību, atbalstu, sapratni un ja nepieciešams, tad arī fizisko sodu, kas veikts ar mīlestību.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā Kristiešiem vajadzētu disciplinēt savus bērnus? Ko par to saka Bībele?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries