settings icon
share icon
प्रस्न

क्रिस्तांवपण म्हणल्यार किदें?

जबाब


क्रिस्तांवा खातीर शब्दकोशांतलें व्याख्या अशें समान आसतलें – “जेजूचेर क्रिश्त म्हूण विस्वास दवरता वा जेजूचे शिकवणीचेर आदारीत धर्म म्हणल्यार क्रिस्तांवपण”. ही सुरवाती खातीर बरी गजाल आसा, पूण खूबश्या शब्दकोशांतल्या व्याख्या सारकेच, बायबलांत क्रिस्तांव म्हणल्यार किदें ह्या खऱ्या सत्याचें दळणवळण करूंक उणें पडटात. “क्रिस्तांव” हो शब्द नव्या करारांत (देखाव 11:26; 26:28; 1 पेद्रू 4:16) तीन फावटी वापरला. जेजू क्रिश्ताच्या पाटलावदारांक पयले आंतियोचांत (देखाव 11:26) “क्रिस्तांव” म्हणटाले, कारण तांची वागणूक, हाल चाल आनी वाचा क्रिश्ता सारकी आशिल्ली. “क्रिस्तांव” ह्या शब्दाचो अक्षरशा अर्थ - “क्रिश्ताच्या पक्षाचो वांगडी” वा “क्रिश्ताचो पाटलावदार.” असो जाता.

काळांतरांत, “क्रिस्तांव” ह्या शब्दाचें चडशें म्हत्व शेणलां आनी हो शब्द आतां जो कोण धर्म पाळटा वा धर्मा विशीं खूब ओड आसा, पूण जेजू क्रिश्ताचो पाटलावदार घडये आसूं वा नासूं येता. खूबशे लोक जे जेजू क्रिश्ताचेर भावार्थ आनी भरवंसो दवरिनात, पूण फकत इगर्जेंत वतात वा “क्रिस्तांव” देशांत रावतात ह्या कारणाक लागून स्वताक क्रिस्तांव मानतात. पूण इगर्जेंत वचप, तुमचे परस उण्या भाग्यशाली लोकांक आदार करप, वा तुमी बरे मनीस अशें वागल्यार तुमी क्रिस्तांव जायनात. तुमी गॅरेजींत गेल्यार गाडी जावचे नात तशेंच इगर्जेंत गेल्यार तुमी क्रिस्तांव जातले अशें न्हय. इगर्ज मातेचो वांगडी आशिल्ल्यान, सदांच प्रार्थना वा मिस आयकल्ल्यान, आनी इर्गजेचें काम केल्ल्यान तुमी क्रिस्तांव जातले अशें ना.

आमी जें किदें बरें काम करतात ताचे वरवीं देव आमकां स्विकारतलो अशें ना हें बायबल शिकयता. टिटस 3:5 म्हणटा, “आमच्या बऱ्या करण्यांक वा गजालींक लागून न्हय, पूण आमचे काकुळटेक लागून ताणें आमकां वाटायल्यात. पुनर्जल्म आनी पवित्र आत्मत्याच्या नविनीकरणा वरवीं ताणें आमकां वाटायल्यात.” देखून, जाका देवान दुसरे फावटी जल्म दिला (जुवांव 3:3; जुवांव 3:7; 1 पेद्रू 1:23) आनी जांणी जेजू क्रिश्ताचेर भावार्थ आनी भरवंसो दवरता तो क्रिस्तांव आसा. इपॅसिएन्स 2:8 आमकां अशें सांगता “…भावार्थाचे कृपे वरवीं तुमकां सांबाळ्ळ्यात—आनी हें तुमचे कडल्यान न्हय, पूण हें देवाचें देणें आसा.”

जेजू क्रिश्त मनीस आनी ताच्या मरणांत तशेंच पातकांक लागून खुर्साचेर ताचें मरण आनी तिसऱ्या दिसा जिवंतपणाचेर भावार्थ आनी भरवंसो दवरता तो खरो क्रिस्तांव मनीस. जुवांव 1:12 आमकां सांगता, “जाणें कोणाक तो मेळ्ळा, जे कोण ताच्या नांवांत विस्वास दवरतात, ताणें तांकां देवाचीं भुरगीं जावंक अधिकार दिला.” दुसऱ्यांचो मोग करचो आनी देवाच्या उतर (1 जुवांव 2:4, 10) पाळप ही खऱ्या क्रिस्तांवाची खुणा आसा. खरो क्रिस्तांव हो देवाचो बाळक, देवाच्या खऱ्या कुटुंबाचो भाग, आनी जाका जेजू क्रिश्ता वरवीं नवें जिवीत दिलां.

तुमी हांगा किदें वाचलां ताचे वयल्यान तुमी जेजू क्रिश्ता खातीर एक निर्णय घेतला? जरी हय जाल्यार, उपकार करून सकयल दिल्लो "हांवें जेजू क्रिश्ताक आयज आपणायला" बटन क्लिक करचो.

Englishकोंकणीच्या मुखेल पानाचेर परतुचें

क्रिस्तांवपण म्हणल्यार किदें?
© Copyright Got Questions Ministries