settings icon
share icon
Swali

Je! Ni wajibu gani wa mzee kanisani?

Jibu


Biblia inasema angalau wajibu na masharti tano ya mzee:

1) Wazee husaidia kutatua migogoro katika kanisa. Wakati Paulo na Barnaba walipokuwa Antiokia ya Siria, "Wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba, Msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushidana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo "(Matendo 15: 1-2). Swali liliulizwa na kubishaniwa kwa nguvu, kisha kupelekwa kwa mitume na wazee kwa uamuzi. Kifungu hiki kinafundisha kwamba wazee ni waamuzi.

2) Wanaombea wagonjwa. "Mtu wa kwenu amekuwa hawezi? Na awaite wazee wa kanisa; nao wamwombee, na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana" (Yakobo 5:14). Mzee ambaye anakidhi sifa za kibiblia ana maisha ya kimungu, na "Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii" (Yakobo 5:16). Moja ya mahitaji katika sala ni kuomba kwa mapenzi ya Bwana kufanyika, na wazee wanatarajiwa kufanya hivyo.

3) Wanastahili kuangalia kanisa kwa unyenyekevu. "Nawasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee, mwenzi wao, na shahidi wa mateso ya Kristo, na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye; licgungeni kundi la Mungu lililo kwenu, na kilisimamia, si kwa kulasimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo; si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kijifanya vielelezo kwa lile kundi. Na Mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu, ile isiyokauka" (1 Petro 5: 1-4) Wazee ni viongozi wa Mungu wa kanisa, kundi limewekwa kwao. Wala sio kuongoza kwa faida ya kifedha bali kwa sababu ya hamu yao ya kutumikia na kulisha kundi.

4) Wanastahili kulinda maisha ya kiroho ya kundi. "Watiini wenye kuwaongoza, na kuwanyenyekea; maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua; maana isingewafaa ninyi" (Waebrania 13:17). Aya hii hainasemi hasaa "wazee," lakini muktadha ni kuhusu viongozi wa kanisa. Wanaajibika kwa maisha ya kiroho ya kanisa.

5) Wanapaswa kutumia muda wao katika sala na kufundisha Neno. "Wale Thenashara wakaita jamii ya wanafunzi, wakasema, Haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu, walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho, na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili"(Mtendo. 6: 2-4). Hii ni kwa mitume, lakini tunaweza kuona kutoka 1 Petro 5: 1 kwamba Petro alikuwa mtume na mzee.Aya hii pia inaonyesha tofauti kati ya wajibu wa mzee na shemasi.

Weka tu, wazee wanapaswa kuwa wafanya amani, mashujaa wa sala, walimu, viongozi kwa mfano, na waamuzi. Wao ni viongozi wa kuhubiri na kufundisha kanisani. Ni nafasi ya kutafutwa lakini si kuchukuliwa kwa mzaha-soma onyo hili: "Ndugu zangu, msiwe waalimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi" (Yakobo 3: 1).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Ni wajibu gani wa mzee kanisani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries