settings icon
share icon
Swali

Je, teolojia ya Kikristo ya uhuru ni gani?

Jibu


Katika mafundisho ya "Kikristo ya Kikombozi," ambayo si ya Kikristo kabisa, sababu ya mwanadamu inasisitizwa na kuchukuliwa kuwa ya mamlaka ya mwisho. Wasomi wa kidini wanatafuta kuunganisha Ukristo na sayansi ya kidunia na "kufikiri ya kisasa." Kwa kufanya hivyo, huchkulia sayansi kuwa na ujuzi wote na Biblia kuwa batili na ya uongo. Sura za mwanzo za Mwanzo zimepunguzwa kwa mashairi au fantasy, zikiwa na ujumbe, lakini hazipaswi kuchukuliwa halisi (licha ya kuwa Yesu amesema juu ya sura hizo za kwanza kwa maneno halisi). Binadamu haionekani kama mwenye amepotea kabisa, na hivyo wanateojia wenye ukarimu wana mtazamo wa matumaini ya baadaye ya wanadamu. Injili ya kijamii pia inasisitizwa, wakati anakataa kutoweza kwa mtu aliyeanguka ili kutimiza. Ikiwa mtu ameokolewa kutoka kwa dhambi zao na adhabu yake katika Jahannamu sio suala tena; jambo kuu ni jinsi mtu anamtendea mwenzake. "Upendo" wa wenzetu huwa suala linaloelezea. Kama matokeo ya hoja hii na wanasomaji wa kikarimu, mafundisho yafuatayo yanafundishwa na wasomi wa kikristo:

1) Biblia sio "pumzi ya Mungu" na ina makosa. Kwa sababu ya imani hii, mwanadamu (wasomi wa teolojia) wanapaswa kuamua ni mafundisho gani yaliyo sahihi na yasiyo sahii. Imani ya kwamba Biblia "imepulizwa" (katika maana ya asiil ya neno) na Mungu inafanyika tu kwa njia rahisi. Hili linahitilafiana moja kwa moja na 2 Timotheo 3: 16-17: "Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki; ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema."

2) kuzaliwa kwa bikira kwa Kristo ni mafundisho ya uwongo ya hadithi. Hii inahitilafiana moja kwa moja na Isaya 7:14 na Luka 2.

3) Yesu hakufufuka kutoka kaburi kwa fomu ya mwili. Hii inapingana na akaunti za Ufufuo katika Injili zote nne za Agano Jipya nzima.

4) Yesu alikuwa mwalimu mzuri wa maadili, lakini wafuasi wake na wafuasi wao wamepata uhuru na historia ya maisha yake kama ilivyoandikwa katika Maandiko (hakuwa na "miujiza" isiyo ya kawaida), pamoja na injili ambazo zimeandikwa miaka mingi baadaye na zimeandikwa tu kwa wanafunzi wa kwanza ili kutoa uzito mkubwa kwa mafundisho yao. Hii inapingana na kifungu cha 2 Timotheo na mafundisho ya utunzaji usio wa kawaida wa Maandiko na Mungu.

5) Jahannamu sio kweli. Mtu hajapotea katika dhambi na hataadhibiwa kwa hukumu ya baadaye bila uhusiano na Kristo kupitia imani. Mtu anaweza kujisaidia; hakuna kifo cha dhabihu cha Kristo ambacho ni muhimu tangu Mungu mwenye upendo hatawatuma watu kwenye mahali kama gehena na tangu mwanadamu hajazaliwa katika dhambi. Hii inapingana na Yesu Mwenyewe, ambaye alijitangaza mwenyewe kuwa Njia kwenda kwa Mungu, kwa njia ya kifo chake cha kuachilia (Yohana 14: 6).

6) Wengi waandishi wa kibinadamu wa Biblia sio watu ambao kwa kawaida wanaaminika kuwai kuwa. Kwa mfano, Musa hakuandika vitabu vitano vya kwanza vya Biblia. Kitabu cha Danieli kilikuwa na waandishi wawili kwa sababu hakuna njia ambayo "unabii" wa kina wa sura za baadaye zinaweza kujulikana kabla ya wakati; Lazima kimeandikwa baada ya ukweli. Fikiria sawa inafanywa na vitabu vya Agano Jipya pia. Mawazo haya yanashindana na maandiko sio tu, lakini nyaraka za kihistoria zinahakikisha kuwepo kwa watu wote wanaokataa uhuru.

7) Kitu muhimu zaidi kwa mwanadamu kufanya "kumpenda" jirani yake. Kitu cha upendo cha kufanya katika hali yoyote si kile ambacho Biblia inasema ni nzuri lakini kile wasomi wa uhuru huamua ni nzuri. Hii inakataa mafundisho ya uharibifu wa jumla, ambayo yanasema kuwa mwanadamu anaweza kufanya chochote kizuri na cha upendo (Yeremia 17: 9) mpaka amekombolewa na Kristo na kupewa hali mpya (2 Wakorintho 5:17).

Kuna matangazo mengi ya Maandiko juu ya wale ambao watakataa uungu wa Kristo (2 Petro 2: 1) (ambayo Ukristo wa Kikombozi hufanya); ambaye angehubiri injili nyingine kuliko ile iliyohubiriwa na mitume (Wagalatia 1: 8) (ambayo ndivyo wanateolojia wa uhuru wanavyofanya katika kukataa umuhimu wa kufa kwa Kristo na kuhubiri injili ya kijamii mahali pake). Biblia inashutumu wale wanaoita mema mabaya na mabaya mema (Isaya 5:20) (ambazo makanisa mengine ya kikombozi hufanya kwa kukubali ushoga kama njia mbadala ya maisha wakati Biblia inapolaumu mara kwa mara).

Maandiko huongea dhidi ya wale ambao wangeweza kulia "amani, amani" wakati hakuna amani (Yeremia 6:14) (ambayo wasomi wa teolojia ya ukombozi hufanya kwa kusema kwamba mtu anaweza kupata amani na Mungu bila ya dhabihu ya Kristo msalabani na mtu huyo hahitaji kuhangaika kuhusu hukumu ya baadaye mbele ya Mungu). Neno la Mungu linazungumzia wakati ambapo wanadamu watakuwa na namna ya utauwa, lakini wanakataa nguvu yake (2 Timotheo 3: 5) (ambayo ndio kile theologia ya uhuru inasema kuwa kuna wema wa ndani ndani ya mwanadamu usio hitaji kuzaliwa upya na Roho Mtakatifu kupitia imani katika Kristo). Na inasema dhidi ya wale ambao watatumikia sanamu badala ya Mungu mmoja wa kweli (1 Mambo ya Nyakati 16:26) (ambayo Ukristo wa Kikristo hufanya kwa kuwa unajenga mungu wa uwongo kulingana na kupenda kwake badala ya kumwabudu Mungu kama anavyoelezwa kwa ujumla wa Biblia).

English


Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, teolojia ya Kikristo ya uhuru ni gani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries