Teolojia ya Teolojia ya Agano Jipya ni nini?


Swali: "Teolojia ya Teolojia ya Agano Jipya ni nini?"

Jibu:
Theolojia ya Agano Jipya ni utafiti wa kile ambacho Mungu amefunua juu yake mwenyewe katika Agano Jipya. Mfumo wa teolojia ya Agano Jipya unachukua ukweli tofauti kwamba vitabu vya Agano Jipya hutufundisha kuhusu Mungu na unaviwazilisha kwa namna iliyopangwa. Agano Jipya linaelezea kuja kwa Masihi kuwa kulitabiriwa katika Agano la Kale (Isaya 9), kukataliwa kwa Masihi na Israeli, utimilifu wa Sheria, kuzaliwa kwa kanisa la Agano Jipya (mwili wa Kristo), umri wa kanisa, Injili ya Yesu Kristo, na maelekezo kwa waumini katika Yesu Kristo.

Maneno ya agano jipya (au agano jipya) yalinenwa na Kristo kwenye Mlo wa Mwisho (Luka 22:20). Paulo alinukuu agano jipya kama dutu la huduma aliyoitiwa (2 Wakorintho 3: 6). Agano la Kale ni rekodi ya wito na historia ya taifa la Kiyahudi, na ina Sheria ya Musa, Agano la Kale ambalo Israeli ilifungwa kwa miaka mingi. Agano Jipya linashughulika na historia na matumizi ya ukombozi wa Kristo kutoka kwa Sheria (Wagalatia 4: 4-5), ukombozi uliotolewa kwa njia ya kifo chake msalabani (Waefeso 1: 7). Kuwa Agano Jipya, linapita la Kale (Waebrania 8: 6, 13).

Theolojia ni uchunguzi wa mafundisho ya Biblia, kufuatia ufunuo unaoendelea ambao Mungu alifanya kwa mwanadamu tangu mwanzo wa wakati hadi mwisho wa kitabu cha Ufunuo. Theolojia ya Agano Jipya inahusika hasa na utafiti wa Kristo, masuala ya kanisa, na ukombozi. Zaidi, inaongeza ufahamu wetu wa nyakati za mwisho, Roho Mtakatifu, somo kuhusu malaika, dhambi, na maeneo mengine ya mafundisho.

English


Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Teolojia ya Teolojia ya Agano Jipya ni nini?

Jua jinsi ya ...

kutumia milele na MunguPata msamaha kutoka kwa Mungu