settings icon
share icon
Swali

Dhambi ya Sodoma na Gomora ilikua gani?

Jibu


Akaunti ya kibiblia ya Sodoma na Gomora imeandikwa katika Mwanzo sura 18-19. Mwanzo sura ya 18 imezungumzia Bwana na malaika wawili kuja kuzungumza na Ibrahimu. Bwana alimwambia Abrahamu kwamba "kilio dhidi ya Sodoma na Gomora ni kubwa sana na dhambi yao ni mbaya" (Mwanzo 18:20). Mstari wa 22-33 inarekodi Abrahamu akimsihi Bwana awahurumie Sodoma na Gomora kwa sababu mpwa wa Ibrahimu, Loti, na familia yake waliishi Sodoma.

Mwanzo sura ya 19 inazungumzia malaika wawili, wamejifanya kama binadamu, waliotembelea Sodoma na Gomora. Loti alikutana na malaika katika mraba wa jiji na akawahimiza kukaa nyumbani kwake. Malaika walikubali. Biblia inatuambia hivi, "Kabla ya kulala, watu wote kutoka kila sehemu ya jiji la Sodoma — vijana na wazee — walizunguka nyumba, wakamwita Loti, 'Wapi wanaume waliokuja kwako usiku wa leo? Waleteni nje ili tuweze kufanya ngono nao "(Mwanzo 19: 4-5). Malaika basi waliwafanya vipofu wanaume wote wa Sodoma na Gomora na kuwahimiza Loti na familia yake kukimbia kutoka miji ili kuepuka ghadhabu ambayo Mungu alikuwa atoe. Loti na familia yake walikimbia mji huo, na kisha "BWANA akasababisha moto mkali wa sulfuri juu ya Sodoma na Gomora — uliotoka kwa BWANA kutoka mbinguni. Hivyo basi, akaipindua miji hiyo na maeneo tambarare, ikiwa ni pamoja na wote wanaoishi katika miji hiyo... "(Mwanzo 19:24).

Kwa kuzingatia kifungu hicho, jibu la kawaida kwa swali "Ni dhambi gani ya Sodoma na Gomora?" ni kwamba illikuwa ushoga. Hiyo ndivyo maana neno "ushoga" lilitumiwa kurejelea ngona kati ya wanaume wawili, ikiwa ni ya kukubali kibinafsi au ya kulazimishwa. Kwa wazi, ushoga ni sehemu ya sababu Mungu aliharibu miji miwili. Wanaume wa Sodoma na Gomora walitaka kufanya ubakaji wa ngono za ushoga kwa malaika wawili (ambao walikuwa wamejificha kama watu). Wakati huo huo, sio kibiblia kusema kwamba ushoga ni sababu pekee ambayo Mungu aliharibu Sodoma na Gomora. Miji ya Sodoma na Gomora ilikuwa na dhambi zingine ambazo walitenda.

Ezekieli 16: 49-50 inasema, " Tazama, uovu wa umbu lako, Sodoma, ulikuwa huu; kiburi, na kushiba chakula, na kufanikiwa, hayo yalikuwa ndani yake na binti zake; tena hakuutia nguvu mkono wa maskini na mhitaji. Nao walijivuna, wakafanya machukizo mbele zangu.. . "Neno la Kiebrania linalotafsiriwa" chukizo "linamaanisha kitu kinachochukiza kimaadili na ni neno lile lile linalotumika katika Mambo ya Walawi 18:22 ambalo linaelezea ushoga kama" machukizo. " Vilevile, Yuda 7 inasema, "... Sodoma na Gomora na miji iliyozunguka walijitoa kwa uasherati na uovu." Kwa hiyo, tena, wakati ushoga sio dhambi pekee ambayo miji ya Sodoma na Gomora ilijiingiza, inaonekana kuwa sababu kuu ya uharibifu wa miji.

Wale ambao wanajaribu kuelezea hukumu ya Biblia ya ushoga wanadai kuwa dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kukosa maadili. Wanaume wa Sodoma na Gomora bila shaka walikosa maadili mema. Pengine hakuna kitu kingine chochote kibaya kuliko ubakaji wa ngono za ushoga. Lakini kusema Mungu aliharibu kabisa miji miwili na wakazi wake wote kwa kukosa ukarimu kabisa ni kukosea. Wakati Sodoma na Gomora walipokuwa na hatia za dhambi nyingine nyingi za kutisha, ushoga ndio sababu Mungu alimwaga sulfu ya moto katika miji, akiwaangamiza kabisa na wenyeji wote. Hadi leo, eneo ambalo Sodoma na Gomora zilipatikana bado ni eneo lenye ukiwa. Sodoma na Gomora hutumika kama mfano mzuri wa jinsi Mungu anavyohisi kuhusu dhambi kwa ujumla, na ushoga hasa.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Dhambi ya Sodoma na Gomora ilikua gani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries