settings icon
share icon
Swali

Je, kuna orodha ya vipawa vya kiroho ya Biblia?

Jibu


Kwa kweli kuna orodha tatu za Biblia za "vipawa vya Roho," pia zinajulikana kama vipawa vya kiroho. Vifungu vitatu kuu vinavyoelezea vipawa vya kiroho ni Warumi 12: 6-8; 1 Wakorintho 12: 4-11; na 1 Wakorintho 12:28. Vipawa vya kiroho vilivyotajwa katika Warumi 12 ni kutabiri, kutumikia, kufundisha, kuhimiza, kutoa, uongozi na huruma. Orodha katika 1 Wakorintho 12: 4-11 inajumuisha neno la hekima, neno la ujuzi, imani, uponyaji, nguvu ya miujiza, unabii, kutofautisha kati ya roho, kusema kwa lugha na tafsiri ya lugha. Orodha katika 1 Wakorintho 12:28 inajumuisha kuponya, msaada, serikali, aina mbalimbali za lugha. Maelezo mafupi ya kila kipawa inafuata:

Unabii — Neno la Kiyunani linalotafsiriwa "kutabiri" au "unabii" katika vifungu vyote vyenye maana ya "kuzungumza mbele" au kutangaza mapenzi ya Mungu, kutafsiri malengo ya Mungu, au kujulisha kwa njia yoyote ukweli wa Mungu ulioandaliwa kuwashawishi watu. Wazo la kuwaambia siku zijazo liliongezwa katika Umri wa Kati na ni kinyume moja kwa moja na vifungu vingine vya maandiko vinavyoshutumu ufanisi huo – kuambia au kutabiri baadaye (Matendo 16: 16-18).

Kutumikia — Pia inajulikana kama "kuhudumia," neno la Kiyunani diakonian, ambalo tunapata neno la kiingereza la "dikoni," linalomaanisha huduma ya aina yoyote, matumizi kamili ya msaada wa kweli kwa wale wanaohitaji.

Kufundisha — Kipawa hiki kinahusisha uchambuzi na utangazaji wa Neno la Mungu, kuelezea maana, mazingira na maombi kwa maisha ya msikilizaji. Mwalimu mwenye kipawa ni yule ambaye ana uwezo wa pekee wa kufundisha wazi na kusungumuza maarifa, hasa mafundisho ya imani.

Kutia Moyo — Pia inaitwa "kushawishi," kipawa hiki kinaonekana kwa wale ambao huwaita wengine wasikize na kufuata ukweli wa Mungu, ambao unaweza kuhusisha kurekebisha au kujenga wengine kwa kuimarisha imani dhaifu au kufariji katika majaribu.

Kutoa — Watoaji wenye vipaji ni wale ambao hushirikiana kwa furaha kile wanao na wengine, iwe ni fedha, vifaa, au kutoa wakati wa kibinafsi na makini. Mtoaji anahusika na mahitaji ya wengine na fursa ya kushiriki bidhaa, pesa na muda pamoja nao kama mahitaji yatokea.

Uongozi — Kiongozi mwenye kipawa ni mtu anayeongoza, anayesimamia, au ana usimamizi wa watu wengine kanisani. Neno halisi linamaanisha "mwongozo" na hubeba wazo la mtu anayeongoza meli. Mmoja aliye na kipawa cha uongozi anaongoza kwa hekima na neema na huonyesha matunda ya Roho katika maisha yake kama anaongoza kwa mfano.

Huruma — Kuunganishwa kwa karibu na kipawa cha kuwatia moyo, kipawa cha huruma ni dhahiri kwa wale wanao huruma kwa wengine walio katika shida, kuonyesha huruma na uelewa pamoja na tamaa na rasilimali za kupunguza mateso yao kwa namna na furaha.

Neno la hekima — Ukweli kwamba kipawa hiki kinaelezwa kama "neno" la hekima linaonyesha kuwa ni moja ya vipawa vya kuzungumza. Kipawa hiki kinaelezea mtu ambaye anaweza kuelewa na kuzungumza ukweli wa kibiblia kwa njia ya kuitumia kwa ustadi katika hali ya maisha na ufahamu wote.

Neno la ujuzi — Hii ni kipawa kingine cha kuzungumza ambacho kinahusisha kuelewa kweli na ufahamu unaokuja tu kwa ufunuo kutoka kwa Mungu. Wale wenye kipawa cha ujuzi wanaelewa mambo ya kina ya Mungu na siri ya Neno Lake.

Imani — Waamini wote wana imani kwa kipimo fulani kwa sababu ni mojawapo ya vipawa vya Roho vilizopewa wote wanaokuja kwa Kristo kwa imani (Wagalatia 5: 22-23). Kipawa cha kiroho cha imani imeonyeshwa na mtu mwenye ujasiri mkubwa na usioweza kutikizwa katika Mungu, Neno Lake, ahadi zake, na nguvu ya sala ili kufanya miujiza.

Uponyaji — Ingawa Mungu bado anaponya leo, uwezo wa wanaume kutoa upanyaji wa miujiza ulimilikiwa na mitume wa kanisa la karne ya kwanza kuthibitisha kwamba ujumbe wao ulikuwa kutoka kwa Mungu. Wakristo leo hawana uwezo wa kuponya wagonjwa au kufufua wafu. Ikiwa wangefanya, hospitali na vyumba vya maiti ingekuwa imejaa watu hawa "wenye vipawa" wakiondoa vitanda na macheneza kila mahali.

Nguvu za kimiujiza — Pia inajulikana kama kazi ya miujiza, hii ni kipawa kingine cha muda ambacho kilihusisha kufanya matukio ya kawaida ambayo inaweza tu kuhusishwa na nguvu za Mungu (Matendo 2:22). Kipawa hiki kilionyeshwa na Paulo (Matendo. 19: 11-12), Petro (Matendo. 3: 6), Stefano (Matendo 6: 8), na Filipo (Matendo 8: 6-7), kati ya wengine.

Kufafanua (kutambua) roho — Watu fulani wana uwezo wa pekee wa kutambua ujumbe wa kweli wa Mungu kutoka kwa ule wa mdanganyifu, Shetani, ambaye mbinu zake ni pamoja na kutoa mafundisho ya udanganyifu na ya uongo. Yesu alisema wengi watakuja kwa jina lake na watawadanganya wengi (Mathayo 24: 4-5), lakini kipawa cha roho ya kutambua hutolewa kwa Kanisa ili kuilinda kutoka kama hizi.

Kuzungumza kwa lugha — Kipawa cha lugha ni mojawapo ya "vipawa vya ishara" za muda mfupi zilizotolewa kwa Kanisa la kwanza ili kuwezesha injili kuhubiriwa ulimwenguni kwa kila mataifa na lugha zote zinazojulikana. Ilihusisha uwezo wa Mungu wa kuzungumza kwa lugha ambazo hapo awali hazijulikani kwa msemaji. Kipawa hiki kilithibitisha ujumbe wa Injili na wale ambao waliihubiri kama uliotoka kwa Mungu. Maneno "utofauti wa lugha" (KJV) au "aina mbalimbali za lugha" (NIV) hutoa wazo la "lugha ya sala ya kibinafsi" kama kipawa cha kiroho.

Ufafanuzi wa lugha — Mtu mwenye kipawa cha kutafsiri lugha anaweza kuelewa kile msemaji wa lugha alivyosema hata ingawa hakujua lugha iliyozungumzwa. Mwatafsiri wa lugha basi angewasilisha ujumbe wa msemaji wa lugha kwa kila mtu, hivyo wote wanaweza kuelewa.

Husaidia – Ina husiano wa Karibu na kipawa cha rehema ni kipawa cha kusaidia. Wale walio na kipawa cha kusaidia ni wale ambao wanaweza kusaidia au kutoa msaada kwa wengine katika kanisa kwa huruma na neema. Hii ina uwezekano mkubwa wa maombi. Jambo muhimu zaidi, hii ni uwezo wa kipekee wa kutambua wale wanaojitahidi na shaka, hofu, na vita vingine vya kiroho; kuhamia kwa wale wanaohitaji mahitaji ya kiroho kwa neno la neema, tabia ya kuelewa na huruma; na kusema kweli ya maandiko ambayo ni ya kuhukumu na ya upendo.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, kuna orodha ya vipawa vya kiroho ya Biblia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries