settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kuwa mtumwa wa dhambi?

Jibu


Kila mtu ni mtumwa kiroho. Sisi ni watumwa wa dhambi, ambayo ni hali yetu ya asili, au sisi ni watumwa wa Kristo. Waandishi wa Agano Jipya walitangaza kwa hiari hali yao kama watumwa wa Kristo. Paulo anafungua barua yake kwa Warumi kwa kujieleza mwenyewe kama "mtumwa wa Yesu Kristo" (Warumi 1: 1) na barua yake kwa Tito kwa kujiita "mtumwa wa Mungu" (Tito 1: 1). Yakobo anafungua barua yake kwa njia hiyo, "Yakobo, mtumwa wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo" (Yakobo 1: 1). Tafsiri nyingi zinasema "mtumishi" au "mtumishi wa kifungo" katika vifungu hivi, lakini neno la Kiyunani doulas lina maana, "mtumwa."

Katika Yohana 8:34 Yesu anawaambia Wafarisayo wasioamini, "Kweli nawaambieni, kila mtu anayefanya dhambi ni mtumwa wa dhambi." Anatumia mfano wa mtumishi na bwana wake kuonyesha kwamba mtumwa anaitii bwana wake kwa sababu yeye ni mali yake. Watumwa hawana mapenzi yao wenyewe. Wao ni wutumwa kwa mabwana wao. Wakati dhambi ni bwana wetu, hatuwezi kupinga. Lakini, kwa uwezo wa Kristo kuondokana na nguvu za dhambi, "Mmeachiliwa huru kutoka kwa dhambi na mmekuwa watumwa wa haki" (Warumi 6:18). Mara tunapokuja kwa Kristo kwa kutubu na kupokea msamaha wa dhambi, tunawezeshwa na Roho Mtakatifu ambaye anakuja kuishi ndani yetu. Ni kwa uwezo Wake kwamba tunaweza kupinga dhambi na kuwa watumwa wa haki.

Wanafunzi wa Yesu ni wake Yeye na wanataka kufanya mambo yanayompendeza. Hii ina maana kwamba watoto wa Mungu wanamtii na kuishi kwa uhuru kutoka kwa dhambi ya kawaida. Tunaweza kufanya hivyo kwa sababu Yesu ametuweka huru kutoka utumwa wa dhambi (Yohana 8:36), na hivyo hatuko tena chini ya adhabu ya kifo na kujitenga na Mungu.

Warumi 6: 1-23 hueleza hata zaidi wazo hili la mtumwa na bwana wake. Kama Wakristo hatupaswi kuendelea na dhambi ya kawaida kwa sababu tulikufa kwa dhambi. Warumi 6: 4 inasema kuwa tangu tulizikwa na kufufuliwa pamoja na Kristo sasa tuna uwezo wa kutembea katika upya wa uzima, tofauti na asiyeamini ambaye bado ni mtumwa wa dhambi. Warumi 6: 6 inaendelea kusema kwamba, kwa kuwa tunajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye ili mwili wetu wa dhambi uondoewe, hatupaswi kuwa watumwa wa dhambi. Na Warumi 6:11 inasema kwamba tunapaswa kujihesabu wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Yesu Kristo.

Tumeamriwa na Mungu tusiache dhambi iweze kutawala katika miili yetu, kutii tamaa zake, lakini badala yake tunapaswa kujitolea wenyewe kama vyombo vya haki (Waroma 6: 12-14). Katika Warumi 6: 16-18 tunaambiwa kwamba sisi ni watumwa kwa mmoja tunayemtii, ama wa utiifu wa dhambi au wa utiifu kwa uadilifu. Tunapaswa kuwa watumwa kwa Mungu ambaye tunapokea karama yetu ya utakaso na uzima wa milele. Tunafanya hivyo kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya bure ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu (Waroma 6:23).

Mtume Paulo, mwandishi wa Warumi, anaendelea kusema kwamba anajua jinsi vigumu inaweza kuwa kutoishi katika dhambi kwa sababu alijitahidi na hata baada ya kuwa mfuasi wa Kristo. Hii ni muhimu kwa Wakristo wote kujua. Wakati sisi sasa tuko huru kutoka kwa adhabu ya dhambi, bado tunaishi mbele ya dhambi wakati tunapokuwa hai duniani. Na njia pekee ambayo tunaweza kuwa huru kutoka kwa nguvu ya dhambi ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye ametolewa kwa waumini wakati tunapoingia kwa imani kwa Kristo (Waefeso 1: 13-14), na hii inatia muhuri katika Kristo kama ahadi ya urithi wetu kama watoto wa Mungu.

Kuwapo kwa Roho Mtakatifu katika maisha yetu inamaanisha kuwa, tunapokua katika imani yetu na kumpenda Mungu zaidi kila siku, tutakuwa na nguvu za kupinga dhambi zaidi na zaidi. Kupitia kazi ya Roho Mtakatifu tunawezeshwa kupinga dhambi, si kuingia katika majaribu yake, na kuishi kulingana na Neno la Mungu. Dhambi za mazoea zitatuchukia zaidi, na tutajikuta hatutaki kufanya chochote ambacho kinaweza kuzuia ushirika wetu na Mungu.

Warumi 7: 17-8: 2 ni faraja nzuri kwa waumini kwa sababu tunaambiwa kuwa, hata wakati tukifanya dhambi, hakuna tena hukumu yoyote kwa sababu sisi ni katika Kristo Yesu. Na 1 Yohana 1: 9 inatuhakikishia kwamba, tunapofanya dhambi kama Wakristo, ikiwa tunaungama dhambi zetu za kila siku kwa Bwana, Yeye ni mwaminifu na mwenye haki na atawatakasa kutoka kwa dhambi ili tuweze kuendelea na uhusiano mzuri pamoja naye. Katika kitabu cha Waefeso, mtume Paulo anatuhimiza na kutembea kama watoto wa nuru, tupendane kama Kristo alivyotupenda, na kujifunza nini kinachopendeza Bwana na kukifanya (Waefeso 2: 1-10; 3) : 16-19; 4: 1-6; 5: 1-10). Katika Waefeso 6: 10-18 Paulo anatuonyesha jinsi ya kuwa na nguvu katika Bwana kwa kuvaa silaha zote za Mungu kila siku ili tuweze kusimama dhidi ya mipango ya Ibilisi.

Tunapojitolea kama wafuasi wa Kristo kukua na kukomaa katika imani yetu kwa kusoma na kujifunza Neno la Mungu kila siku na kutumia muda katika maombi pamoja naye, tunakuwa na uwezo zaidi wa kusimama kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kupinga dhambi. Ushindi wa kila siku juu ya dhambi tunao ndani ya Kristo utatutia moyo na kuimarisha na kuonyesha kwa njia ya nguvu kwamba sisi si watumwa wa dhambi, bali ni watumwa wa Mungu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kuwa mtumwa wa dhambi?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries