settings icon
share icon
Swali

Moyo ni nini?

Jibu


Kwanza, tutaelezea dhahiri: nakala hii sio juu ya moyo kama chombo muhimu, misuli ambayo inasukuma damu katika mwili. Halafu makala hii haihusiani na ufafanuzi wa kimapenzi, falsafa, au fasihi.

Badala yake, tutazingatia kile ambacho Biblia inasema juu ya moyo. Biblia inaja moyo wa binadamu karibu mara 300. Kwa kweli, hii ndiyo inasema: moyo ni sehemu ya kiroho yetu ambapo hisia zetu na matamanio hukaa.

Kabla ya kutazama moyo wa mwanadamu, tutasema kuwa, kwa vile Mungu ana hisia na tamaa, Yeye pia, anaweza kusema kuwa na "moyo." Tuna moyo kwa sababu Mungu hufanya. Daudi alikuwa mtu "anayeupendeza moyo wangu" (Matendo 13:22). Na Mungu anawabariki watu wake na viongozi ambao wanaojua na kufuata moyo wake (1 Samweli 2:35; Yeremia 3:15).

Moyo wa mwanadamu, katika hali yake ya asili, ni mbaya, hudanganyifu na udanganyifu. Yeremia 17: 9 inasema, "Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha; nani awezaye kuujua?" Kwa maneno mengine, Uanguko umetuathiri katika ngazi ya kina; akili zetu, hisia na tamaa vimekuwa vichafu na dhambi-na sisi ni vipofu jinsi na namna ya tatizo.

Hatuwezi kuelewa mioyo yetu wenyewe, lakini Mungu anaielewa. Yeye "anajua siri za moyo" (Zaburi 44:21; tazama pia 1 Wakorintho 14:25). Yesu "aliwajua wote; na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu; kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya mwanadamu" (Yohana 2: 24-25). Kulingana na ujuzi wake wa moyo, Mungu anaweza kuhukumu kwa haki: "Mimi, Bwana, nauchunguza moyo, navijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake" (Yeremia 17: 10).

Yesu alisema hali iliyoanguka ya mioyo yetu katika Marko 7: 21-23: "Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi." Tatizo letu kubwa ni la nje lakini sio la ndani; sisi sote tuna tatizo la moyo.

Ili mtu apate kuokolewa, basi, moyo lazima ubadilishwe. Hii hutokea tu kwa uwezo wa Mungu katika kwa mjibu wa imani. "Kwa moyo mtu huamini kwa haki" (Warumi 10:10). Katika neema yake, Mungu anaweza kuunda moyo mpya ndani yetu (Zaburi 51:10; Ezekieli 36:26). Anaahidi "kuzifufua roho za wanyenyekevu" (Isaya 57:15).

Kazi ya Mungu ya kuumba moyo mpya ndani yetu inahusisha kujaribu mioyo yetu (Zaburi 17: 3; Kumbukumbu la Torati 8: 2) na kujaza mioyo yetu na mawazo mapya, hekima mpya, na tamaa mpya (Nehemia 7: 5; 1 Wafalme 10:24; 2 Wakorintho 8:16).

Moyo ndio msingi wa uhai wetu, na Biblia inaweka mbele umuhimu mkubwa juu ya kuweka mioyo yetu kuwa safi: "Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo; Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima" (Methali 4:23).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Moyo ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries