settings icon
share icon
Swali

Mitume wa uongo ni akina nani?

Jibu


Mitume wa uwongo ni watu ambao wanajitahidi kuwa viongozi wa Kikristo, kupata watu wengine kuwafuata, na kisha kuwapoteza. Mtume wa kweli ni mtu ambaye "ametumwa" na Mungu kama balozi wa Yesu Kristo na ujumbe wa Mungu. Mtume wa uongo ni mjinga ambaye hakumwakilisha Kristo na ujumbe wake ni uongo.

Katika 2 Wakorintho 11, mtume Paulo anasema tatizo la mitume wa uongo wanaoishi kanisa la Korintho. Anaelezea mitume wa uongo kuwa "wale wanaotaka nafasi ya kuhesabiwa sawa na sisi katika vitu wanavyojisifu kuhusu" (mstari wa 12). Kitabu cha 2 Wakorintho ni mojawapo ya barua za Paulo za "kimajazi", kama anavyohusika na kanisa ili kutambua kosa lililokuwa limeingia ndani yao. Anatofautiana na huduma yake ya kujitolea na ile ya "mitume wa juu" (mstari wa 5) ambao walikuwa wakidanganya kanisa kwa hotuba yao nzuri na hekima inayoonekana. Waongo hawa walijifanya kuwa watumishi wa kweli wa Kristo, lakini hawakujua Bwana. Walikuwa wadanganyifu, wakiwaibia Wakristo waliokuwa wakiongozwa huko Korintho kujipatia faida na kukuza fikira zao. Paulo anachochea kanisa kwamba "hata waishie na mtu yeyote anayekufanya mtumwa au kukunyanyasa au atumia faida yako au anaweka hewa au anakupiga makofi" (mstari wa 20). Anawafananisha waaminifu hawa na Shetani mwenyewe, ambaye pia "hujifanya kama malaika wa nuru" (mstari wa 14).

Paulo aliwaonya wazee wa Efeso kuhusu mitume wa uwongo pia: "Najua kwamba baada ya kuondoka, mbwa mwitu wataingia kati yenu na watawaangamisha kundi. Hata kutoka kwa idadi yenu wenyewe wanaume watatokea na kuwapotosha ukweli ili kuwapata wafuasi wanaowafuata "(Matendo 20:29). Wanapaswa kuzingatia maneno yake, kwa sababu katika Ufunuo 2: 2, Yesu anaishukuru kanisa la Efeso kwa kuwatambua mitume wa uongo kati yao na kuwakataa.

Walimu wa uongo na mitume wa uwongo wamekuwa wengi katika historia ya kanisa. Bado huingilia makanisa yasiyo ya kutazama na hata wameongoza madhehebu yote katika uasi na utumwa (tazama 1 Timotheo 4: 1-4). Maandiko yanatupa onyo la wazi kama sisi tutazingatia. 1 Yohana 4: 1 inasema, "Wapendwa, msiamini kila roho, lakini jaribu roho kuona kama wao ni kutoka kwa Mungu, kwa maana manabii wengi wa uongo wamekwenda ulimwenguni."

Yafuatayo ni baadhi ya njia tunaweza kutambua mitume wa uongo:

1. Mitume wa uwongo hukana ukweli wowote kuhusu ukweli na uungu wa Yesu Kristo. Katika 1 Yohana 4: 2-3, Yohana anaonya wasomaji wake dhidi ya mafundisho ya tamaduni za dini za zamani; mtihani, anasema, ni kwa mujibu wa kikirsto: "Kwa hili mnajua Roho wa Mungu: kila roho anayekiri kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili ni kutoka kwa Mungu, na kila roho isiyokubali Yesu hakutoka kwa Mungu." Kuna njia nyingi roho inaweza kukana kwamba Yesu ndiye Kristo. Kutoka kwenye ibada za pepo kwa madhehebu ambazo zimeondoka mbali na injili, roho mbaya daima ziko nyuma ya udanganyifu wa Yesu. Mwalimu yeyote ambaye anajaribu kuondoa au kuongeza kwenye kazi ya Yesu iliyokamilika msalabani kwa wokovu wetu ni mwalimu wa uongo (Yohana 19:30; Matendo 4:12).

2. Mitume wa uwongo huhamasishwa na ubinafsi, tamaa, au nguvu zao. 2 Timotheo 3: 1-8 inaelezea hao walimu kwa undani zaidi: "Lakini fahamu hii: Kutakuwa na nyakati za kutisha katika siku za mwisho. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wapenzi wa pesa, wenye kujivunia, wenye kiburi, wanaodharau, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, waovu, bila upendo, wasio na msamaha, wenye kukejeli, wasio na kujidhibiti, wenye ukatili, wasio wapenda mema, waovu, wenye kujisifu, wapenzi wa radhi badala ya kumpenda Mungu-walio na aina ya uungu lakini kukataa nguvu zake. Usijali na watu kama hao. Wao ndio aina ya watu ambao huenda kwenye nyumba zao na kupata udhibiti juu ya wanawake wasio na hisia, ambao hubeba dhambi na wanakabiliwa na tamaa zote za uovu, daima kujifunza lakini hawawezi kamwe kupata ujuzi wa kweli. Kama vile Yane na Yambre walipinga Musa, ndivyo vile walimu hawa wanavyopinga ukweli. Wao ni watu wa akili zilizopotoka, ambao, kama vile imani inavyohusika, wanakataliwa. "Yesu alisema kuwa alama ya kutambua mtume / nabii wa uongo ni tabia ya dhambi:" Kwa matunda yao mtawajua "(Mathayo 7: 16, 20; tazama Yuda 1: 4).

3. Mitume wa uwongo hupotosha au kukataa Biblia kuwa ni Neno la Mungu aliloongoza liandikwe (2 Timotheo 3:16). Katika Wagalatia 1: 8-9 Paulo anahesabu uhalali kwa maneno haya yenye nguvu: "Lakini ingawa sisi, au malaika kutoka mbinguni, tuhubiri injili nyingine yoyote kuliko yale tuliyowahubirieni, na alaaniwe. Kama tulivyosema hapo awali, basi nasema tena, "ikiwa mtu atahubiri injili yoyote kuliko ile mliyopokea, basi na alaaniwe." Maandiko yaliyofunuliwa ya mitume ni sehemu ya Neno la Mungu, na hakuna mtu anaye na haki ya kubadilisha ujumbe wao.

4. Mitume wa uwongo wanakataa kutegemea mamlaka ya kiroho, lakini wanajiona kuwa mamlaka ya mwisho (Waebrania 13: 7; 2 Wakorintho 10:12). Mara nyingi hutumia majina yenye kupendeza yenyewe, kama vile "Askofu," "Mtume," "muinjilisti," au "Baba." Hii haimaanishi kwamba kila mtu mwenye majina hayo ni mtume wa uongo, tu wale wapotovu waovu wanapenda kujipa majina yenye cheo ili wapate kusikizwa.

Mitume wa uwongo wanaweza kutokea popote Neno la Mungu sio lenye utawala mkuu. Kutoka kwa makanisa yaliyopangwa hadi masomo ya Biblia ya nyumbani, lazima tuwe macho dhidi ya "mafundisho mapya" au "mafunuo" ambayo hayatii "ushauri wote wa Mungu" (Matendo 20:27).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Mitume wa uongo ni akina nani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries