settings icon
share icon
Swali

Ni nini maana ya kusadikisha dhambi?

Jibu


Biblia inatuambia kwamba Roho Mtakatifu atahukumu ulimwengu wa dhambi (Yohana 16: 8). Ili kutusaidia kuelewa ni nini hukumu ya dhambi, tunaweza kuangalia kile ambacho dhambi sio. Kwanza, si dhamiri ya hatia tu au hata aibu juu ya dhambi. Hisia hizo ni za kawaida kwa kila mtu. Lakini hii sio usadikisho wa kweli wa dhambi.

Pili, kusadikisha dhambi sio hali ya kutisha au kutangulia adhabu ya Mungu. Hisia hizi, pia, zinajulikana kwa mioyo na kwa mawazo ya wenye dhambi. Lakini, tena, usadiki wa kweli wa dhambi ni tofauti.

Tatu, kusadiki dhambi sio tu ujuzi wa haki na mbaya; sio kukiri mafundisho ya Maandiko juu ya dhambi. Watu wengi wanaisoma Biblia na wanafahamu kabisa kwamba mshahara wa dhambi ni kifo (Warumi 6:23). Wanaweza kujua kwamba "hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa. . . aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu" (Waefeso 5: 5). Wanaweza hata kukubaliana kuwa "Wadhalimu watarejea kuzimu, Naam, mataifa yote wanaomsahau Mungu" (Zaburi 9:17). Hata hivyo, kwa ujuzi wao wote, wanaendelea kuishi katika dhambi. Wanaelewa matokeo, lakini wao wako mbali na kusaikisha hatia ya dhambi zao.

Ukweli ni kwamba, ikiwa hatuna kitu chochote zaidi kuliko dhamiri ya dhamiri, wasiwasi katika mawazo ya hukumu, au ufahamu wa kitaaluma wa kuzimu, basi hatujawahi kutambua hakika ya kusadikisha dhambi. Kwa hiyo, ni nini usadikisho wa kweli, ambao Biblia inazungumzia?

Neno la hukumu ni tafsiri ya neno la Kiyunani elencho, ambalo linamaanisha "kumshawishi mtu kwa kweli; ili kumkemea; kumshtaki, kukataa, au kuchunguza shahidi." Roho Mtakatifu anafanya kazi kama mwendesha mashitaka ambaye anafunua mabaya, anawaadhibu waovu, na anawashawishi watu kuwa wanahitaji Mwokozi.

Kuhukumiwa ni kuhisi ukali wa dhambi. Hii hutokea wakati tumeona uzuri wa Mungu, usafi wake na utakatifu, na tunapotambua kuwa dhambi haiwezi kuishi pamoja naye (Zaburi 5: 4). Isaya aliposimama mbele ya Mungu, mara moja akajeruhiwa na dhambi yake mwenyewe: "Ole wangu! . . . kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. . . na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi" (Isaya 6: 5).

Kusadikishwa ni kukumbana na adhabu ya dhambi. Mtazamo wetu juu ya dhambi unakuwa kama wa Yusufu ambaye alikimbia majaribu, akitaa kwa sauti, "Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu?" (Mwanzo 39: 9).

Tumehukumiwa wakati tunapofikiria jinsi dhambi zetu zinavyomdharau Mungu. Wakati Daudi alipohukumiwa na Roho Mtakatifu, alilia, "Nimekutenda dhambi Wewe peke yako, Na kufanya maovu mbele za macho yako" (Zaburi 51: 4). Daudi aliona dhambi yake hasa ni chukizo kwa Mungu mtakatifu.

Tunasadikishwa wakati tunapokuwa tunatambua sana ghadhabu hiyo inaonyesha nafsi zetu (Warumi 1:18; Warumi 2: 5). Wakati Mfilipi mfungwa alipoanguka kwa miguu ya mitume akalia, "Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka?" Alikuwa chini ya imani (Matendo 16:30). Alikuwa na hakika kwamba, bila Mwokozi, angekufa.

Wakati Roho Mtakatifu anawasadikisha watu kwa dhambi zao, anawakilisha hukumu ya haki ya Mungu (Waebrania 4:12). Hakuna rufaa ya uamuzi huu. Roho Mtakatifu hasadikishi watu dhambi zao tu pekee, bali pia anawaleta katika toba (Matendo 17:30; Luka 13: 5). Roho Mtakatifu huleta wazi uhusiano wetu na Mungu. Nguvu ya hatia ya Roho Mtakatifu hufungua macho yetu kwa dhambi zetu na kufungua mioyo yetu kupokea neema Yake (Waefeso 2: 8).

Tunamsifu Bwana kwa kusadikishwa dhambi. Bila hiyo, hatungekuwa na wokovu. Hakuna mtu anayeokolewa mbali na Roho ya kuhukumu na kufanya kazi ya kurekebisha moyo. Biblia inafundisha kwamba watu wote ni waasi wa asili dhidi ya Mungu na chuki kwa Yesu Kristo. Wao "wamekufa katika makosa na dhambi" (Waefeso 2: 1). Yesu alisema, "Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenipeleka; nami nitamfufua siku ya mwisho" (Yohana 6:44). Sehemu ya hiyo "hufuta" kwa Yesu ni kusadikisha dhambi.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni nini maana ya kusadikisha dhambi?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries