settings icon
share icon
Swali

Ninawezaje kuponya kutokana na maumivu ya uhusiano uliovunjika?

Jibu


Dunia imejaa watu wenye mioyo iliyovunjika, roho zilizovunjika, na mahusiano yaliyovunjika. Maumivu ya uhusiano uliovunja ni pamoja na hisia halisi ya kupoteza kibinafsi, sio tofauti na msiba. Wakati mwingine maumivu ni kubwa sana kuzuia watu kutoka kufanya kazi vizuri na, katika masuala mbaya zaidi, inaweza kusababisha katika uharibifu wa akili au hata hamu ya kujiua. Dunia inaweka njia mbalimbali za kutuliza maumivu: kuchukua dawa za kupunguza huzuni, kuandika barua yenye hasira na kuirarua, kwenda kwenye ununuzi wa shamrashamra, kupata ubadilishaji, nk. Baadhi wanatetea uwezo wa kufikiri mzuri. "Tiba" ya kawaida zaidi ni wakati. Hili hali ukubwa wa uvunjikaji wa moyo unaweza kupungua kwa muda, mtoto pekee wa Mungu anaweza kupata ahueni kamili kwa sababu tu Mkristo anaweza kupata uwezo wa Roho wa Mungu, Yeye ambaye "huwaponya waliopondeka moyo, na kuziganga jeraha zao" (Zaburi 147:3).

Yesu anaelewa maumivu ya kukataliwaa. "Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea" (Yohana 1:11). Yesu alisalitiwa na mmoja wa washirika wake wa karibu sana (Yohana 6:71; tazama Zaburi 41:9). Tunaposhughulika na maumivu ya uhusiano uliovunjika, tunapaswa kuchukua mizigo yetu kwa Bwana (1 Petro 5:7). Analia na wale wanaolia (Yohana 11:35; Warumi 12:15), na ana uwezo wa "kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu" (Waebrania 4:15).

Uhusiano uliovunjika unaweza kuwa chanzo cha hisia nyingi mbaya. Wakristo wanaelewa maana ya kuruhusu hisia zao kuwaongoza. Yesu Kristo ametubariki na kila baraka za kiroho na ametufanya sisi kukubalika kwake (Waefeso 1:3, 6). Ukubali huu unapita hisia zote za kukataliwa tunazoweza kuwa nazo kwa sababu msingi wake sio wa "natumainia hivyo" lakini juu ya "najua hivyo." Tunajua kwamba Mungu ametukubali kwa sababu Neno la Mungu linatuambia hivyo, na tunapofaa ukweli huu kwa imani, inabadili mioyo yetu na maisha yetu.

Kila mtu hupata maumivu ya uhusiano uliovunjika wakati mmoja au mwingine. Tumeunganishwa na maumivu na kukata tamaa, kwa kuwa tunaishi katika ulimwengu ulioanguka. Kile tunachochagua kufanya na maumivu hayo na kukata tamaa huo kunaweza kutufanya kuwa na nguvu katika kutembea kwetu na Bwana. Mungu anaahidi kutembea nasi kupitia kukata tamaa katika maisha (Waebrania 13:5), na anataka tujue utoaji wake kwetu ni hakika. Neema na faraja yake ni yetu kama tunapumzika ndani yake.

Kila mtoto wa Mungu aliyezaliwa tena ana baraka ndani ya Kristo, lakini tunapaswa kuchagua kuzitumia. Kuishi katika shida ya mara kwa mara na kukata tamaa juu ya uhusiano uliovunja ni kama kuwa na dola milioni moja katika benki na kuishi kama maskini kwa sababu hatuwezi kutoa pesa. Pia ni kweli kwamba hatuwezi kutumia kile ambacho hatujui. Kwa hivyo, kila muumini anapaswa kutafuta "kukua katika neema na ujuzi wa Bwana wetu" (2 Petro 3:18) na "mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu" (Warumi 12:2). Tunapaswa kukabiliana na maisha tukijihami na ufahamu halisi wa maana ya kutembea kwa imani.

Kama waumini hatutambuliki kwa kushindwa za zamani, kukata tamaa, au kukataliwa na wengine. Tunatambulika kwa uhusiano wetu na Mungu. Sisi ni watoto Wake, tumezaliwa tena kwa upya wa maisha, tumejaliwa baraka zote za kiroho, na kukubaliwa katika Kristo Yesu. Tuna imani ambayo inashinda ulimwengu (1 Yohana 5:4).

Mungu ametayarisha kila mmoja wetu fursa za kipekee za kutembea kupitia "vitu vyote" vya maisha haya. Tunaweza kutembea labda kwa nguvu zetu wenyewe na kile mtume Paulo anachoita "mwili" wetu, au tunaweza kutembea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni chaguo letu. Mungu ametupatia silaha, lakini ni juu yetu sisi kuzivaa (Waefeso 6:11-18).

Tunaweza kuteseka na kukata tamaa katika maisha haya, lakini sisi ni watoto wa Mfalme, na kukataliwa tunaopata ni maumivu ya wakati mfupi ikilinganishwa na utukufu wa milele. Tunaweza kuiruhusu kutuzuia, au tunaweza kudai urithi wa mtoto wa Mungu na kuendelea mbele katika neema Yake. Kama Paulo, tunaweza kuwa "tunayasahau yaliyo nyuma, tukiyachuchumilia yaliyo mbele" (Wafilipi 3:13).

Msamaha wa wengine ni muhimu kwa mchakato wa uponyaji. Kushikilia uchungu au kutunza chuki huathiri roho zetu wenyewe. Ndiyo, tunaweza kuwa tumekosewa kweli, na, ndiyo, maumivu ni ya kweli, lakini kuna uhuru katika msamaha. Msamaha ni zawadi tunaweza kutoa kwa sababu tulipewa na Bwana Yesu Kristo (Waefeso 4:32).

Ni faraja gani kumjua Mungu ambaye alisema, "Sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa"(Waebrania 13:5). Mungu daima ni karibu kumfariji muumini. "Na ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote; atufarijiye katika dhiki zetu zote" (2 Wakorintho 1:3-4). Mungu, ambaye hawezi kusema uongo, ameahidi kupitia majaribu yetu na sisi: "Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe; na katika mito, haitakugharikisha; uendapo katika moto, hutateketea; wala mwali wa moto hautakuunguza"(Isaya 43:2).

"Umtwike BWANA mzigo wako naye atakutegemeza, hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele"(Zaburi 55:22). Kwa kweli, hisia huja kutoka kwa mawazo, hivyo, kubadili jinsi tunavyohisi, tunapaswa kubadilisha jinsi tunavyofikiri. Na hii ndio Mungu anataka tufanye. Katika Wafilipi 2:5, Wakristo wanaambiwa, "Kuwa na mawazo sawa na Kristo Yesu." Katika Wafilipi 4:8, Wakristo wanaambiwa kufikiri juu ya mambo ambayo ni kweli, yenye heshima, ya haki, safi, yenye kupendeza, ya ripoti nzuri, na sifa nzuri. Wakolosai 3:2 inasema "yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi." Tunapofanya hivyo, hisia zetu za kukataliwa hupungua.

Kushinda maumivu ya uhusiano uliovunja inahitaji kuchukua siku moja kwa wakati, kuomba kwa mwongozo wa Mungu, na kusoma na kutafakari juu ya Neno la Mungu. Uponyaji hauwezi kamwe kutoka kwa jitihada zetu; inakuja tu kutoka kwa Bwana. Inasaidia kuchukua macho yetu mbali na nafsi zetu na kuzingatia Mungu badala yake. Anaweza kutufanya tuwe kamili. Anaweza kuchukua uvunjaji wetu na kutufanya katika kile anachotaka tuwe. Uhusiano uliovunjika ni chungu, lakini Bwana ni wa neema. Anaweza kutoa maisha yetu maana, kusudi, na furaha. Yesu alisema, "Yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe" (Yohana 6:37). Uhusiano wa Bwana wetu na watoto wake ni moja ambayo kamwe haitavunjika.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ninawezaje kuponya kutokana na maumivu ya uhusiano uliovunjika?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries