settings icon
share icon
Swali

Ni nini maana ya kumtukana? Ina maana gani kutukana?

Jibu


Kumtukana ni kusema kwa kudharau juu ya Mungu au kukaidi bila kujali. Kumtukana ni aibu ya usemi au ya maandishi kwa jina la Mungu, tabia, kazi, au sifa zake.

Unyogo ulikuwa uhalifu mkubwa katika sheria ambayo Mungu alimpa Musa. Waisraeli walipaswa kumwabudu na kumtii Mungu. Katika Mambo ya Walawi 24: 10-16, mtu aliyetukana jina la Mungu. Kwa Waebrania, jina halikuwa alama tu. Ilikuwa uwakilishi wa mfano wa tabia ya mtu. Mtu katika Mambo ya Walawi ambaye alitukana jina la Mungu alipigwa mawe hadi kufa.

Isaya 36 inaelezea hadithi ya Senakeribu, mfalme wa Ashuru, na jaribio lake la kudunisha Yerusalemu kabla ya kushambulia. Baada ya kusema ushindi mkubwa wa Ashuru, anasema, "Katika miungu yote ya nchi hizi ni nani waliookoa nchi yao na mkono wangu, hata Bwana auokoe Yerusalemu na mkono wangu?" (Isaya 36:20). Senakeribu alifanya ukatili kwa kudhani Mungu wa Israeli alikuwa sawa na miungu ya uwongo ya mataifa yaliyowazunguka. Mfalme wa Yuda, Hezekia, anasema kumtukana kwake katika sala yake kwa Mungu, ambayo anaomba kwamba Mungu awaokoe kwa kusudi la kulinda heshima yake mwenyewe (Isaya 37: 4, 17). Na ndivyo Mungu alivyofanya. Isaya 37: 36-37 inasema, "Basi malaika wa Bwana alitoka, akaua watu mia na themanini na tano elfu katika kituo cha Waashuri, na watu walipoamka asubuhi na mapema, kumbe, hao walikuwa maiti wote pia. Basi Senakeribu, mfalme wa Ashuru akaenda zake, akarudi Ninawi, akakaa huko. Baadaye, Senakeribu aliuawa katika hekalu la mungu wake Nisroki (Isaya 37:38).

Wafuasi wa Mungu pia wana wajibu wa kuhakikisha tabia zao hazichochei wengine kumtukana Mungu. Katika Warumi 2: 17-24, Paulo anawashutumu wale wanaotaka kuokolewa kupitia sheria na bado wanaishi katika dhambi. Kutumia Isaya 52: 5, Paulo anawaambia, "Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika Mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa" (mstari wa 24). Katika 1 Timotheo 1:20 Paulo anaelezea kwamba alikuwa amewaachilia waalimu wawili wa uongo kwa Shetani ili waweze 'wafundishwe wasimtukane Mungu'; Kwa hivyo, kutangaza mafundisho ya uongo na kuwaongoza watu wa Mungu kupotea pia ni aina ya kumtukana.

Yesu alizungumzia aina maalum ya kumtukana-utukano dhidi ya Roho Mtakatifu-uliofanywa na viongozi wa kidini wa siku Yake. Hali ilikuwa kwamba Mafarisayo walikuwa mashahidi wa macho kwa miujiza ya Yesu, lakini walihusiza kazi ya Roho Mtakatifu na pepo (Marko 3: 22-30). Uonyesho wao wa kile kilicho takatifu kama pepo ulikuwa wa makusudi na kumkana Mungu kwa kumtukana na haukusamehewa.

Mashtaka muhimu zaidi ya kumtukana ilikuwa moja ambayo yalitokea kuwa uongo kabisa. Ilikuwa kwa uhalifu wa kumtukana kwamba makuhani na Mafarisayo walimhukumu Yesu (Mathayo 26:65). Walielewa kwamba Yesu alikuwa akidai kuwa Mungu. Hiyo itakuwa, kwa kweli, aibu juu ya tabia ya Mungu — ikiwa haikuwa kweli. Ikiwa Yesu alikuwa mtu tu anayedai kuwa ni Mungu, angekuwa anamtukana. Hata hivyo, kama Mtu wa Pili wa Utatu, Yesu anaweza kudai uungu (Wafilipi 2: 6).

Ukweli ni kwamba, kila wakati tunapofanya au kusema kitu ambacho huwapa wengine uwakilishi wa uwongo wa utukufu, utakatifu, mamlaka, na tabia ya Mungu, tunafanya kufuru. Kila wakati tunapotosheleza nafasi yetu kama watoto wa Mungu, tunaharibu sifa yake. Kwa bahati nzuri, Yesu anakusamehe hata dhambi ya kumtukana. Petro alishambulia kusudi la Yesu (Mathayo 16:22), Paulo alijaribu kuwafanya watu wengine wamtukane (Matendo 26: 9-18), na ndugu zake Yesu walidhani alikuwa mwanyanyasaji (Marko 3:21). Wote walitubu, na wote walisamehewa.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni nini maana ya kumtukana? Ina maana gani kutukana?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries