settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kukufa kiroho?

Jibu


Kuwa mfu kiroho ni kutengwa na Mungu. Wakati Adamu alifanya dhambi katika Mwanzo 3: 6, alianza kufa kwa ajili ya wanadamu wote. Amri ya Mungu kwa Adamu na Hawa ilikuwa kwamba wasiweze kula kutoka kwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ilikuja na onyo kwamba kutotii kunaweza kusababisha kifo: "Bwana Mungu akamwamuru yule mtu, akisema, Hakika kula kila mti wa bustani, lakini kwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya hutakula, kwa siku ambayo utakula hiyo hakika utakufa. '"Maneno" utafa kwa hakika " inaweza kutafsiriwa halisi "kufa utakufa" Hii inaashiria hali inayoendelea ya kifo ambayo ilianza na kifo cha kiroho, inaendelea katika maisha yote kama uharibifu wa taratibu wa mwili, na hufikia kifo cha kimwili. Kifo cha kiroho cha haraka kilichangia Adamu kutengwa na Mungu. Kazi yake ya kujificha kutoka kwa Mungu (Mwanzo 3: 8) inaonyesha hii kujitenga, kama vile jaribio lake la kuweka lawama kwa mwanamke (Mwanzo 3:12).

Kwa bahati mbaya, kifo hiki cha kiroho — na kifo cha kimwili hakikuwa kimewekewa Adamu na Hawa pekee yao. Kama mwakilishi wa jamii, Adamu alichukua binadamu wote katika dhambi yake. Paulo anaiweka wazi katika Warumi 5:12, anatuambia kwamba dhambi na mauti ziliingia ulimwenguni na kuenea kwa watu wote kwa njia ya dhambi ya Adamu. Zaidi ya hayo, Warumi 6:23 inasema kuwa mshahara wa dhambi ni kifo; wenye dhambi wanapaswa kufa, kwa sababu dhambi hutenganisha na Mungu. Mtengano wowote kutoka kwa Chanzo cha Uzima ni, kawaida ni kifo cha mwili.

Lakini si dhambi tu iliyorithi ambayo husababisha kifo cha kiroho; dhambi zetu wenyewe huchangia. Waefeso 2 inafundisha kwamba, kabla ya wokovu, "tumekufa" katika makosa na dhambi (aya ya 1). Hii lazima kusema ya kifo cha kiroho, kwa sababu tulikuwa "hai" kimwili kabla ya wokovu. Wakati tulipokuwa katika hali hiyo "wafu" wa kiroho, Mungu alituokoa (mstari wa 5, angalia pia Warumi 5: 8). Wakolosai 2:13 inaelezea ukweli huu: "Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu…, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote."

Kwa kuwa tumekufa katika dhambi, hatuwezi kabisa kumwamini Mungu au Neno Lake. Yesu mara kwa mara anasema kwamba hatuna nguvu bila Yeye (Yohana 15: 5) na kwamba hatuwezi kuja kwake bila kuwezeshwa na Mungu (Yohana 6:44). Paulo anafundisha katika Warumi 8 kwamba akili zetu za asili haziwezi kumtii Mungu, wala kumsifu (mistari 7-8). Katika hali yetu ya kuanguka, hatuwezi kuelewa mambo ya Mungu (1 Wakorintho 2:14).

Tendo la Mungu ambalo anatufanya hai kutokana na kifo cha kiroho linaitwa ufufio. Urejesho hufanyika tu na Roho Mtakatifu, kupitia kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Tunaporejeshwa tena, tunafufuliwa pamoja na Kristo (Waefeso 2: 5) na kufanywa upya na Roho Mtakatifu (Tito 3: 5). Ni kama kuzaliwa mara ya pili, kama vile Yesu alivyomfundisha Nikodemo katika Yohana 3: 3, 7. Baada ya kufanywa hai na Mungu, hatuwezi kamwe kufa — tuna uzima wa milele. Yesu alisema mara nyingi kwamba kumwamini Yeye ni kuwa na uzima wa milele (Yohana 3:16, 36; 17: 3).

Dhambi inasababisha kifo. Njia pekee ya kuepuka kifo hicho ni kuja kwa Yesu kupitia imani, inayotolewa na Roho Mtakatifu. Imani katika Kristo inaongoza kwenye maisha ya kiroho, na hatimaye kwenda uzima wa milele.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kukufa kiroho?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries