settings icon
share icon
Swali

Ni namna gani uanguko uliathiri ubinadamu?

Jibu


"Kwa hiyo, kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti; na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi" (Waroma 5:12). Dhambi iliadhiri kwa wingi n ahata kusikiofikika. Dhambi imeathiri kila kipengele cha uhai wetu. Imeathiri maisha yetu duniani na hatima yetu ya milele.

Moja ya athari za haraka za Kuanguka ni kwamba wanadamu walitengwa na Mungu. Katika bustani ya Edeni, Adamu na Hawa walikuwa na ushirika kamili na ushirika na Mungu. Walipomwasi Mungu, ushirika huo ulivunjika. Wazikujua dhambi zao na waliona aibu mbele zake. Wajificha kutoka kwake (Mwanzo 3: 8-10), na mwanadamu amekuwa akijificha kutoka kwa Mungu tangu wakati huo. Ni kwa njia ya Kristo tu, ushirika huo unaweza kurejeshwa, kwa sababu ndani yake tunatengenezwa kuwa wenye haki na wasio na dhambi machoni pa Mungu kama Adamu na Hawa walikuwa kabla ya kutenda dhambi. "Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Yeye." (2 Wakorintho 5:21).

Kwa sababu ya Kuanguka, kifo kikawa halisi, na viumbe vyote vilikuwa chini yake. Wanadamu wote wanakufa, wanyama wote wanakufa, maisha yote ya mimea inakufa. "Uumbaji wote huomboleza" (Waroma 8:22), wakisubiri wakati ambapo Kristo atarudi kuikomboa kutokana na madhara ya kifo. Kwa sababu ya dhambi, kifo ni ukweli usioweza kuepukika, na hakuna mtu anayeweza kuzuia. "Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu." (Warumi 6:23). mbaya zaidi, sisi hatufi pekee, lakini ikiwa tutakufa bila Kristo, tunapata kifo cha milele.

Athari nyingine ya Kuanguka ni kwamba wanadamu wamepoteza kusudi ambalo waliumbiewa. Mwisho wa mwanadamu na kusudi kuu katika maisha ni kumtukuza Mungu na kumfurahia milele (Warumi 11:36, 1 Wakorintho 6:20, 1 Wakorintho 10:31, Zaburi 86: 9). Hivyo, upendo kwa Mungu ni msingi wa maadili yote na wema. Kinyume chake ni chaguo la nafsi kama mkuu. Ubinafsi ndio kiini cha Uanguko, na kinachofuata ni uhalifu mwingine wote dhidi ya Mungu. Kwa njia zote dhambi ni ubinafsi, ambayo imethibitishwa jinsi tunavyoishi maisha yetu. Tunajitafutia wenyewe na sifa zetu nzuri na mafanikio. Tunapunguza uhaba wetu. Tunatafuta fursa maalum na fursa katika maisha, tunataka mengi ya ziada ambayo hakuna mwingine anayo. Tunaonyesha fujo kwa makusudio yetu wenyewe na mahitaji yetu, wakati tunapuuza wale wengine. Kwa kifupi, tunaweka juu ya kiti cha enzi cha maisha yetu, tukifanya jukumu la Mungu.

Wakati Adamu alichagua kukaidi Muumba wake, alipoteza haki yake, alifanya adhabu ya kifo cha mwili na kiroho, na mawazo yake yalifunikwa na dhambi, vile vile akili za wafuasi wake zimefunikwa. Mtume Paulo alisema haya kwa watu wa mataifa, "Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa." (Warumi 1:28). Aliwaambia Wakorintho kwamba "mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu." (2 Wakorintho 4: 4). Yesu alisema, "Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminiye mimi asikae gizani" (Yohana 12:46). Paulo aliwakumbusha Waefeso, "Mlikuwa katika giza lakini sasa mmekuwa katika nuru ya Bwana" (Waefeso 5: 8). Madhumuni ya wokovu ni "kufungua macho [ya wasioamini] na kuwageuza kutoka giza hadi nuru, na kutoka kwa nguvu ya Shetani kwenda kwa Mungu" (Matendo 26:18).

Uanguko ulileta uchafu kwa hali ya wanadamu. Paulo alizungumza juu ya wale "ambao dhamiri zao zimefungwa" (1 Timotheo 4: 2) na wale ambao mawazo yao ya kiroho yamefunikwa na giza kwa sababu ya kukataa ukweli (Waroma 1:21). Katika hali hii, mwanadamu hawezi kufanya au kuchagua kile ambacho kinakubaliwa na Mungu, isipokuwa kwa neema ya Mungu. "Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii" (Warumi 8: 7).

Bila ya kuzaliwa upya kwa Roho Mtakatifu, watu wote wangeendelea katika hali yao ya kuanguka. Lakini kwa neema yake, huruma na fadhili zenye upendo, Mungu alimtuma Mwanawe kufa msalabani na kuchukua adhabu ya dhambi zetu, kutupatanisha na Mungu na kufanya uzima wa milele pamoja Naye kuwa rahisi. Kilichopotea katika Kuanguka kinapatikana tena kwenye Msalaba.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni namna gani uanguko uliathiri ubinadamu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries