settings icon
share icon
Swali

Je, Kinism ni nini?

Jibu


Kinism ni tawi moja la mfululizo tofauti wa harakati za kidini zinazoendeleza ubaguzi wa rangi. Harakati hii ina msingi wake katika Ukristo na, kwa sehemu kubwa, huwa na watu wengi ambao ni wanahistoria, Mafundisho ya amri za Mungu, Imani kamili, na Marekebisho katika maoni yao ya mafundisho. Tabia ya kushika mafundisho fulani ya kweli, hata hivyo, haimaanishi kuwa Kinists ni Imani kamili katika imani na mazoezi. Kwa kweli, uaminifu wao kwa mafundisho ya kweli, na ujuzi wa kina wa kitheolojia wa baadhi ya wafuasi wa Kinism, hufanya madhehebu haya ya kisheria ni hatari zaidi.

Ni vigumu kupata jibu moja kwa moja kuhusu Kinism, kwa sababu harakati ni mpya kiasi na changa na pia kwa sababu Kinist wenyewe uonekana kuwa wasomi na faragha kabisa. Lakini mambo machache ni wazi. Tofauti na Harakati ya Utambulisho wa Kikristo, au Taifa la Aryan, Kinists hawaamini kwamba kabila zisizo za wazungu haziwezi kuokolewa. Pia, tofauti na Waisraeli wanatumia Kiingereza, hawaamini kwamba wazao wa kitaifa wa Israeli ni makundi ya watu wa Uingereza na Amerika.

Kinachofanya Kinism tofauti ni imani kwamba Mungu ameweka amri kwa wanadamu ambayo huenda zaidi ya ibada binafsi na ya kibinafsi. Wanaamini kwamba Mungu ameweka mipaka kwa vikundi vya wanadamu na kwamba wanadamu wanapaswa kuheshimu mipaka hiyo kwa kudumisha utaratibu wa kikabila. Nini hii inamaanisha ni kwamba unaweza kuwa na kundi la wazungu Kinists, na kundi la waafrika Kinists, lakini hawawezi kuabudu pamoja. Wao wanaamini kwamba mwanadamu anajitwalia mamlaka ya Mungu wakati "anakaa kinyumba" na kabila tofauti, wakati (kama wanavyosema) Mungu ameweka tofauti ya lazima. Kwa maneno ya Kinist mmoja, "Hii [imani] huathiri kanisa letu kwa kuwa ingezingatia makabila mengi, piga sana ngoma ya kanisa kubwa kuwa ya kunuka katika mwanzi wa pua ya Mungu." Mbali na kuwa isiopenda, huu utetezi sio wa kibiblia, unadumisha mtazamo wa ubaguzi wa rangi, na ni jukwaa la kiburi na ushikiliaji wa sheria.

Kinists wanasisitiza juu ya makanisa na jumuia zilizobaguliwa kikabila na, bila shaka, familia. Wanaamini kwamba Wakristo wanapaswa bado kushika Sheria za Agano la Kale ambazo zimezuia Wayahudi kuoana na makabila mengine/familia. Wanasema pia kwamba Mungu "aliwatenganisha" makabila katika Mnara wa Babeli na kwamba "kuunganisha tena" ni chuki kwa amri kwa wanadamu ambayo amewaagiza. Imani hizi zote, licha ya kuwa na kiasi kikubwa cha usaidizi wa kitaalam katika kambi za Kinist, zinaweza kuvunjwa kwa urahisi na Maandiko.

Kwanza, kuamua ikiwa sheria ya Agano la Kale kuhusu ubaguzi inatumika kwa kanisa la Agano Jipya, tunapaswa kuuliza nini ilikuwa sababu ya ubaguzi katika Agano la Kale. Sababu ya Mungu kwa sheria hii ilikuwa wazi sana ili kuepuka kuanzishwa/usimilishaji kwa ibada ya sanamu ya kipagani katika jamii ya Kiyahudi (Malaki 2:11; Kumbukumbu la Torati 7:3). Katika Agano Jipya, pamoja na kuanzishwa kwa Roho Mtakatifu anayekaa ndani na amri ya kuchukua habari njema kwa Mataifa, tunaona kubadili kutoka Israeli kuwa taifa pekee linalokubalika kwa Mungu, kwa "kila taifa mtu amchaye na kutenda haki" hukubaliwa na Mungu (Matendo 10:34-35) na sehemu ya mwili wa Kristo. Kinist watakubaliana na hili, akisema kwamba mtu yeyote wa rangi yoyote anaweza kuwa Mkristo. Lakini bado anasema kuoana kimseto ni marufuku, ingawa hakuna sababu ya kibiblia kwa hili.

Ijapokuwa taifa la Israeli litarejeshwa kwa neema ya Mungu baada ya Watu wa Mataifa kuletwa Kwake (Warumi 11:11-12), sheria ambayo inasema, "Msioane na wageni, wasiweke moyo wako mbali na Mungu" (tazama Kumbukumbu la Torati 7:3-4), haifai tena kwa sababu mtu anaweza kuoa Mkristo wa kabila liingine na hasikuwe hatarini ya kuvutwa mbali na miungu ya kigeni. Hivyo, amri mpya ni "msifungiwe nira pamoja na wasioamini, kwa kuwa watazuia kutembea kwako na Mungu" (tazama 2 Wakorintho 6:14). Ubaguzi wa kikabila sio muhimu tena, kwa sababu kanisa sasa lina Wayahudi na Mataifa ambao wanaamini katika Kristo kwa ajili ya wokovu; kwa maneno mengine, wote walio na Roho, kwa maana halisi "udugu mmoja" (tazama Luka 8:21; Wagalatia 3:26-29).

Kwa hatua ya Mungu kwenye Mnara wa Babeli kuchukuliwa kama agizo Lake la ubaguzi wa kikabila, hadithi ya Mnara wa Babeli (Mwanzo 11:1-9) ni kuhusu Mungu kuchanganya lugha za binadamu ili wasiweze kufanya kazi pamoja kukamilisha uovu dhidi yake. Sio kuhusu ubaguzi wa kikabila. Hii inathibitishwa na Wagalatia 2:11-14, ambapo Paulo anapinga Petro kujitenga mwenyewe kutoka kwa waumini wa Mataifa katika kanisa lao. Mfano mwingine inaweza kuwa agizo la Paulo kama mchungaji Mkristo Timotheo aliyezaliwa Giriki (2 Timotheo 1:6). Hata anamwita Timotheo "mtoto wangu wa kweli katika imani" (1 Timotheo 1:2). Mama yake Timotheo alikuwa Myahudi na mwanamke wa imani. Hii ina maana kwamba Timotheo aliishi na kutumikia katika jumuia ambayo ilikuwa ya Wayahudi na watu wa Mataifa. Je! Mama yake mwenyewe hakuhudhuria kanisa lake? Na, ikiwa Mungu alitaka makabila kubaguliwa, ni kanisa gani Timotheo, akiwa nusu Myahudi na nusu Myunani, kuwa na uwezo kuchunga? Na nini kuhusu Paulo mwenyewe, "mhubiri, mtume. . . na mwalimu wa Mataifa "(1 Timotheo 2:7)? Ikiwa Kinism ilikuwa ukweli, je! Mungu si angeweza kutuma Myunani kuhubiri na kuwafundisha Wayunani?

Kwa kifupi, Kinism ni jaribio jingine la kuhesabiwa haki na Sheria, badala ya injili ya neema ya Mungu. "Kwa maana siionei haya Injili; kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu, kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia" (Warumi 1:16, msisitizo umeongezwa.)

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Kinism ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries