settings icon
share icon
Swali

Je! Tunaweza kujifunza nini kutokana na maisha ya Paulo? Paulo alikuwa nani?

Jibu


Kuna mengi tunaweza kujifunza kutokana na maisha ya mtume Paulo. Mbali na kawaida, Paulo alipewa fursa ya kufanya mambo ya ajabu kwa ufalme wa Mungu. Hadithi ya Paulo ni hadithi ya ukombozi katika Yesu Kristo na ushahidi kwamba hakuna mtu aliye zaidi ya neema ya kuokoa ya Bwana. Hata hivyo, ili tupate kipimo kamili cha mwanadamu, ni lazima tuchunguze upande wake wa giza na kile alichoashiria kabla ya kuwa "Mtume wa Neema." Maisha ya kwanza ya Paulo yaliashiria raghba ya kidini, ukatili wa nguvu, na mateso yasiyo na huruma ya kanisa la kwanza. Kwa bahati nzuri, miaka ya baadaye ya maisha ya Paulo yanaonyesha ishara tofauti kama aliishi maisha yake kwa ajili ya Kristo na kwa maendeleo ya ufalme Wake.

Paulo kwa kweli alizaliwa kama Sauli. Alizaliwa huko Tarso katika Kilikia karibu AD 1-5 katika jimbo katika pembe ya kusini mashariki ya Tersous ya kisasa, Uturuki. Alikuwa wa uzao wa Benyamini na ukoo wa Waebrania (Wafilipi 3:5-6). Wazazi wake walikuwa Mafarisayo-wazalendo wa Kiyahudi wenye ari ambao walifuata kabisa Sheria ya Musa-ambao walitafuta kulinda watoto wao kutoka "kutiwa uchafu" kutoka kwa Mataifa. Kitu chochote cha Kigiriki kingedharauliwa katika nyumba ya Sauli, bado aliweza kuzungumza Kigiriki na Kilatini kadiri. Familia yake ingekuwa inazungumza Kiaramu, inayotokana na Kiebrania, ambayo ilikuwa lugha rasmi ya Yudea. Familia ya Sauli ilikuwa raia wa Kirumi lakini iliona Yerusalemu kama jiji tukufu na takatifu (Matendo 22:22-29).

Katika umri wa miaka kumi na tatu Sauli alipelekwa Palestina kujifunza kutoka kwa rabi mmoja aitwaye Gamalieli, ambaye chini yake Sauli alikuwa stadi wa historia ya Wayahudi, Zaburi na kazi za manabii. Elimu yake ingeendelea kwa muda wa miaka tano au sita kama Sauli alijifunza mambo hayo kama kuchambua Maandiko (Matendo 22:3). Ilikuwa wakati huu kwamba alianzisha mtindo wa swali- na- jibu wa mafundisho uliojulikana katika nyakati za kale kama "makemeo na matusi." Mbinu hii ya kujieleza kwa ufasaha iliwasaidia rabi kujadili mambo ya kina ya sheria ya Kiyahudi kwa labda kuwatetea au kuwashitaki wale ambao walivunja sheria. Sauli aliendelea na akawa mwanasheria, na ishara zote zilionyesha kuwa angekuwa mwanachama wa Wakuu wa Makuhani, Mahakama ya Upeo ya Kiyahudi ya wanaume 71 ambao walitawala juu ya maisha ya Kiyahudi na dini. Sauli alikuwa mwenye raghba kwa imani yake, na imani hii haikuruhusu kutuhumisha vibaya. Ni raghba hii ambayo ilimwongoza Sauli njia ya kidini isiyo na kadiri.

Katika Matendo 5:27-42, Petro alitoa utetezi wake wa injili na Yesu mbele ya Wakuu wa Makuhani, ambao Sauli angeweza kusikia. Gamalieli pia alikuwepo na alitoa ujumbe ili kutuliza baraza na kuwazuia kumpiga Petro mawe. Sauli labda pia alikuwepo katika kesi ya Stefano. Alikuwepo kwa kupiwa mawe kwake na kifo chake; alishika mavazi ya wale waliopiga mawe (Matendo 7:58). Baada ya kifo cha Stefano, "kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu" (Matendo 8:1). Sauli aliamua kung'oa Wakristo, kikatili katika kufuata kwake kama alivyoamini kwamba alikuwa akifanya kwa jina la Mungu. Kujadilika, hakuna cha kuogopesha au ovu zaidi kuliko ugaidi wa kidini, hasa wakati anaamini anafanya mapenzi ya Bwana kwa kuua watu wasio na hatia. Hilo ndilo hasa Sauli wa Tarso alikuwa: gaidi wa kidini. Matendo 8:3 inasema, "Alianza kuliharibu kanisa, akiingia kila nyumba, na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani."

Kifungu cha maana sana katika hadithi ya Paulo ni Matendo 9:1-22, ambayo inasimulia mkutano wa Paulo na Yesu Kristo barabarani kutoka Yerusalemu kwenda Dameski, safari ya maili 150. Sauli alikasirishwa na yale aliyoyaona na kujazwa na ghadhabu ya mauaji dhidi ya Wakristo. Kabla ya kuanza safari yake, alikuwa amemwomba kuhani mkuu barua kwa masinagogi huko Dameski, akitaka ruhusa ya kuwaleta Wakristo wowote (wafuasi wa "Njia," kama walivyojulikana) Yerusalemu ili kuwafunga. Barabarani Sauli alipatwa na nuru kali kutoka mbinguni ambayo ilimsababisha kuanguka chini. Alisikia maneno, "Sauli, Sauli, mbona waniudhi?" Akajibu, "Wewe ni nani Bwana?" Yesu akajibu moja kwa moja na kwa wazi, "Mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe" (mistari 4-5). Kama upande, hii inaweza kuwa si mara ya kwanza Sauli kukutana na Yesu, kama vile wasomi wengine wanapendekeza kwamba kijana Sauli angeweza kuwa anamjua Yesu na kwamba anaweza kuwa alishuhudia kwa kweli kifo chake.

Kutoka wakati huo, maisha ya Sauli yaligeuka. Nuru ya Bwana ilimfanya kipofu, na kama alivyokuwa akisafiri alikuwa anategemea wenzake. Kama alivyoagizwa na Yesu, Sauli aliendelea kuenda Dameski ili apate kuwasiliana na mtu mmoja aitwaye Anania, ambaye alikuwa na wasiwasi kwanza kukutana na Sauli kwa sababu alijua sifa ya Sauli kama mtu mwovu. Lakini Bwana alimwambia Anania kwamba Sauli alikuwa "chombo kilichochaguliwa" kubeba jina Lake mbele ya Mataifa, wafalme, na wana wa Israeli (Matendo 9:15) na angeweza kuteseka kwa kufanya hivyo (Matendo 9:16). Anania alifuata maagizo ya Bwana na kumtafuta Sauli, ambaye alimwekea mikono, na akamwambia kuhusu maono yake ya Yesu Kristo. Kupitia maombi, Sauli alipokea Roho Mtakatifu (Matendo 9:17), akaanza kuona tena, na kubatizwa (Matendo 9:18). Sauli mara moja aliingia katika masinagogi na kumtangaza Yesu kama Mwana wa Mungu (Matendo 9:20). Watu walishangaa na wenye kushuku, kama sifa za Sauli zilijulikana sana. Wayahudi walidhani alikuwa amekuja kuwachukua Wakristo (Matendo 9:21), lakini alikuwa amejiunga nao kweli. Ujasiri wa Sauli uliongezeka kama Wayahudi waliokuwa wakiishi Dameski walifadhaika na hoja za Sauli ambazo zilithibitisha kuwa Yesu ndiye Kristo (Matendo 9:22).

Sauli alitumia muda huko Arabia, Dameski, Yerusalemu, Siria, na nyumbani kwao Kilikia, na Barnaba aliandika msaada wake kuwafundisha wale walio kanisani huko Antiokia (Matendo 11:25). Kwa kushangaza, Wakristo waliofukuzwa kutoka Yudea kwa mateso ambayo yaliyotokea baada ya kifo cha Stefano walianzisha kanisa hili la makabila wengi (Matendo 11:19-21).

Sauli alichukua safari zake tatu za kwanza za umishonari mwishoni mwa AD 40s. Alipotumia muda zaidi katika maeneo ya Mataifa, Sauli alianza kuitwa kwa jina lake la Kirumi Paulo (Matendo 13:9). Paulo aliandika vitabu vingi vya Agano Jipya. Wanateolojia wengi wanakubaliana kwamba aliandika Warumi, 1 na 2 Wakorintho, Wagalatia, Wafilipi, 1 na 2 Wathesalonike, Filemoni, Waefeso, Wakolosai, 1 na 2 Timotheo, na Tito. Hizi "barua" kumi na tatu (barua) hufanya "Uandishi wa Paulo" na ni chanzo kikuu cha teolojia yake. Kama ilivyoelezwa awali, kitabu cha Matendo kinatupa uangalizi wa kihistoria katika maisha na nyakati za Paulo. Mtume Paulo alitumia maisha yake kumtangaza Kristo aliyefufuliwa katika ulimwengu wote wa Kirumi, mara nyingi akiwa katika hatari kubwa ya kibinafsi (2 Wakorintho 11:24-27). Inadhaniwa kwamba Paulo alikufa kifo cha shahidi wa dini katika miaka ya AD 60s huko Roma.

Hivyo, tunaweza kujifunza nini kutokana na maisha ya Mtume Paulo? Kwanza, tunajifunza kwamba Mungu anaweza kuokoa mtu yeyote. Hadithi ya ajabu ya Paulo inajirudia yenyewe kila siku kama yenye dhambi, watu waliovunjika duniani kote wanabadilishwa na neema ya kuokoa ya Mungu katika Yesu Kristo. Baadhi ya watu hawa wamefanya vitu vyenye dharau kwa wanadamu wengine, wakati wengine wanajaribu kuishi tu maisha ya kimaadili wakifikiria kwamba Mungu atatabasamu kwao siku ya hukumu. Tunaposoma hadithi ya Paulo, tunashangaa kwamba Mungu anaweza ruhusu mbinguni mwenye msimamo mkali wa kidini ambaye aliua wanawake na watoto wasio na hatia. Leo hii, tunaweza kuona magaidi au wahalifu wengine kama wasiostahili ukombozi kwa sababu uhalifu wao dhidi ya binadamu ni kubwa sana. Hadithi ya Paulo ni hadithi ambayo inaweza kuambiwa leo – yeye hastahili nafasi ya pili machoni mwetu, bado Mungu alimpa huruma. Ukweli ni kwamba kila mtu anastahili kwa Mungu, kutoka kwa mtu "mwema, menye heshima," mtu wa wastani kwa "mfisadi, mwovu," aliyepotoka. Mungu pekee ndiye anaweza kuokoa nafsi kutoka kuzimu.

Pili, tunajifunza kutokana na maisha ya Paulo kwamba mtu yeyote anaweza kuwa shahidi mnyenyekevu na mwenye nguvu kwa Yesu Kristo. Kujadilika, hakuna binadamu mwingine maarufu katika Biblia alionyesha unyenyekevu zaidi wakati wa kuhubiri Injili ya Yesu Kristo kama Paulo. Matendo 20:19 inatuambia kwamba "nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote, na kwa machozi, na majaribu yaliyompata kwa hila za Wayahudi." Katika Matendo 28:31, Paulo anashiriki habari njema za Yesu Kristo: "akihubiri habari za ufalme wa Mungu, na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo, kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu." Paulo hakuwa na hofu ya kuwaambia wengine yale Bwana aliyomfanyia. Paulo alitumia siku zake zote, kutoka kwa ubadilishaji hadi mateso ya kishahidi, akifanya kazi kwa bidii kwa ufalme wa Mungu.

Hatimaye, tunajifunza kwamba mtu yeyote anaweza kujisalimisha kabisa kwa Mungu. Paulo alikuwa na msimamo kamilifu kwa Mungu. Katika Wafilipi 1:12-14, Paulo aliandika kutoka jela, "Lakini, ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili; hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo, miongoni mwa askari, na kwa wengine wote pia. Na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakapata kuthibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kuthubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu." Licha ya hali yake, Paulo alimsifu Mungu na kuendelea kuhubiri habari njema (tazama pia Matendo 16:22-25 na Wafilipi 4:11-13). Kupitia shida na mateso yake, Paulo alijua matokeo ya maisha yaliyoishiwa kwa ajili ya Kristo. Alitoa maisha yake kikamilifu, kumwamini Mungu kwa kila kitu. Aliandika, "Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida" (Wafilipi 1:21). Tunaweza kufanya madai sawa?

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Tunaweza kujifunza nini kutokana na maisha ya Paulo? Paulo alikuwa nani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries