settings icon
share icon
Swali

Je! Tunaweza kujifunza nini kutokana na maisha ya Mariamu wa Bethania?

Jibu


Mariamu wa Bethania ni mmoja wa wahusika wazuri zaidi katika Maandiko yote, na tunaweza kujifunza masomo ya thamani kutokana na kujifunza maisha yake. Mariamu alikuwa dadake Martha, na kakake alikuwa Lazaro ambaye Yesu alimfufua kutoka kwa wafu. Tunamwona Mariamu mara tatu tofauti katika Biblia, kuanzia na tukio katika nyumba ya dadake, Martha (Luka 10:38-42), ambapo Yesu, na labda wanafunzi ambao walisafiri pamoja naye, walikuwa wanaburudishwa. Martha alikuwa amehuzunika sana na "alihangaika kwa utumishi mwingi" na alivunjika moyo kuwa dadake hakuwa anamsaidia na kwamba alimkemea Yesu, akimshtaki kwamba hakujali kwamba Mariamu aliketi miguuni pake huku akifanya kazi zote. Jibu la Yesu linatupa ufahamu wetu wa kwanza katika Mariamu wa Bethania. Yesu alimsifu kwa "kuchagua fungu lililo jema," akimaanisha kwamba hamu ya Mariamu ya kuwa karibu na Bwana wake na kutegemea kwa kila neno Lake ilikuwa na manufaa zaidi kuliko kujitania mwenyewe na maandalizi ya chakula. Yesu alisema zaidi kwamba kuchagua fungu lililo jema, kujifunza juu ya Bwana, halingechukuliwa kutoka kwa Mariamu.

Kwa "kuchagua fungu lililo jema," Yesu alimaanisha kuwa wale ambao kipaumbele katika maisha ni Kristo, ujuzi Wake na ukaribu Naye, wamechagua kile kitakachodumu milele, kama vile "dhahabu, fedha na mawe ya thamani" iliyotajwa katika 1 Wakorintho 3:11-12. Kutoka kwa tukio hili, tunajifunza kwamba wale ambao wana wasiwasi na ulimwengu huu na dunia wanajenga juu ya msingi ambao ni Kristo na "mbao, nyasi kavu na majani makavu," vifaa ambavyo haviwezi kusimama moto ambao unaokuja kwetu wakati wa kujaribiwa, wala kukumbukwa katika milele. Kukemea wa Martha kwa Yesu kunatupa ufahamu katika moyo na akili yake kama alivyojaribu kufanya kila kitu kamili na alivunjika moyo kiasi kwamba akapoteza ufahamu wa yule alikuwa akizungumzia. Kimya cha Mariamu, ambacho tutaona tena katika tukio lingine, kinaonyesha kutojijali mwenyewe, hasa kwa kujitetea mwenyewe. Tunapozingatia Kristo, anakuwa shauku yetu kubwa na tabia yetu kwa kufifiliza na kuchujusha ya kujifyonza wenyewe.

Tukio la pili ambalo Mariamu na Martha huonekana hutokea katika Yohana 11 na kufufuliwa kwa ndugu yao, Lazaro, kutoka kwa wafu. Mariamu anaposikia kwamba Yesu amekuja na anamwita, mara moja anaacha mkusanyiko wa waombolezaji nyumbani mwake na kukimbia kukutana na Yesu. Upendo wake Kwake ulikuwa mkubwa sana na tamaa yake ya kumpendeza na kumtii Yeye kwamba anawaacha wale ambao walikuja kumfariji kujiweka mwenyewe katika mikono ya Mfariji mkuu binadamu hajawahi kujua. Yesu anaona huzuni yake kubwa na kulia pamoja naye, ingawa anajua huzuni yake itakuwa ya muda mfupi na kwamba ndugu yake atarudi kwake hivi karibuni. Kwa njia hiyo hiyo, wakati tunahuzunika na kusikitika, faraja yetu kuu hupatikana kwa Yesu, ambaye huruma yake haina mipaka. Tunapoweka mkono wetu kwenye mkono kovu wa kucha, tunapata faraja, amani na usalama, na tunajifunza ukweli wa Zaburi 30:5b: "Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha."

Mara ya tatu na ya mwisho tunamwona Mariamu wa Bethania ni siku tu kabla ya kusulubiwa kwa Kristo (Mathayo 26:6-13, Marko 14:3-9; Yohana 12:1-8). Mlo ulikuwa umeandaliwa nyumbani mwa Simoni mkoma, labda mkoma aliyeponywa na Yesu na alikuwa mmoja wa wafuasi wake. Martha alikuwa akitumikia tena wakati Lazaro aliyefufuliwa akitandawaa kwa meza pamoja na Yesu na wanafunzi. Wakati fulani, Mariamu alifungua gudulia la jasi, akamwaga painti ya manukato ya gharama kubwa sana juu ya kichwa cha Yesu na miguu, na kuipangusa kwa nywele zake. Licha ya ukosoaji kutoka kwa baadhi ya wanafunzi juu ya kuharibu dutu ya gharama kubwa, Mariamu hakusema chochote. Kama vile ilivyo katika tukio la kwanza, Mariamu alimruhusu Yesu kumtetea, ambayo alifanya, akisema kwamba alikuwa ameweka manukato hayo kwa ajili ya mazishi Yake na amefanya kitendo nzuri cha utumishi Kwake ambacho kitakumbukwa kwa miaka.

Tunaona mambo mawili kuhusu Mariamu hapa ambayo tunaweza kuchukua mfano wetu. Kwanza, anaonekana kujua kwamba wakati wa kifo cha Yesu msalabani kilikuwa karibu, ukweli ambao ulikuwa umewatoroka wanafunzi licha ya tangazo la wazi la Yesu juu ya ukweli huu. Inaonekana Mariamu alijiridhisha mwenyewe kwa kumsikiliza Bwana wake na kutafakari juu ya maneno Yake, huku wanafunzi wakibishanabishana kuhusu nani atakayekuwa mkuu kati yao katika ufalme. Kwa kufanya hivyo, walikosa ukweli muhimu Yesu alikuwa akiwafundisha juu ya kifo chake na ufufuo wake unaokuja (Marko 9:30-35). Ni mara ngapi tunakosa ukweli wa kiroho kwa sababu tunajizingatia wenyewe na kujishughulisha Zaidi na tuzo zetu, hali yetu na sifa zetu kati ya wanaume?

Pili, tunaona Mariamu kuwa na imani na uaminifu katika Bwana wake, Zaidi sana ili hawezi kulazimishwa kujitetea mbele ya ukosoaji. Ni mara ngapi tunaruka kwa fursa ya kujitetea wenyewe machoni mwa wengine ambao wanatukosoa na kutudhihaki, hasa ambapo imani yetu inahusika? Lakini ikiwa sisi, kama Mariamu, kufanya kuketi chini ya miguu ya Yesu na kumsikiliza Yeye kipaumbele, tutakuwa na uelewaji wake wa kina, mapenzi yake kwa Kristo, na imani yake kamili katika mpango Wake wa maisha yetu. Tunaweza kukosa kuwa na Yesu ameketi katika sebule yetu kibinafsi, lakini tuna Neno Lake, Biblia, na kutoka kwake tuna ujuzi na ufahamu wote tunahitaji kuishi maisha salama na Imani ya kutumainia kama Mariamu wa Bethania.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Tunaweza kujifunza nini kutokana na maisha ya Mariamu wa Bethania?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries