settings icon
share icon
Swali

Je! Tunaweza kujifunza nini kutokana na maisha ya Ayubu?

Jibu


Maisha ya Ayubu yanaonyesha kwamba wanadamu mara nyingi hawajui njia nyingi ambazo Mungu anafanya kazi katika maisha ya kila muumini. Maisha ya Ayubu pia ni moja ambayo yanachochea swali la kawaida, "Kwa nini mambo mabaya hutokea kwa watu wazuri?" Ni swali la umri wa zamani, na ni ngumu kujibu, lakini waumini wanajua kwamba Mungu ana udhibiti, na, bila kujali kinachotokea, hakuna utukizi-hakuna kinachotokea kwa bahati. Ayubu alikuwa muumini; alijua kwamba Mungu alikuwa juu ya kiti cha enzi na katika udhibiti kamili, ingawa hakuwa na njia ya kujua kwa nini tanzia nyingi za kutisha zilitokea katika maisha yake.

Ayubu alikuwa "mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu, na kuepukana na uovu" (Ayubu 1:1). Alikuwa na watoto kumi na alikuwa mtu mwenye utajiri mkubwa. Biblia inatuambia kwamba siku moja Shetani alijiwasilisha mwenyewe mbele ya Mungu na Mungu akamwuliza Shetani kile alichofikiria juu ya Ayubu. Shetani alimshtaki Ayubu ya kumheshimu Mungu kwa sababu Mungu alikuwa amembariki. Hivyo, Mungu alimruhusu Shetani kuchukua utajiri wa Ayubu na watoto wake. Baadaye, Mungu alimruhusu Shetani kumtesa Ayubu kimwili. Ayubu aliomboleza sana lakini hakumshtaki Mungu na makosa (Ayubu 1:22; 42:7-8).

Marafiki wa Ayubu walikuwa na uhakika kwamba Ayubu lazima amefanya dhambi ili astahili adhabu na walijadili naye kuhusu hilo. Lakini Ayubu alidumisha kutokuwa na hatia, ingawa alikiri kwamba alitaka kufa na aliuliza maswali ya Mungu. Mtu kijana, Elihu, alijaribu kusema kwa niaba ya Mungu mbele ya Mungu, Mwenyewe, alijibu Ayubu. Ayubu 38-42 ina mashairi mazuri mno kuhusu ukubwa na uwezo wa Mungu. Ayubu alijibu kwa mazungumzo ya Mungu kwa unyenyekevu na toba, akisema alikuwa amezungumza juu ya mambo ambayo hakuwa ameyajua (Ayubu 40:3-5; 42:1-6). Mungu aliwaambia marafiki wa Ayubu kwamba alikuwa na hasira nao kwa kusema uongo juu Yake, tofauti na Ayubu aliyekuwa amesema ukweli (Ayubu 42:7-8). Mungu aliwaambia watoe dhabihu na kwamba Ayubu angeomba kwa niaba yao na Mungu atakubali sala ya Ayubu. Ayubu alifanya hivyo, inawezekana kuwasamehe marafiki zake kwa ukatili wao kwake mwenyewe. Mungu alirejesha utajiri wa Ayubu mara mbili (Ayubu 42:10) na "akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake" (Ayubu 42:12). Ayubu aliishi miaka 140 baada ya mateso yake.

Ayubu kamwe hakupoteza imani yake kwa Mungu, hata chini ya hali ya kuvunja moyo zaidi ambazo zilimjaribu yeyé hadi moyo wake. Ni vigumu kufikiria kupoteza kila kitu tunachomiliki katika siku moja-- rasilimali, mali, na hata watoto. Wanaume wengi wanaweza kuzama katika huzuni na labda hata kujiua baada ya hasara hiyo kubwa. Ingawa kuhuzunika ya kutosha kulaani siku ya kuzaliwa kwake (Ayubu 3:1-26), Ayubu kamwe hakumlaani Mungu (Ayubu 2:9-10) wala kuyumbayumba katika ufahamu wake kwamba Mungu alikuwa bado katika udhibiti. Marafiki watatu wa Ayubu, kwa upande mwingine, badala ya kumfariji, walimpa ushauri mbaya na hata kumshtaki kuwa amefanya dhambi za kuhuzunisha kwamba Mungu alikuwa akimwadhibu na taabu. Ayubu alimjua Mungu vizuri sana kujua kwamba hakufanya kazi kwa njia hiyo; Kwa kweli, alikuwa na uhusiano wa karibu sana na wa binafsi na Yeye kwamba alikuwa na uwezo wa kusema, "Tazama, ataniua; sina tumaini; ila hata hivyo nitaithibitisha njia yangu mbele yake"(Ayubu 13:15). Wakati mkewe Ayubu alipendekeza amlaani Mungu na akufe, Ayubu akajibu, "Wewe wanena kama mmoja wa hao wanamke wapumbavu anenavyo. Je! Tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya?" (Ayubu 2:10).

Taabu ya Ayubu, kutoka kifo cha watoto wake na kupoteza rasilimali yake hadi kwa mateso ya kimwili aliyovumilia, pamoja na makemeo ya wanaojiita marafiki zake, kamwe haikusababisha imani yake kuyumbayumba. Alijua ni nani alikuwa Mkombozi wake, alijua kwamba Yeye alikuwa Mwokozi aliye hai, na alijua kwamba siku moja Yeye angeweza kusimama kimwili duniani (Ayubu 19:25). Alielewa kuwa siku za mwanadamu zimeamuliwa (zimehesabiwa) na haziwezi kubadilishwa (Ayubu 14:5). Urefu wa kiroho wa Ayubu unaonyeshwa katika kitabu kizima. Yakobo anarejelea Ayubu kama mfano wa uvumilivu akiandika, "Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa njina la Bwana, wawe mfano wa kustahilimili mabaya, na wa uvumilivu. Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu, mmeuona mwisho wa Bwana ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma"(Yakobo 5:10-11).

Pia kuna ukweli kadhaa wa kisayansi na kihistoria katika kitabu cha Ayubu. Kitabu kilionyesha dunia ni mviringo zamani kabla ya kuja kwa sayansi ya kisasa (Ayubu 22:14). Kitabu kinataja dinosaria--sio kwa jina hilo, lakini maelezo ya behemoth hakika ni kama dinosaria—anayeishi upande kwa upande na binadamu (Ayubu 40:15-24).

Kitabu cha Ayubu kinatupa tazamo la mara moja nyuma ya utaji ambao hutenganisha maisha ya duniani kutoka ya mbinguni. Mwanzoni mwa kitabu, tunaona kwamba Shetani na malaika wake waliofia vitani bado wanaruhusiwa kufikia mbinguni, kwenda ndani na nje kwa mikutano iliyoagizwa ambayo inafanyika huko. Kilicho dhahiri kutoka kwa akaunti hizi ni kwamba Shetani anafanya kazi kwa bidii maovu yake duniani, kama ilivyoandikwa katika Ayubu 1:6-7. Pia, akaunti hii inaonyesha jinsi Shetani ni "mshtaki wa ndugu," ambayo inafanana na Ufunuo 12:10, na inaonyesha ufidhuli na kiburi chake, kama ilivyoandikwa katika Isaya 14:13-14. Inashangaza kuona jinsi Shetani anashindana na Mungu; yeye hana haya juu ya kukabiliana na Mwenye Enzi. Akaunti katika Ayubu inaonyesha Shetani kama alivyo kweli-- mwenye kiburi na mwovu hadi kwa msingi.

Pengine somo kubwa zaidi tunalojifunza kutoka kwa kitabu cha Ayubu ni kwamba Mungu hana jibu kwa mtu yeyote kwa kile anachofanya au chenye hafanyi. Uzoefu wa Ayubu hutufundisha kwamba kamwe hatuwezi kujua sababu maalum kwa mateso, lakini ni lazima tuwe na imani katika Mungu wetu mwenye enzi, mtakatifu, mwenye haki. Njia zake ni kamilifu (Zaburi 18:30). Kwa kuwa njia za Mungu ni kamilifu, tunaweza kuamini kile chochote Yeye anachofanya-na chochote Yeye anachoruhusu-pia ni kamilifu. Hatuwezi kutarajia kuelewa mawazo ya Mungu kikamilifu, kama Yeye anatukumbusha, "Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. . . . Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu"(Isaya 55:8-9).

Wajibu wetu kwa Mungu ni kumtii Yeye, kumtumaini Yeye, na kujisalimisha kwa mapenzi Yake, ikiwa tunaielewa au la. Tunapoielewa, tutapata Mungu katika kati ya majaribu yetu-labda hata kwa sababu ya majaribu yetu. Tutaona wazi zaidi utukufu wa Mungu wetu, na tutasema, pamoja na Ayubu, "Nilikuwa nimesikia habari zako, kwa kusikia kwa masikio; bali sasa jicho langu linakuona" (Ayubu 42:5).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Tunaweza kujifunza nini kutokana na maisha ya Ayubu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries