settings icon
share icon
Swali

Karama ya kiroho ya kufundisha ni gani?

Jibu


Karama ya kiroho ya kufundisha ni mojawapo ya karama za Roho Mtakatifu (Warumi 12: 6-8; 1 Wakorintho 12:28; Waefeso 4: 1-12). Ni karama iliyotolewa na Roho Mtakatifu, na kumwezesha mtu kuhubiri ukweli wa Biblia kwa wengine. Na mara nyingi, lakini sio nyakati zote, kutumika katika mazingira ya kanisa la mtaa. Karama ya kufundisha inahusisha uchambuzi na utangazaji wa Neno la Mungu, kuelezea maana, mazingira, na matumizi kwa maisha ya msikilizaji. Mwalimu mwenye vipawa ni mmoja ambaye ana uwezo wa kipekee wa kufundisha wazi na kuwasiliana na maarifa, hasa mafundisho ya imani na ukweli wa Biblia.

Mungu alitoa karama za kiroho ili kuimarisha kanisa lake. Paulo aliagiza kanisa la Korintho kutafuta kuunga na kujenga kanisa la Kristo, akiwaambia kuwa tangu "walitamani" kuwa na karama za kiroho, wanapaswa "jitahidini hasa kujipatia vile vinayosaidia kulijenga kanisa" (1 Wakorintho 14:12). Karama ya kiroho (charismata katika Kigiriki) ni uwezo usio wa kawaida, uwezo wa Mungu wa kufanya huduma kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. kimepewa kwa neema na Mungu na hakiwezi kupatikana kama mshahara. Huku karama ya kiroho ikiweza kukuzwa, inahitaji uwezo wa kawaida wa kuifanya. Moja ya karama hizi ni kufundisha.

Neno la Kigiriki la "kufundisha" ni didaskalos, ambalo linamaanisha "kufundisha." Tunaona mifano yote kupitia Biblia ya kufundisha. Yesu mwenyewe alikuwa Mwalimu Mkuu, na Yesu aliwaagiza wanafunzi Wake "Nendeni basi, mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwatatiza kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kushika maagizo yote niliyowapeni" (Mathayo 28: 19-20). Yesu aliwaamuru wanafunzi wake kuwafundisha wanafunzi wapya kila kitu alichowaamuru, wawafundishe katika mafundisho na maisha matakatifu. Wahudumu wa Kristo hawapaswi kufundisha amri za wanadamu au kitu chochote ambacho ni chao wenyewe au wanadamu wengine, bali ni kile kilichoamriwa na Kristo.

Kuna mazingira kadhaa ambayo karama ya kufundisha inaweza kutumika: madarasa ya shule za Jumapili, shule za Biblia, vyuo vikuu, semina, na masomo ya Biblia ya nyumbani. Mtu aliye na karama anaweza kufundisha watu binafsi au vikundi. Mtu mwenye talanta ya asili ya kufundisha anaweza kufundisha tu kitu chochote, lakini mtu mwenye karama ya kiroho ya kufundisha anafundisha yaliyomo ya Biblia. Anaweza kufundisha ujumbe wa kitabu kama kitabu chote au kukigawa kwenye aya au fungu moja. Hakuna nyenzo mpya itakayo jibuka pamoja na karama ya kufundisha. Mwalimu anaelezea au kupambanua maana ya maandiko ya Biblia.

Kufundisha ni karama isiyo ya kawaida ya Roho Mtakatifu. Mtu asiye na karama hii anaweza kuelewa Biblia vile anavyoisikia au kuisoma, lakini hawezi kuelezea kama kama vile mwenye ako karama anaweza. Ingawa inaweza kukuzwa, karama ya kiroho ya kufundisha sio kitu ambacho kinaweza kufunzwa au kupata, kama ilivyo kwa shahada ya chuo. Mtu aliye na Ph.D. lakini bila karama ya kufundisha hawezi kuelezea Biblia kama mtu asiye na shahada lakini ana karama ya kufundisha.

Katika Waefeso 4: 11-12, Paulo anataja karama za msingi kwa ajili ya kujenga kanisa la mtaa. Karama zinatolewa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Katika mstari wa 11 walimu wanaunganishwa na wachungaji. Hii haina maana ya karama moja, lakini inaonekana ina maana kwamba mchungaji pia ni mwalimu. Neno la Kigiriki kwa mchungaji ni poiemen ambalo linamaanisha "mchungaji." Mchungaji ni mmoja anayejali watu wake kwa njia sawa na mchungaji anayejali kondoo wake. Kama vile mchungaji anayekula kondoo wake, mchungaji ana pia wajibu wa kuwafundisha watu wake chakula cha kiroho cha Neno la Mungu.

Kanisa linajengwa kwa kutumia karama ya kufundisha kama watu wanasikiliza Neno la Mungu na kusikia maana yake na jinsi ya kuitumia kwa maisha yao wenyewe. Mungu amewainua wengi kwa karama hii ya ili kukuza watu katika imani yao na kuwawezesha kukua katika hekima na ujuzi wote (2 Petro 3:18).

Wakristo wanawezaje kujua kama wana karama ya kufundisha? Wanapaswa kuanza kwa kumwomba Mungu fursa ya kufundisha darasa la Jumapili au kujifunza Biblia, chini ya mamlaka na uongozi wa mwalimu mwenye vipawa. Ikiwa wanapata wanaweza kuelezea maana ya Biblia na wengine wanajibu vizuri, labda wana karama na wanapaswa kumwomba Mungu fursa zaidi za kutumia na kuendeleza karama yao.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Karama ya kiroho ya kufundisha ni gani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries