settings icon
share icon
Swali

Kanisa linapaswa kufanya nini na sadaka inayopokea?

Jibu


Kanisa lolote linapata aina fulani ya fungu la kumi au sadaka. Ikuwe ni kupitia "kupitisha sahani" au kuweka sanduku nyuma ya mahali patakatifu au njia yoyote ya kukusanya, kanisa linahitaji fedha za kufanya kazi. Jinsi kanisa linatumia fedha hizo ni muhimu, kama kanisa lina wajibu kwa wanachama wake, kwa jumuiya yake inayoizunguka, na kwa Mungu.

Kwanza, kanisa lina jukumu kwa wanachama wake. Kanisa la kwanza kabisa, lililoanza Yerusalemu siku ya Pentekostis, lilipata maumivu ya pekee ya kukidhi mahitaji ya wanachama wao: "Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi ikawa juu yao wote.Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji;kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza,wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa,wakaiweka miguuni pa mitume;kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji "(Matendo 4: 33-35). Tunaona kuwa fedha zililetwa kwa viongozi wa kanisa, ambao walikuwa na jukumu la usambazaji wa fedha kulingana na mahitaji. Chakula pia kilikuwa kinasambazwa kwa wajane kati yao (Matendo 6: 1).

Watume huko Yerusalemu, katika kuthibitisha huduma ya Paulo kati ya Wayahudi, aliomba kwamba "zidi kuwakumbuka maskini" (Wagalatia 2:10). Kwa hivyo, kazi ya kuwasaidia kwa maskini ndani ya kanisa inapaswa kuwa sehemu ya bajeti ya kanisa. Baadaye, Paulo anatoa miongozo juu ya nani anapaswa kupokea misaada kutoka kanisa na ambao wanapaswa kutegemea chanzo kingine cha chakula chao (1 Timotheo 5: 3-16).

Makanisa mbalimbali ya mahali katika karne ya kwanza pia walipata sadaka ili kusaidia makanisa mengine yaliyo na mahitaji. Hasa, kanisa la Yerusalemu lilikuwa linakabiliwa na mateso na njaa, na kanisa la Antiokia liliweka rasilimali kusaidia (Matendo 11:29). Baadaye Paulo alichukua zawadi za upendo kutoka Galatia (1 Wakorintho 16: 1), Korintho (1 Wakorintho 16: 3), na Makedonia na Akaya (Waroma 15: 25-26) kwenda Yerusalemu. Alikuwa akiongozana na wajumbe kutoka Berea, Thesalonike, Derbe, na jimbo la Asia (Mdo. 20: 4).

Pili, kanisa lina jukumu kwa jumuiya yake inayoizunguka. Utoaji ni muhimu. "Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema;na hasa jamaa ya waaminio" (Wagalatia 6:10). Aya hii inaweka kipaumbele-familia ya Mungu kwanza-lakini pia tunataka kutafuta njia za "kufanya mema" kwa kila mtu. Bila shaka, hii lazima ihusishe uinjilisti (Matendo 1: 8). Kanisa lenye afya linapaswa kutuma wamishonari (angalia Matendo 13: 2-3) au angalau kusaidia wamishonari katika maeneo mbalimbali ya huduma.

Kanisa linalopoteza mtazamo wake wa nje, kama inavyothibitishwa na penye hutumia fedha zake, inaonyesha ishara za udhaifu wa kiroho. Mshauri wa Kanisa na mwandishi Thom S. Rainer, katika kitabu chake Autopsy of a Dead Church , anasema kuwa moja ya dalili za kanisa la kufa ni kwamba asilimia ya bajeti ya mahitaji ya wanachama huendelea kuongezeka, wakati fedha zilizotenwa kwa huduma hupungua.

Tatu, kanisa lina jukumu kwa Mungu. Bwana wetu anajua kanisa lake (Ufunuo 2: 2, 9, 13, 19), na anaamuru kwamba Neno Lake lihubiriwe (Warumi 10:14, 2 Timotheo 4: 2) na kwamba "siri ya Kristo" itangazwe (Wakolosai 4: 3). Kuleta injili ni muhimu sana. Kitu chochote kinachoendeleza lengo hilo kinapaswa kupewa kipaumbele, na kulipa mchungaji ni sehemu ya lengo hilo. "Wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Kwa maana Maandiko yanasema, "Usimfunge kinywa ng'ombe," na "Mfanyakazi anastahili mshahara wake" (1 Timotheo 5: 17-18). Wale ambao hutumikia kwa uaminifu Neno la Mungu wanapaswa kupata fidia inayofaa kwa kazi yao (angalia pia 1 Wakorintho 9:11).

Hekima inayohusu matumizi ya kanisa ni muhimu, na tunapaswa kuomba kwa ajili ya hekima hiyo (Yakobo 1: 5). Hakuna kitu cha dhambi juu ya kuwa na jengo nzuri au misingi nzuri, lakini tunashangaa wakati mwingine kama pesa ingeweza kutumia zaidi kumsaidia mjumbe mwingine au kusaidia makanisa masikini duniani kote.

Lengo la kanisa linafaa kuwa kufanya kazi ya Mungu duniani. Na kila kitu kifanyike kwa utukufu wa Mungu (1 Wakorintho 10:31). Kanisa la kwanza "Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume,na katika ushirika,na katika kuumega mkate,na katka kusali" (Matendo 2:42). Labda vitendo hivi za kueneza Neno, kushirikiana, kuzingatia ushirika, na kuomba-lazima viwe mwongozo wa msingi kuhusu jinsi kanisa linatumia sadaka zake.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Kanisa linapaswa kufanya nini na sadaka inayopokea?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries