settings icon
share icon
Swali

Kuna thamani gani ya kuwa na familia ya kanisa?

Jibu


Kuna thamani gani kuwa kama familia kwa waumini wengine? Matendo. 2:42 inaweza kuchukuliwa kuwa msingi wa shughuli za kanisa muhimu: "Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali." Biblia inaweka familia ya kanisa kuwa ya umuhimu kwa sababu ya sababu hizi:

Tunasoma Neno la Mungu pamoja — familia ya kanisa hutoa mafundisho ya Biblia ya kawaida. Mara nyingi huja kupitia vikundi vidogo, masomo ya Biblia, mafundisho kutoka kwa mchungaji, masomo ya shule ya Jumapili, na kadhalika. Familia ya kanisa inaitwa ili kukua kiroho pamoja, ikishirikiana. Timotheo wa Pili 3:16 inasema, "Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki."

Tunamheshimu Mungu pamoja kupitia ibada — Kuna sababu ya kuunganisha wakati waumini wanaabudu Mungu pamoja, iwe ni kupitia muziki au kuhubiri au kumtumikia. Zaburi 34: 3 inasisitiza wito wa ibada ya ushirika: "Mtukuzeni Bwana pamoja nami, Na tuliadhimishe jina lake pamoja."

Tunapata uwajibikaji — Kanisa hutoa mfumo wa ufanisi wa uwajibikaji. Mara baada ya uhusiano kukua na urafiki kufanyika, kuna mtu atakuhimiza, atakukemea wakati inalazimu, na kufurahi pamoja nawe. Methali 27:17 inasema, "Chuma hunoa chuma; Ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake." Uwajibikaji ni muhimu sana katika vita ili kushinda dhambi, na familia ya kanisa ni nafasi nzuri ya kupata mtu kuomba pamoja naye, kuzungumza na, na kushauriana naye.

Tunapata msaada katika kesi — Wakati majaribio inakuja, mfumo wa msaada ni muhimu. Wakati unahitaji, utawataka ndugu zako na dada zako ndani ya Kristo kukusimamia katika sala na kukusaidia kwa mahitaji ya vitendo kama vile chakula, kusafisha, na huduma ya watoto. Wagalatia 6: 2 inatuhimiza "Mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo."

Tunapata fursa za huduma — Sisi hatupati msaada tu pekee katika kanisa, pia sisi hupeana; Wito wako katika kanisa ni kuchangia, si tu kupokea. Tunapokuwa katika ushirika wa karibu na waamini wengine, tunajua wakati wanahitaji msaada na sala. Tunaweza kuingia na kusaidia katika njia za vitendo. Waefeso 6: 7 inasema, "kwa nia njema kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu."

Tunafanya wanafunzi — Kuna wakati tunapohitaji kujifunza kulisha, si tu kulishwa (Waebrania 5:12). Tunaweza kuhubiri, kufundisha, kuhimiza, na "kuwafanya wanafunzi" familia yetu ya kanisa. "Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari" (Mathayo 28: 18-20).

Katika kizazi ambapo utamaduni unazidi kuwa wa kidunia, ni muhimu kuwa katika familia ya waumini wenye akili kama hiyo. Ndugu na dada hawa wanaweza kukuhimiza katika safari yako ya imani, kujibu maswali yako kuhusu masuala ya kiroho, na kuwa msaada wakati wa shida. Familia ya kanisa pia inaweza kukupa fursa ya kutumikia na kufundisha wengine. "wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine; bali tuonyane; na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia" (Waebrania 10:25).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Kuna thamani gani ya kuwa na familia ya kanisa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries