settings icon
share icon
Swali

Je, Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira ya Kikristo ni nini?

Jibu


Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira ya Kikristo ni neno ngumu kufafanua. Mara nyingi hufikiriwa kama mazoezi ya ujuzi wa uzoefu wa Mungu. Neno linaweza pia kutumika kwa siri ya Ekaristi katika Ukatoliki ya Kirumi pamoja na kile kinachoitwa maana ya siri ya Maandiko, kama vile Gnosticism. Biblia haina maana ya siri, wala mambo ya ushirika huwa mwili na damu halisi ya Kristo. Ingawa ni kweli kwamba Wakristo wanapata Mungu, Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira ya Kikristo huelekea kuinua ujuzi wa uzoefu na kufunua katika siri, kwa kuzingatia imani kwa ukuaji wa kiroho. Ukristo wa Kibiblia unazingatia kumjua Mungu kupitia Neno Lake (Biblia) na ushirika na Roho Mtakatifu kupitia maombi. Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira huelekea kuwa ni mazoezi ya kibinafsi, na ya dhahania wakati ambapo Ukristo wa kibiblia ni yote uhusiano wa kibinafsi na Mungu na moja ambayo ni lazima kuishi katika jamii. Hakuna kitu kama Mkristo wa pekee. Sio yote ambayo yanaweza kuchukuliwa kuwa "Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira ya Kikristo" si sahihi, lakini mengi yake ni, na mtazamo juu ya Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira hakika unaweza kusababisha moja kwa makosa.

Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira inaweza kupatikana katika dini nyingi. Mara nyingi inahusisha kujinyima anasa za mwili wa aina fulani na kutafuta umoja na Mungu. Kwa kweli ni haki ya kutaka kumkaribia Mungu, lakini umoja wa fumbo na Mungu ni tofauti na aina ya urafiki na Mungu ambao Wakristo wanaitwa. Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira huelekea kutafuta uzoefu na wakati mwingine huonekana kama siri au Imani kuwa tabaka aaili linapaswa kutawala. Wakristo wanajua na kushiriki katika hali halisi ya kiroho (Waefeso 1:3; 6:10-19) na Ukristo wa kibiblia unahusisha uzoefu wa kiroho, lakini urafiki na Mungu unalenga kwa Wakristo wote na haujaficha aina yoyote ya mazoea ya ajabu. Kukaribia Mungu si kitu cha ajabu au Imani kuwa tabaka aaili linapaswa kutawala lakini inahusisha mambo kama sala ya mara kwa mara, kujifunza Neno la Mungu, kumwabudu Mungu, na kushirikiana na waumini wengine. Jitihada zetu zina kiguzo katika kulinganisha kwa kazi ambayo Mungu Mwenyewe anafanya ndani yetu. Kwa kweli, jitihada zetu ni mwitikio zaidi kwa kazi Yake kuliko walivyo kitu ambacho hutokea ndani yetu.

Wakristo wana kile kinachoweza kuchukuliwa kama uzoefu wa fumbo. Tunapomkubali Yesu kama Mwokozi, Roho Mtakatifu hukaa ndani mwetu. Roho Mtakatifu anatubadilisha na kutuwezesha kuishi wito wa Mungu. Mara nyingi, kujazwa na Roho Mtakatifu, Mkristo ataonyesha hekima kubwa au imani au ufahamu wa kiroho. Mkristo aliyejazwa na Roho Mtakatifu ataonyesha pia mambo kama vile upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, upole, uaminifu, na kujidhibiti (Wagalatia 5:22-23). Roho Mtakatifu huwasaidia Waumini kuelewa ukweli na kuuishi (1 Wakorintho 2:13-16). Hii sio matokeo ya mazoea ya siri lakini ishara ya Roho Mtakatifu aliyekaa ndani akifanya kazi. 2 Wakorintho 3:18 huzungumzia kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu: "Lakini sisi sote, kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana, aliye Roho."

Harakati ya Haiba Kubwa, na mkazo wake juu ya ndoto na maono, hisia na uzoefu, na ufunuo mpya, ni aina moja ya Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira ya Kikristo. Kwa sababu tuna Neno la Mungu lililokamilishwa, hatupaswi kutafuta ndoto na maono au ufunuo wa ziada kutoka kwa Mungu. Huku inawezekana kwa Mungu kujidhihirisha Mwenyewe katika ndoto na maono leo, tunapaswa kuzingatia hali ya dhahania ya hisia na maono ya kiroho.

Ni muhimu kukumbuka kwamba chochote kile Mkristo anakabiliwa nacho lazima kifanane na ukweli wa Biblia. Mungu hawezi kujichanganya Mwenyewe. Yeye sio mwandishi wa machafuko (1 Wakorintho 14:33). Kwa hakika Mungu ni zaidi ya ufahamu wetu kamili, na kuna mengi ambayo ni ya ajabu juu Yake. Lakini amejifunua Mwenyewe kwetu. Badala ya kutafuta uzoefu wa siri, tunapaswa kujihusisha na mambo ambayo Mungu ametufunulia (Kumbukumbu la Torati 29:29). Waefeso 1:3-14 inazungumzia baraka za kiroho katika Kristo. Kwa sehemu, kifungu hicho kinasema, "[Mungu] akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake, sawasawa na Uradhi wake, aliokusudia katika yeye huyo. Yaani, kuleta madaraka ya wakati mkamilifu atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam katika yeye huyo"(mstari 9-10). Mungu amefunua siri na anatuita kutembea kwa uaminifu katika njia Zake kama anavyotimiza mpango Wake (Yohana 15:1-17; Wafilipi 3:20-21; 2 Wakorintho 5:16-21).

2 Petro 1:3-8 inatimiza wito wetu vizuri: "Kwa kuwa uweza wake wa Uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno, za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya Uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, kwa sababu iyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika Imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo." Kuna siri, bado njia ambayo tunaitwa kuishi sio ya ajabu kabisa. Jifunze Neno, jitahidi kumheshimu Mungu, na kuruhusu Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yako.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Imani ya kumfikia Mungu kwa tafkira ya Kikristo ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries