settings icon
share icon
Swali

Je! Ni viungo gani vya huduma ya ibada ya kweli ya kibiblia?

Jibu


Wanadamu ni viumbe vilivyojaa ibada. Mtunga-zaburi alionyesha hili wakati aliandika hivi, "Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji. Vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Ee Mungu" (Zaburi 42: 1). Kiongozi katika karne ya kwanza KK alifuata dini hiyo, bila kujali fomu yake, ilikuwa sifa ya ulimwengu ya binadamu. Kuona kwamba watu wataabudu kitu au mtu, tunapaswa kuuliza ibada ni nini? Nani na namna gani tutaabudu? Ni nini kinachofanya huduma ya ibada ya kibiblia, na muhimu zaidi, tutakuwa "waabudu wa kweli" (Yohana 4:23) au waabudu wa uongo?

Kristo aliwaamuru waabudu wa kweli kuabudu kwa roho na kwa kweli (Yohana 4:24). Mtume Paulo alielezea kwamba tunaabudu kwa Roho wa Mungu (Wafilipi 3: 3), kumaanisha ya kwamba ibada ya kweli inatoka tu kutoka kwa wale ambao wameokolewa kwa imani katika Bwana Yesu Kristo na kuwa na Roho Mtakatifu anayeishi ndani ya mioyo yao. Kuabudu kwa roho pia inamaanisha kuwa na tabia nzuri ya moyo, sio tu kuzingatia tambiko na mila. Kuabudu kwa kweli kunamaanisha kuabudu kulingana na yale ambayo Mungu amefunua juu Yake katika Maandiko. Ili ibada yetu iwe ya kibiblia, lazima iwe ndani ya mafundisho ya Kristo (2 Yohana 1: 9, angalia pia Kumbukumbu la Torati 4:12, 12:32; Ufunuo 22: 18-19). Ibada ya kweli inategemea maagizo yaliyotolewa katika Biblia na yanaweza kutolewa kwa au bila Kitabu cha maungamo, Kanuni za Utaratibu, au kitabu kingine cha maagizo au mwongozo wa mwanadamu.

Kanisa la karne ya kwanza lilifanya vitendo kadhaa vya bidii katika huduma ya ibada zao, ambayo tunaweza kuamua ni nini kinachojumuisha huduma ya ibada ya kweli kibiblia: ushirika wa meza ya Bwana ulizingatiwa (Matendo. 20: 7), sala zilitolewa (1 Wakorintho 14:15) -16), nyimbo ziliimbwa kwa utukufu wa Mungu (Waefeso 5:19), mchango ulichukuliwa (1 Wakorintho 16: 2), Maandiko yalisomewa (Wakolosai 4:16), na Neno la Mungu likatangazwa ( Matendo 20: 7).

Ushirika wa Meza ya Bwana hutukumbusha kifo cha Yesu mpaka atakaporudi (1 Wakorintho 11: 25-26). Sala inapaswa kuelekezwa tu kwa Mungu (Nehemia 4: 9; Mathayo 6: 9), kamwe si kwa mtu yeyote aliyekufa kama katika mazoezi ya Ukatoliki. Hatuna mamlaka ya kutumia vifaa kama vile shanga za rozari au ufuasi wa budha " magurudumu ya maombi" katika ibada zetu. Jambo muhimu zaidi, sala zetu zinapaswa kuwa sawa na mapenzi ya Mungu (1 Yohana 5:14).

Katika ibada yetu, tunapaswa kuimba. Mtume Paulo anatuamuru "mkisemesana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mKiimba na kumshangilia Bwana mioyono mwenu; na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote, katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo"(Waefeso 5: 19-20). Kuimba kwa Bwana na kwa mtu mwingine hutoa ukweli uliowekwa kwenye muziki (Wakolosai 3:16).

Sehemu ya ibada ya Biblia ya kweli ni kutoa sadaka, kama Paulo alivyowaagiza kanisa la Korintho: "Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake; ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja"(1 Wakorintho 16: 1-2). Kutoa kwetu kwa kawaida kwa msaada wa kazi ya Bwana ni jukumu la kumaanisha. Nafasi ya kutoa inapaswa kuchukuliwa kama baraka ya kusisimua, si kama jambo la mzigo wa kunung'unika (2 Wakorintho 9: 7). Zaidi ya hayo, kutoa kwa hiari ni njia pekee ya kibiblia ya kufadhili kazi ya kanisa. Kanisa halikubaliwi kufanya biashara, kufanya vyama vya michezo ya kamari, kuandaa tamasha ya kulipa-mlangoni, nk. Kanisa la Kristo halikuazishwa kuwa eneo la biashara (tazama Mathayo 21: 12-13).

Hatimaye, kuhubiri na kufundisha ni viungo muhumu vya ibada ya Biblia ya kweli. Mafundisho yetu yanapaswa kuwa Maandiko pekee, njia pekee ya kuwawezesha waumini kwa uzima na uungu (2 Timotheo 3: 16-17). Mhubiri au mwalimu wa kimungu atafundisha tu kutoka kwa Neno na kumtegemea Roho wa Mungu kufanya kazi yake katika mawazo na mioyo ya wasikilizaji wake. Kama Paulo alimkumbusha Timotheo, "Lihubiri Neno, uwe tayari, wakati ukufaao na wakati usiokufaa, karipia, kemea, na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho"(2 Timotheo 4: 2). Mkusanyiko wa kanisa ambao haujumuishi Neno la Mungu kama sehemu kubwa si huduma ya ibada ya kibiblia.

Tunapofuata mfano wa ibada ya kweli katika Maandiko, hebu tuabudu Mungu kwa shauku kubwa. Hatupaswi kuelezea kwa ulimwengu hisia kwamba ibada ya Mungu wetu ni ibada ya kuchosha, isiyo na uhai. Tumekombolewa kutoka kwa dhambi. Kwa hiyo, hebu tusifu Muumba wetu kama watoto Wake ambao wanashukuru kwa baraka zake nyingi. "Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na mwe na neema, ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza, pamoja na unyenyekevu na kicho; maana Mungu wetu ni moto ulao" (Waebrania 12: 28-29).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Ni viungo gani vya huduma ya ibada ya kweli ya kibiblia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries