settings icon
share icon
Swali

Je, ni dhambi kutumia lugha chafu / kuapa / laani?

Jibu


Ni dhahiri kuapa ni dhambi (laana, lugha chafu, nk). Biblia inaifanya wazi sana. Waefeso 4:29 inatuambia, "Neno lo lote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia." Waraka wa Kwanza wa Petro 3:10 inasema, "Kwa maana, Atakaye kupenda maisha, Na kuona siku njema, Auzuie ulimi wake usinene mabaya, Na midomo yake isiseme hila." Yakobo 3: 9-12 hufafanua suala hilo: "Kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je! Chemchemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, Je! Mtini waweza kuzaa zeituni, au mzabibu kuzaa tini?

Yakobo anaiweka wazi kwamba maisha ya Wakristo — "ndugu" — hawapaswi kuwa na mazungumzo maovu. Kwa kutumia mfano wa maji ya chumvi na maji safi yanayotokana na chemchemi hiyo hiyo (ambayo haitambuliki kwa chemchemi), anaelezea kwamba haitakuwa na vyemao\ kwa waumini kuwa na sifa na matusi kutoka kwa mdomo wao. Hatuwezi kumsifu Mungu wakati huo huo tukiwalaani ndugu zetu.

Yesu alielezea kwamba kile kinachotoka katika midomo yetu ni kile kinachojaza mioyo yetu. Hivi karibuni au baadaye, uovu katika moyo hutoka kupitia kinywa kwa laana na kuapa. Lakini wakati mioyo yetu imejazwa na wema wa Mungu, sifa kwa Yeye na upendo kwa wengine zitakuja. Hotuba yetu daima itaonyesha yaliyo ndani ya mioyo yetu. "Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu; kwa kuwa mtu, kinywa chake hunena yale yaujazayo moyo wake" (Luka 6: 45).

Kwa nini ni dhambi kutumia lugha chafu / kuapa / laani? Dhambi ni hali ya moyo, akili, na "mtu wa ndani" (Warumi 7:22), ambayo inadhihirishwa katika mawazo yetu, vitendo na maneno. Tunapoapa na kutukana, tunatoa uthibitisho wa dhambi iliyosaidiwa ndani ya mioyo yetu ambayo lazima ikaidhinishwa na kutubu. Tunapoweka imani yetu katika Kristo, tunapata asili mpya kutoka kwa Mungu (2 Wakorintho 5:17), mioyo yetu imebadilishwa, na mazungumzo yetu yanaonyesha hali mpya ambayo Mungu ameumba ndani yetu (Warumi 12: 1-2). Shukrani, tunapoanguka, Mungu wetu mkuu ni "mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote" (1 Yohana 1: 9).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, ni dhambi kutumia lugha chafu / kuapa / laani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries