settings icon
share icon
Swali

Asili ya dhambi ni nini?

Jibu


Asili ya dhambi ni suala hilo ndani ya mwanadamu ambalo linamfanya aasi Mungu. Tunapozungumzia asili ya dhambi, tunasema ukweli kwamba tuna tabia ya asili ya kutenda dhambi; kwa kawaida tutachagua kutenda mapenzi yetu wenyewe badala ya kutenda mapenzi ya Mungu.

Uthibitisho wa asili ya dhambi huongezeka. Hakuna mtu anayemfundisha mtoto kusema uongo au kuwa na ubinafsi; badala, tunafanya hima ili kuwafundisha watoto kusema ukweli na kuwapa wengine fursa ya kwanza. Tabia ya dhambi huja kwa kawaida. Habari zimejazwa na mifano ya kutisha ya wanadamu wanaofanya mabaya. Popote palipo na watu, kuna shida. Charles Spurgeon alisema, "Kama chumvi inapoipa ladha kila tone la maji katika Atlantiki, vile vile dhambi huathiri kila sehemu ya asili yetu. Ni jambo la kusikitisha pale, kwa kiasi kikubwa , na ikiwa huwezi kuiona, unadanganyika. "

Biblia inaelezea sababu ya shida. Wanadamu ni wenye dhambi, si tu kwa nadharia au kwa mazoezi bali kwa asili. Dhambi ni sehemu ya asili utu wetu. Biblia inazungumzia "mwili wa dhambi" katika Warumi 8: 3. Ni "asili yetu ya kidunia" inayozalisha orodha ya dhambi katika Wakolosai 3: 5. Na Warumi 6: 6 inazungumzia "mwili uliohukumiwa na dhambi." Kuwepo kwa mwili wa damu na nyama tunaongoza juu ya dunia hii umetengenezwa na asili yetu ya dhambi, yenye uharibifu.

Hali ya dhambi iko kwa kila binadamu. Sisi sote tuna asili ya dhambi, na huathiri kila sehemu yetu. Hii ni mafundisho ya uharibifu wa jumla, na ni Kibiblia. Sisi sote tumepotea (Isaya 53: 6). Paulo anakiri kwamba "shida ni pamoja nami, kwa maana mimi ni binadamu wote, mtumwa wa dhambi" (Warumi 7:14). Paulo alikuwa na mwili wa "asili ya dhambi" mtumwa wa sheria ya dhambi "(Warumi 7:25). Sulemani anakubaliana: "Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani, ambaye afanya mema, asifanye dhambi" (Mhubiri 7:20). Mtume Yohana labda anaweka waziwazi: "Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu" (1 Yohana 1: 8).

Hata watoto wana asili ya dhambi. Daudi anatangaza ukweli kwamba alizaliwa na dhambi ikiwa tayari inafanya kazi ndani yake: "Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu; Mama yangu alinichukua mimba hatiani" (Zaburi 51: 5). Kwingineko, Daudi anasema, "Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao; Tangu tumboni wamepotea, wakisema uongo" (Zaburi 58: 3).

Hali ya dhambi ilitoka wapi? Maandiko yanasema kwamba Mungu aliumba wanadamu wema na bila asili ya dhambi: "Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba" (Mwanzo 1:27). Hata hivyo, Mwanzo 3 inanakiri uasi wa Adamu na Hawa. Kwa hatua hiyo moja, dhambi iliingia katika asili yao. Walipigwa mara moja na hisia ya aibu na kutokuwa na uzoefu, na walijificha mbele ya uwepo wa Mungu (Mwanzo 3: 8). Walipokuwa na watoto, sura ya Adamu na mfano wake zilipelekwa kwa uzao wake (Mwanzo 5: 3). Hali ya dhambi imejitokeza mapema katika kizazi: mtoto wa kwanza aliyezaliwa na Adamu na Hawa, Kaini, akawa mwuaji wa kwanza kabisa (Mwanzo 4: 8).

Kutoka kwa kizazi hadi kizazi, asili ya dhambi ilipitishwa kwa wanadamu wote: "Kwa hiyo, kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti; na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi" (Warumi 5:12). Aya hii pia inatoa ukweli usio na nguvu kwamba asili ya dhambi inaongoza hadi kifo (tazama pia Warumi 6:23 na Waefeso 2: 1).

Matokeo mengine ya asili ya dhambi ni chuki kwa Mungu na kutojua ukweli wake. Paulo anasema, " Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu"(Warumi 8: 7-8). Pia, "Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu; maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni" (1 Wakorintho 2:14).

Mtu mmoja tu pekee katika historia ya ulimwengu ambaye hakuwa na asili ya dhambi: Yesu Kristo. Kuzaliwa kwake kwa bikira kulimruhusu aingie ulimwenguni pote akipindua laana iliyotokana na Adamu. Yesu aliishi maisha yasiyo na dhambi ya ukamilifu kabisa. Alikuwa "Mtakatifu na Mwenye haki" (Mdo. 3:14) ambaye "hakuwa na dhambi" (2 Wakorintho 5:21). Hilo lilimruhusu Yesu awe dhabihu msalabani kama dhabihu yetu mbadala na kamili, "mwana-kondoo asiye na kosa au kasoro" (1 Petro 1:19). John Calvin anaweka kwa mtazamo: "Kwa hakika, Kristo ni nguvu zaidi ya kuokoa kuliko Adamu aliyekuwa na uharibifu."

Ni kupitia kwa Kristo kwamba tumezaliwa tena. "Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili; na kilichozaliwa kwa Roho ni roho" (Yohana 3: 6). Wakati tulizaliwa na Adamu, tulirithi asili yake ya dhambi; lakini tunapozaliwa tena katika Kristo, tunarithi asili mpya: "Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita tazama! Yamekuwa mapya!" (2 Wakorintho 5:17).

Hatupotezi asili yetu ya dhambi tunapopokea Kristo. Biblia inasema kuwa dhambi inabaki ndani yetu na kwamba mapambano na asili hiyo ya zamani itaendelea kama tulivyo katika ulimwengu huu. Paulo aliomboleza mapambano yake binafsi katika Warumi 7: 15-25. Lakini tuna msaada katika vita-msaada wa Mungu. Roho wa Mungu huchukua makazi katika kila mwamini na hutoa nguvu tunayohitaji ili kushinda asili ya dhambi ndani yetu. "Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake; wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu." (1 Yohana 3: 9). Mpango wa Mungu kwa ajili yetu ni utakaso wa jumla wakati tunamwona Kristo (1 Wathesalonike 3:13; 1 Yohana 3: 2).

Kupitia kazi Yake kamilifu kwenye msalaba, Yesu alikidhi ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi na kuwapa waumini ushindi juu ya asili yao ya dhambi: "Yeye mwenyewe alibeba dhambi zetu msalabani ' katika mwili wake, ili tuweze kufa kwa dhambi na kuishi kwa haki "(1 Petro 2:24). Katika ufufuo wake, Yesu hutoa uzima kwa kila mtu aliyefungwa na mwili. Wale waliozaliwa tena sasa wana amri hii: "Jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi lakini hai kwa Mungu katika Kristo Yesu" (Warumi 6:11).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Asili ya dhambi ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries