settings icon
share icon
Swali

Je! Yesu ni Sabato yetu ya kupumzika aje?

Jibu


Funguo la kuelewa jinsi Yesu ni sabato yetu ya kupumzika ni neno la Kiebrania sabato , ambalo linamaanisha "kupumzika au kusimama au kuacha kazi." Mwanzo wa Sabato hurudi nyuma kwa Uumbaji. Baada ya kuumba mbingu na ardhi katika siku sita, Mungu "alipumzika siku ya saba kutoka kazi yake yote aliyoifanya" (Mwanzo 2: 2). Hii haimaanishi kwamba Mungu alikuwa amechoka na alihitaji kupumzika. Tunajua kwamba Mungu ni Mwenye nguvu, kwa halisi "mwenye nguvu zote." Yeye hachoki, na matumizi yake ya nguvu sana ya nishati haipunguzi nguvu Yake kwa angalau. Kwa hiyo, inamaanisha nini Mungu alipumzika siku ya saba? Kwamba Yeye aliacha kile alichokifanya. Aliacha kazi zake. Hii ni muhimu kuelewa kuanzishwa kwa siku ya Sabato na jukumu la Kristo kama mapumziko yetu ya Sabato.

Mungu alitumia mfano wa kupumzika kwake siku ya saba ya Uumbaji ili kuanzisha kanuni ya siku ya Sabato kupumzika kwa watu Wake. Katika Kutoka 20: 8-11 na Kumbukumbu la Torati 5: 12-15, Mungu aliwapa Waisraeli amri ya nne kati ya amri zake kumi. Ilikuwa "kukumbuka" siku ya sabato na "kuiweka takatifu." Siku moja kati ya saba, Waisraeli walipaswa kupumzika kutoka kwa kazi zao na kutoa siku hiyo ya kupumzika kwa watumishi wao na wanyama wao. Hii ilikuwa kukomesha kabisa kufanya kazi. Kazi yoyote waliyokuwa wanafanya ilikuwa ikome kwa siku nzima kila wiki. (Tafadhali soma makala yetu mengine juu ya siku ya Sabato, Jumamosi dhidi ya Jumapili na kuweka Sabato ili kuchunguza suala hili zaidi.) Siku ya Sabato ilianzishwa ili watu waweze kupumzika kutokana na kazi zao na kuanza upya baada ya kupumzika siku moja.

Dalili mbalimbali ya Sabato ziliashiria kuja kwa Masihi, ambaye angewapa watu wake pumziko la kudumu. Chini ya Sheria ya Agano la Kale, Wayahudi walikuwa "wakifanya kazi" mara kwa mara kujifanya wenyewe kukubalika kwa Mungu. Walijaribu kutii maagizo mengi ya kufanya na kutofanya katika sheria ya sherehe, sheria ya hekalu, sheria za kijamii, nk. Bila shaka, hawangeweza kuweka sheria hizo zote, kwa hivyo Mungu alitoa vazi la dhambi na dhabihu ili waweze kuja kwake kwa msamaha na kurejesha ushirika naye, lakini kwa muda tu. Kama vile walivyoanza kazi zao za kimwili baada ya kupumzika kwa siku moja, hivyo, pia, walipaswa kuendelea kutoa dhabihu. Waebrania 10: 1 inatuambia kwamba Sheria "wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao." Hata hivyo, dhabihu hizi ziliashiria baadaye. Zilitolewa kwa kutarajia dhabihu ya mwisho ya Kristo msalabani, ambaye "Lakini huyu, alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumayo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu" (Waebrania 10:12). Baada ya kufanya dhabihu la mwisho, Yesu akaketi chini na "akapumzika" yaani, Aliacha kazi yake ya kulipa kwa sababu hakuna kitu kingine zaidi cha kufanya, milele. Kazi ya ukombozi ilikuwa imekamilika (Yohana 19:30). Kwa sababu ya kile Yesu alifanya, hatupaswi tena "kufanya kazi" katika kuweka sheria ili tuwe na haki machoni pa Mungu. Yesu alikuja ili tuweze kupumzika katika Mungu na katika wokovu aliotoa.

Kipengele kingine muhimu cha kupumzika siku ya Sabato ni kwamba Mungu aliibariki, akaitakasa, na kuifanya kuwa takatifu. Hapa tena tunaona ishara ya Kristo kama Sabato yetu ya kupumzika — Mwana wa Mungu mtakatifu, mkamilifu ambaye hutakasa na kuwafanya watakatifu wote wanaomwamini. Kama vile Mungu alivyoitakasa Sabato, alimtakasa Kristo na kumtuma ulimwenguni (Yohana 10:36). Ndani yake tunapata pumziko kamili kutoka kwa kazi za kujitegemea, kwa kuwa Yeye peke yake ni mtakatifu na mwenye haki. "Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Yeye" (2 Wakorintho 5:21). Sasa tuna pumziko la kiroho ndani yake, sio siku moja kwa wiki, lakini daima.

Yesu pia ni pumziko ya Sabato yetu kwa sababu yeye ni "Bwana wa Sabato" (Mathayo 12: 8). Kama Mungu anavyojionyesha kwa mwili, anaamua maana ya kweli ya Sabato kwa sababu Yeye aliiumba, na Yeye ni sabato ya kupumzika kwetu katika mwili. Wakati Mafarisayo walimshitumu Yesu kwa kuponya siku ya Sabato, aliwakumbusha kwamba hawangesita kuvuta kondoo kutoka kwa shimo siku ya Sabato. Kwa sababu alikuwa amekuja kutafuta na kuokoa "kondoo" Wake, angeweza kuvunja sheria za sabato. Watu ni muhimu zaidi kuliko kondoo, na wokovu ambao Yesu alitoa ni muhimu zaidi kuliko sheria. Kwa kusema, "Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato" (Marko 2:27), Yesu alirudia kanuni ya kwamba mapumziko ya sabato ilianzishwa ili kumsaidia mtu kazi zake. Mafarisayo walikuwa wamegeuza Sabato kuwa siku ya sheria nzito. Yesu alikuja kutuweka huru kutoka kwa Sheria kwa neema Yake (Yohana 1:17; Warumi 6:14). Yeye ndiye Bwana wa Sabato, ambaye hutuondolea sisi majaribu ili kufikia wokovu wetu wenyewe. Katika Yeye, tunapumzika kutokana na kazi zetu na kuamini katika kazi Yake kwa niaba yetu.

Waebrania 4 ni kifungu cha uhakika juu ya Yesu kama pumziko la sabato yetu. Tunaambiwa "kuingia ndani" kwenye pumziko la sabato iliyotolewa na Kristo. Njia mbadala ni kufanya mioyo yetu ngumu dhidi yake, kama vile Waisraeli walivyofanya jangwani. Kwa sababu ya kutouamini kwao, Mungu alinyima kizazi hicho cha Waisraeli kufika Nchi ya Ahadi, akisema, "Hawataingia katika pumziko langu" (Waebrania 3:11). Mwandishi wa Waebrania anatuomba tusifanye kosa sawa kwa kukataa mapumziko ya sabato ya Mungu katika Yesu Kristo. "Basi, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi, na tufanye bidi kuingia katika raha ile, ili kwamba ye yote asije akaanguka kwa mfano uo huo wa kuasi "(Waebrania 4: 9-11).

Hakuna Sabato ya kupumzika ingine hila ya Yesu. Yeye peke yake hutimiza mahitaji ya Sheria, na Yeye pekee hutoa dhabihu ambayo hulipia dhambi. Yeye ni utoaji wa Mungu kwa ajili yetu, kuturuhusu kuacha kazi ya kazi zetu wenyewe. Hatustahili kukataa njia hii ya pekee ya wokovu (Yohana 14: 6). Mapendekezo ya Mungu kwa wale wanaochagua kukataa mpango wake huonekana katika Hesabu 15. Pale, mtu alionekana akikusanya vijiti siku ya Sabato, licha ya amri ya wazi ya Mungu ya kuacha kazi. Uvunjaji huu wa sheria ulikuwa dhambi ya makusudi, iliyofanywa kwa ujasiri katika mchana mchana, kwa uwazi wa uasi wa mamlaka ya Mungu. "Bwana akamwambia Musa, Mtu huyo lazima atauawa" (mstari wa 35). Hivyo itakuwa pamoja na wote ambao wanakataa utoaji wa Mungu wa mapumziko ya sabato katika Kristo. "Tutapataje kupona, tusipojali wokovu mkuu namna hii?" (Waebrania 2: 3).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Yesu ni Sabato yetu ya kupumzika aje?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries