settings icon
share icon
Swali

Nini jukumu la Roho Mtakatifu katika Agano la Kale?

Jibu


Jukumu la Roho Mtakatifu katika Agano la Kale ni sawa na jukumu lake katika Agano Jipya. Tunaposema juu ya jukumu la Roho Mtakatifu, tunaweza kutambua maeneo manne ambayo Roho Mtakatifu anafanya kazi: 1) kizazi, 2) kuishi (au kujaza), 3) kuzuia, na 4) uwezeshaji wa huduma. Ushahidi wa maeneo haya ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kama ilivyo sasa katika Agano la Kale kama ilivyo katika Agano Jipya.

Eneo la kwanza la kazi ya Roho ni katika mchakato wa kizazi. Neno jingine la kizazi ni "kuzaliwa upya," ambalo tunapata dhana ya "kuzaliwa mara ya pili." Nakala ya ushahidi wa kwanza ya hii inaweza kupatikana katika Injili ya Yohana: "Amin, amin, nakuambia, kweli, Mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu"(Yohana 3: 3). Hii inaomba swali: hii inahusiana aje na kazi ya Roho Mtakatifu katika Agano la Kale? Baadaye katika mazungumzo yake na Nikodemo, Yesu ana hili la kumwambia: "Je! Wewe u mwalimu wa Israeli, na mambo haya huyafahamu?" (Yohana 3:10). Jambo ambalo Yesu alikuwa anafanya ni kwamba Nikodemo angepaswa kujua ukweli kwamba Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha maisha mapya kwa sababu imefunuliwa katika Agano la Kale. Kwa mfano, Musa aliwaambia Waisraeli kabla ya kuingia katika Nchi ya Ahadi kwamba "BWANA, Mungu wako, atautahiri moyo wako, na moyo wa uzao wako, ili umpende BWANA, Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, upate kuwa hai" ( Kumbukumbu la Torati 30: 6). Utahiri huu wa moyo ni kazi ya Roho wa Mungu na inaweza kutimizwa tu na Yeye. Pia tunaona dhamira ya kizazi katika Ezekieli 11: 19-20 na Ezekieli 36: 26-29.

Matunda ya kazi ya kuzalisha Roho ni imani (Waefeso 2: 8). Sasa tunajua kwamba kulikuwa na watu wa imani katika Agano la Kale kwa sababu Waebrania 11 huwataja wengi wao. Ikiwa imani inatolewa na nguvu ya kuzalisha Roho Mtakatifu, basi hii lazima iwe ni kwa ajili ya watakatifu wa Agano la Kale ambao walitazamia mbele ya msalaba, wakiwa na imani kwamba kile Mungu alichoahidi juu ya ukombozi wao kitatokea. Waliona ahadi na "wakazikaribisha kutoka mbali" (Waebrania 11:13), wakikubali kwa imani kuwa yale aliyoahidi Mungu, Yeye pia angeleta.

Kipengele cha pili cha kazi ya Roho katika Agano la Kale ni kuishi, au kujaza. Hapa ndio tofauti kubwa kati ya majukumu ya Roho katika Agano la Kale na Jipya ni dhahiri. Agano Jipya linafundisha uzima wa kudumu wa Roho Mtakatifu kwa waumini (1 Wakorintho 3: 16-17; 6: 19-20). Tunapoweka imani yetu kwa Kristo kwa ajili ya wokovu, Roho Mtakatifu anakuja kuishi ndani yetu. Mtume Paulo anatoa wito huu wa kudumu "dhamana ya urithi wetu" (Waefeso 1: 13-14). Tofauti na kazi hii katika Agano Jipya, kuishi katika Agano la Kale ilikuwa ya kuchagua na ya muda mfupi. Roho "alikuja juu" watu wa Agano la Kale kama vile Yoshua (Hesabu 27:18), Daudi (1 Samweli 16: 12-13) na hata Sauli (1 Samweli 10:10). Katika kitabu cha Waamuzi, tunaona Roho "akija juu" ya majaji mbalimbali ambao Mungu aliwainua ili kukomboa Israeli kutoka kwa wapinzani wao. Roho Mtakatifu alikuja juu ya watu hawa kwa ajili ya kazi maalum. Kuishi ilikuwa ishara ya kibali cha Mungu juu ya mtu binafsi (katika kesi ya Daudi), na kama kibali cha Mungu kiliachwa na mtu binafsi, Roho angeondoka (k.m., katika kesi ya Sauli katika 1 Samweli 16:14). Hatimaye, Roho "kuja juu" ya mtu binafsi haimaanishi hali ya kiroho ya mtu huyo (k.m., Sauli, Samsoni, na majaji wengi). Kwa hivyo, wakati wa Agano Jipya Roho pekee anaishi na waumini na kwamba makao ni ya kudumu, Roho alikuja juu ya watu fulani wa Agano la Kale kwa kazi maalum, bila kujali hali yao ya kiroho. Mara kazi hiyo ilipomalizika, Roho huenda akatoka kwa mtu huyo.

Kipengele cha tatu cha kazi ya Roho katika Agano la Kale ni kizuizi chake cha dhambi. Mwanzo 6: 3 ingeonekana inaonyesha kwamba Roho Mtakatifu anazuia dhambi ya mwanadamu, na kuzuia hiyo inaweza kuondolewa wakati uvumilivu wa Mungu juu ya dhambi unakaribia "kiwango cha kuchemsha." Fikiria hii imeelezwa katika 2 Wathesalonike 2: 3-8, wakati nyakati za mwisho uasi unaoongezeka utaonyesha kuja kwa hukumu ya Mungu. Mpaka wakati uliowekwa tayari wakati "mtu asiye na uovu" (mstari wa 3) atafunuliwa, Roho Mtakatifu anazuia nguvu ya Shetani na ataifungua tu wakati inafaa malengo yake kufanya hivyo.

Sehemu ya nne na ya mwisho ya kazi ya Roho katika Agano la Kale ni kutoa uwezo wa huduma. Mengi kama vile vipawa vya kiroho vinafanya kazi katika Agano Jipya, Roho angewapa watu fulani kipawa kwa ajili ya huduma. Fikiria mfano wa Bezaleli katika Kutoka 31: 2-5 ambaye alikuwa na kipawa cha kufanya mingi ya michoro zinazohusiana na hema. Zaidi ya hayo, kukumbuka kuchagua na kuishi kwa muda wa Roho Mtakatifu huliojadiliwa hapo juu, tunaona kwamba watu hawa walikuwa wenye vipawa vya kufanya kazi fulani, kama vile kutawala juu ya watu wa Israeli (kwa mfano, Sauli na Daudi).

Tunaweza pia kutaja jukumu la Roho katika uumbaji. Mwanzo 1: 2 inasema juu ya Roho "kutembea juu ya maji" na kuimarisha kazi ya uumbaji. Kwa namna hiyo hiyo, Roho ana wajibu wa kazi ya uumbaji mpya (2 Wakorintho 5:17) kama anavyoleta watu katika ufalme wa Mungu kwa njia ya kizazi.

Kwa yote, Roho hufanya kazi nyingi sawa katika nyakati za Agano la Kale kama anavyofanya wakati huu wa sasa. Tofauti kuu ni makao ya kudumu ya Roho kwa waumini sasa. Kama Yesu alisema juu ya mabadiliko haya katika huduma ya Roho, "Lakini mnamjua, kwa kuwa anaishi pamoja nanyi na atakuwa ndani yenu" (Yohana 14:17).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Nini jukumu la Roho Mtakatifu katika Agano la Kale?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries