settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kwamba Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu?

Jibu


Baada ya Yesu kuwatangaza wanafunzi wake kwamba angewaacha hivi karibuni, kisha aliwapa faraja ya kukuza: "Nami nitamwomba Baba, naye atakupa Mshauri mwingine awe pamoja nawe milele — Roho wa Ukweli" (Yohana 14: 16-17).

Neno la Kiyunani linalotafsiriwa "Msaidizi" au "Mshauri" (kama ilivyopatikana katika Yohana 14:16, 26; 15:26; na 16: 7) ni parakletos. Muundo huu wa neno bila shaka hauswaliki na kwa maana kamili "mmoja aliyeitwa kuwa upande wa mwingine"; neno hubeba dhana ya pili kuhusu madhumuni ya wito pamoja na: kutoa shauri au kumsaidia mtu anayehitaji. Mshauri huyu, au msaidizi, ni Mungu Roho Mtakatifu, Mtu wa tatu katika Utatu ambaye "ameitwa upande wetu." Yeye ni mwanadamu, naye anaishi ndani ya kila mwamini.

Wakati wa huduma yake duniani, Yesu aliwaongoza, aliwanda, na kuwafundisha wanafunzi Wake; lakini sasa, katika Yohana 14-16, anajitayarisha kuwaacha. Anaahidi kwamba Roho wa Mungu atakuja kwa wanafunzi na kukaa ndani yao, kuchukua nafasi ya uwepo wa Bwana wao kimwili. Yesu alimwita Roho "Msaidizi mwingine" -na aina nyingine ya aina hiyo. Roho wa Mungu si tofauti na Mwana wa Mungu kwa maana, wao wote ni Mungu.

Wakati wa Agano la Kale, Roho wa Mungu alikuja juu ya watu na kisha akawaacha. Roho wa Mungu alimwacha Mfalme Sauli (1 Samweli 16:14, 18:12). Daudi, wakati alikiri dhambi yake, aliomba Roho asiondolewe kutoka kwake (Zaburi 51:11). Lakini wakati Roho alipotolewa wakati wa Pentekoste, alikuja kwa watu wa Mungu kukaa nao milele. Tunaweza kuomboleza Roho Mtakatifu, lakini Yeye hatatuacha. Kama Yesu alivyosema katika Mathayo 28:20, "Hakika mimi nitakuwa pamoja nanyi siku zote, hata mwisho wa ulimwengu." Yeye yuko pamoja nasi nama gani wakati yuko mbinguni, akiwa ameketi mkono wa kuume wa Baba? Yeye yu pamoja nasi kupitia kwa Roho Wake (Msaidizi-Parakletos).

Kuwa na Roho Mtakatifu kama mshauri na msaidizi wetu ni kuwa na Mungu Mwenyewe ndani yetu kama waumini. Roho hutufundisha Neno na hutuongoza katika kweli. Anatukumbusha yale Yesu aliyofundisha ili tuweze kutegemea Neno Lake katika nyakati ngumu za maisha. Roho hufanya kazi ndani yetu na hutupa amani yake (Yohana 14:27), upendo wake (Yohana 15: 9-10), na furaha yake (Yohana 15:11). Yeye hufariji mioyo na akili zetu katika ulimwengu wenye wasiwasi. Nguvu ya kujazwa na roho iliyo ndani inatupa uwezo wa kuishi na Roho na "si kwa kukidhi tamaa za mwili wa dhambi" (Wagalatia 5:16). Roho anaweza kuzalisha matunda yake katika maisha yetu (Wagalatia 5: 22-23) kwa utukufu wa Mungu Baba. Ni baraka iliyoje kuwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu kama Mfariji wetu-Mstia nguvu wetu, Mshauri wetu, Mshauri wetu, na Msimamizi wetu!

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kwamba Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries