settings icon
share icon
Swali

Majina na majina ya Roho Mtakatifu ni nini?

Jibu


Roho Mtakatifu anajulikana kwa majina mengi na majina, ambayo mengi yanaonyesha kazi fulani au kipengele cha huduma Yake. Yafuatayo ni majina na maelezo ambayo Biblia hutumia kwa Roho Mtakatifu:

Mwandishi wa Maandiko: (2 Petro 1:21; 2 Timotheo 3:16) Biblia imefunuliwa, kwa kweli "Mungu-kupumua," na Roho Mtakatifu, Mtu wa tatu wa Utatu. Roho aliwaongoza waandishi wa vitabu vyote 66 kurekodi kile alichopumua ndani ya mioyo na akili zao. Kama meli inapohamishwa kupitia maji kwa upepo katika meli zake, hivyo waandishi wa kibiblia walikuwa wakiongozwa na msukumo wa Roho.

Mfariji/ Mshauri / Msaidizi: (Isaya 11: 2; Yohana 14:16; 15:26; 16: 7) Maneno yote matatu ni tafsiri ya Kigiriki parakletos, ambayo tunapata "Paraclete," jina jingine la Roho. Yesu alipokwenda, wanafunzi wake walikuwa na wasiwasi sana kwa sababu walikuwa wamepoteza uwepo wa ufariji wake. Lakini aliahidi kutuma Roho kuwatuliza, kuwafariji, na kuongoza wale ambao ni wa Kristo. Roho pia "anatoa ushahidi" na roho zetu kwamba sisi ni wa Yeye na kwa hiyo hutuhakikishia wokovu.

Mtetezi wa Dhambi: (Yohana 16: 7-11) Roho hutumia ukweli wa Mungu kwa akili za wanadamu ili kuwashawishi kwa hoja sahihi na za kutosha kuwa wao ni wenye dhambi. Anafanya hivyo kupitia imani katika mioyo yetu kwamba hatustahili kusimama mbele ya Mungu mtakatifu, kwamba tunahitaji haki yake, na hukumu hiyo ni ya kweli na itakuja kwa watu wote siku moja. Wale ambao wanakataa ukweli huu wanaasi dhidi ya imani ya Roho.

Amana / Muhuri / Mafanikio: (2 Wakorintho 1:22, 5: 5, Waefeso 1: 13-14) Roho Mtakatifu ni muhuri wa Mungu kwa watu wake, Madai yake kwetu kama yake mwenyewe. Kipawa cha Roho kwa waumini ni malipo ya chini juu ya urithi wetu wa mbinguni, ambao Kristo ametuahidi na kutuwekea kwa msalaba. Ni kwa sababu Roho ametuweka muhuri kwamba tunahakikishwa na wokovu wetu. Hakuna mtu anayeweza kuvunja muhuri wa Mungu.

Mwongozo: (Yohana 16:13) Kama vile Roho alivyoongoza waandishi wa Maandiko kuandika ukweli, ndivyo alivyoahidi kuwaongoza waumini kujua na kuelewa ukweli huo. Ukweli wa Mungu ni "upumbavu" kwa ulimwengu, kwa sababu "kutambuliwa kiroho" (1 Wakorintho 2:14). Wale ambao ni wa Kristo wana Roho wa ndani ambaye hutuongoza katika yote tunayohitaji kujua kuhusu mambo ya kiroho. Wale ambao si wa Kristo hawana "mkalimani" wa kuwaongoza kujua na kuelewa Neno la Mungu.

mwiishi wa Waumini: (Warumi 8: 9-11; Waefeso 2: 21-22; 1 Wakorintho 6:19) Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mioyo ya watu wa Mungu, na kwamba makao ni tabia ya kutofautisha ya mtu aliyefufuliwa. Kutoka ndani ya waumini, Yeye anaongoza, huongoza, hufariji, na huathiri sisi, na pia huzaa ndani yetu matunda ya Roho (Wagalatia 5: 22-23). Anatoa uhusiano wa karibu kati ya Mungu na watoto Wake. Waamini wote wa kweli katika Kristo wana Roho anayeishi ndani ya mioyo yao.

Mwoombaji: (Warumi 8:26) Mojawapo ya vipengele vya kutia moyo na faraja zaidi ya Roho Mtakatifu ni huduma yake ya maombezi kwa niaba ya wale anaoishi. Kwa sababu mara nyingi hatujui nini au jinsi ya kuomba tunapomkaribia Mungu, Roho huombea na kutuombea. Anatafsiri "maombolezo" yetu, ili tunapokandamizwa na kuzidiwa na majaribio na wasiwasi wa maisha, Anakuja pamoja na kutoa mikopo kwa kuwa Anatuunga mkono mbele ya kiti cha neema.

Mfunuo / Roho wa Kweli: (Yohana 14:17, 16:13, 1 Wakorintho 2: 12-16) Yesu aliahidi kwamba, baada ya kufufuliwa, Roho Mtakatifu atakuja "kukuongoza katika ukweli wote." Kwa sababu ya Roho katika mioyo yetu, tunaweza kuelewa ukweli, hasa katika mambo ya kiroho, kwa njia ambayo wasio Wakristo hawawezi. Kwa kweli, ukweli Roho hutufunulia ni "upumbavu" kwao, na hawawezi kuielewa. Lakini tuna mawazo ya Kristo katika Mtu wa Roho Wake ndani yetu.

Roho wa Mungu / Bwana / Kristo: (Mathayo 3:16, 2 Wakorintho 3:17, 1 Petro 1:11) Majina haya yanatukumbusha kwamba Roho wa Mungu ni kweli sehemu ya mungu wa utatu na kwamba Yeye ni sawa sana na Mungu kama Baba na Mwana. Anatufunuliwa kwa kwanza wakati wa uumbaji, wakati "akitembea juu ya maji," akiashiria sehemu yake katika uumbaji, pamoja na ile ya Yesu ambaye "alifanya vitu vyote" (Yohana 1: 1-3). Tunaona Utatu huo wa Mungu tena wakati wa ubatizo wa Yesu, wakati Roho akishuka juu ya Yesu na sauti ya Baba inasikika.

Roho wa Uzima: (Warumi 8: 2) Maneno "Roho wa uzima" inamaanisha Roho Mtakatifu ndiye anayezalisha au kutoa uzima, si kwamba Yeye huanzisha wokovu, bali kuwapa uhai mpya. Tunapopata uzima wa milele kupitia Kristo, Roho hutoa chakula cha kiroho ambacho kinaweka uhai wa kiroho. Hapa tena, tunaona utatu wa Mungu kazini. Tunaokolewa na Baba kupitia kwa kazi ya Mwana, na kwa kuwa ukombozi unalindwa na Roho Mtakatifu.

Mwalimu: (Yohana 14:26; 1 Wakorintho 2:13) Yesu aliahidi kwamba Roho ataweza kuwafunza wanafunzi wake "vitu vyote" na kuleta kumbukumbu zao za vitu alivyovisema wakati alipokuwa nao. Waandishi wa Agano Jipya walisukumwa na Roho kukumbuka na kuelewa maagizo ya Yesu aliyoyatoa kwa kujenga na kupanga juu ya kanisa, mafundisho kuhusu Yeye mwenyewe, mwongozo wa kuishi kwa utakatifu, na kufunuliwa ya mambo yajayo.

Mshahidi: (Warumi 8:16; Waebrania 2:4; 10:15) Roho anaitwa "mshahidi" kwa sababu anathibithisha na kushuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu, kwamba Yesu na wanafunzi waliofanya miujiza walitumwa na Mungu, nay a kuwa vitabu vya Biblia viliongozwa na Mungu. Zaidi, kupeana kipawa cha Roho kwa waumini, anashuhudia kwetu na dunia kwamba sisi ni wake Mungu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Majina na majina ya Roho Mtakatifu ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries