settings icon
share icon
Swali

Je, ni nini maana ya kujazwa na Roho Mtakatifu?

Jibu


Kujazwa na Roho Mtakatifu ni hatua ambayo Mungu huchukua makazi ya kudumu katika mwili wa muumini katika Yesu Kristo. Katika Agano la Kale, Roho angekuja na kwenda kutoka kwa watakatifu, kuwawezesha kwa ajili ya huduma lakini haikuwa lazima akae nao (tazama Waamuzi 15:14, 1 Mambo ya Nyakati 12:18, Zaburi 51:11, Ezekieli 11: 5). Yesu aliwafunulia wanafunzi wake jukumu jipya Roho wa Kweli angefanya katika maisha yao: "Je, hamjui kwamba miili ynu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu? Nynyi basi, si mali yenu wenyewe. Mlinunuliwa kwa bei kubwa. Kwa hiyo, itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu." (1 Wakorintho 6: 19-20).

Aya hizi zinatuambia kwamba mwamini katika Yesu Kristo ana Mtu wa tatu wa Utatu, Roho Mtakatifu, anayeishi ndani yake. Mtu anayemkubali Kristo kama Mwokozi wa kibinafsi, Roho Mtakatifu anampa mwamini uhai wa Mungu, uzima wa milele, ambao ni kweli sana asili yake (Tito 3: 5, 2 Petro 1: 4), na Roho Mtakatifu anakuja kuishi ndani ya kiroho yake. Ukweli kwamba mwili wa muumini umefananishwa na hekalu ambako Roho Mtakatifu anaishi hutusaidia kuelewa ni nini ujazo wa Roho Mtakatifu unahusu. Neno Hekalu linatumika kuelezea Mtakatifu wa Watakatifu, sehemu takatifu ya ndani katika muundo wa maskani ya Agano la Kale. Huko, uwepo wa Mungu utaonekana katika wingu na kukutana na kuhani mkuu, ambaye alikuja mara moja kwa mwaka katika Patakatifu pa Patakatifu. Siku ya Upatanisho, Kuhani Mkuu alileta damu ya mnyama aliyeuawa na kuinyunyiza kwenye kiti cha huruma cha Sanduku la Agano. Siku hii maalum, Mungu alitoa msamaha kwa kuhani na watu wake.

Leo hii, hakuna hekalu la Kiyahudi huko Yerusalemu, na dhabihu za wanyama zimekoma kutolewa. Muumini katika Kristo amekuwa sehemu ya ndani ya Roho Mtakatifu, kama muumini ametakaswa na kusamehewa na damu ya Yesu Kristo (Waefeso 1: 7). Muumini katika Kristo anakuwa makao ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa kweli, Maandiko pia inasema kwamba mwamini anajiingiza katika kiroho na Kristo (Wakolosai 1:27) na kwa Mungu Baba (1 Yohana 4:15) — Utatu unahusishwa.

Roho Mtakatifu anapoishi ndani ya muumini, huleta matokeo ya ubadilisho maishani:

1) Ujazo wa Roho huja kwa roho aliyokufa katika dhambi na kuunda maisha mapya (Tito 3: 5). Huku ndiko kuzaliwa mpya Yesu aliyotajwa katika Yohana 3: 1-8.

2) Roho ya uhai inathibitisha kwa mwamini kwamba yeye ni wa Bwana na ni mrithi wa Mungu na mrithi pamoja na Kristo (Waroma 8: 15-17).

3) Ujazo wa Roho humfanya muumini mpya kama mwanachama wa kanisa la Kristo la ulimwengu wote. Hii ni ubatizo wa Roho, kulingana na 1 Wakorintho 12:13.

4) Ujazo wa Roho hutoa karama za kiroho (uwezo wa Mungu wa huduma) kwa muumini kuimarisha kanisa na kumtumikia Bwana kwa ufanisi kwa utukufu wake (1 Wakorintho 12:11).

5) Ujazo wa Roho ya ndani husaidia mwamini kuelewa na kutumia Maandiko kwa maisha yake ya kila siku (1 Wakorintho 2:12).

6) Kujazwa na Roho huimarisha maisha ya maombi ya mwamini na kumwombea katika sala (Warumi 8: 26-27).

7) Kujazwa na Roho Mtakatifu huwezesha muumini kuishi kwa ajili ya Kristo kufanya mapenzi yake (Wagalatia 5:16). Roho huongoza muumini katika njia za haki (Warumi 8:14).

8) Kujazwa na Roho hutoa ushahidi wa maisha mapya kwa kuzalisha matunda ya Roho katika maisha ya mwamini (Wagalatia 5: 22-23).

9) Ujazo wa Roho huuzunishwa wakati mwamini anafanya dhambi (Waefeso 4:30), na anahukumu muumini kukiri dhambi yake kwa Bwana ili ushirika urejee (1 Yohana 1: 9).

10) Ujazo wa Roho humtia muhuri muumini mpaka siku ya ukombozi ili muumini awe na hakika ya kupata Maisha ya milele Bwana anaporudi mara ya pili (Waefeso 1: 13-14).

Unapokubali Kristo kama Mwokozi wako (Waroma 10: 9-13), Roho Mtakatifu huchukua makazi ndani ya moyo wako, akileta pamoja Naye maisha mapya kabisa ya upendo, uhusiano, na huduma kwa Bwana.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, ni nini maana ya kujazwa na Roho Mtakatifu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries