Ni nini maana ya kutembea katika Roho?


Swali: "Ni nini maana ya kutembea katika Roho?"

Jibu:
Waumini wana Roho wa Kristo, tumaini la utukufu ndani yao (Wakolosai 1:27). Wale ambao hutembea katika Roho huonyesha kila siku, wakati hadi wakati utakatifu. Hii hutokea hasa kwa uangalifu kuchagua kwa imani kumtegemea Roho Mtakatifu kuongoza katika mawazo, maneno, na matendo (Warumi 6:11-14). Kushindwa kutegemea uongozi wa Roho Mtakatifu itasababisha muumini kukosa kuishi sawa na wito na kule kusimama wokovu hutoa (Yohana 3:3, Waefeso 4:1, Wafilipi 1:27). Tunaweza kujua kwamba sisi tunatembea katika Roho kama maisha yetu yanaonyesha matunda ya Roho ambayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole, na kujitawala (Wagalatia 5:22,23). Kujazwa (kutembea), pamoja na Roho ni sawa na kuruhusu neno la Kristo (Biblia), kwa pamoja na utajiri wake kukaa ndani yetu (Wakolosai 3:16).

Matokeo yake ni shukrani, kuimba, na furaha (Waefeso 5:18-20, Wakolosai 3:16). Watoto wa Mungu wataongozwa na Roho wa Mungu (Warumi 8:14). Wakati Wakristo wanachagua kutotembea katika Roho, na hivyo kusini na kujutisha Roho, kuna nafasi imetolewa ya urejesho kwa kukiri makosa (Waefeso 4:30; 1 Yohana 1:9). "Kutembea katika Roho" ni kufuata ongozi wa Roho. Kimsingi ni "kutembea na" Roho, kumruhusu akuongoze hatua zako na abadilishe akili yako. Kwa ufupi, kama tumempokea Kristo kwa imani, kwa imani Anatuuliza sisi kutembea katika yeye, mpaka sisi tuchukuliwe mbinguni na kusikia kutoka kwa Bwana, "umefanya Vyema!" (Wakolosai 2:05, Mathayo 25:23).

English
Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni nini maana ya kutembea katika Roho?

Jua jinsi ya ...

kutumia milele na MunguPata msamaha kutoka kwa Mungu