settings icon
share icon
Swali

Ninawezaje kujifunza kuchukia dhambi yangu mwenyewe?

Jibu


Warumi 12:9 inasema, “Pendo na lisiwe na unafiki lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema.” Vitendo hivi ni sehemu mbili za jambo moja, na vinategemeana. Ushikaji wetu kwenye mema utakuwa dhaifu sana ikiwa hatutajifunza kuchukia mabaya

Kuchukia dhambi kwa watu wengine ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kupata kibanzi katika jicho la jirani yetu, hata wakati ubao umewekwa ndani yetu (Luka 6:42). Wengi wetu tuna dhambi moja au mbili ambazo tunavumilia sana na kuzisamehe kwa urahisi. Kuchukia dhambi ya moyo wetu ni rahisi kusema kuliko kutenda. Mwili wetu ni mshirika wa dhambi (Wagalatia 5:17), na tunapigana dhidi ya tamaa zetu za asili katika juhudi zetu za “kuwa watakatifu katika yote” (1 Petro 1:15).

Hatua ya kwanza katika kuchukia dhambi yetu wenyewe ni kutambua kwamba tuna dhambi. “Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu” (1 Yohana 1:8). Lazima tuwe wazi na waaminifu mbele za Bwana. Maombi ya Daudi yanapaswa kuwa mfano kwetu: “Ee Mungu, unichunguze, uujue moyo wangu, Unijaribu, uyajue mawazo yangu; Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele” (Zaburi 139:23-24). Tunapomcha Mungu (Mithali 8:13) na kukiri dhambi zetu kwa unyenyekevu, tunakuwa katika nafasi ya kupokea faraja Yake (Isaya 57:15)

Kadiri tunavyomjua Mungu vizuri zaidi, ndivyo tutakavyozidi kuchukia dhambi zetu. Mtunga zaburi anazungumza kuhusu “ukuu” wa utakatifu wa Mungu (Zaburi 29:2). Kadiri ukuu huo unavyokuwa wazi kwetu, ndivyo tutakavyokwepa zaidi chochote kinachotishia kuficha au kupotosha ukuu huo. Mpenzi wa nuru atachukia giza kwa kawaida. Tunavyokaribia uzuri wa Mungu, ndivyo dhambi zetu wenyewe zinavyozidi kuwa mbaya kwetu, kwa sababu kutokamilika, sambamba na ukamilifu, daima ni dhahiri haitoshi (Isaya 6:5). Ili kumjua Mungu vizuri zaidi, tunapaswa kutumia muda katika Neno Lake Takatifu, Biblia (Zaburi 119:11, 163). Na lazima tuzungumze naye katika sala. Haiwezekani kusali kwa bidii na kukosa kujihisi kuwa na hatia kwa dhambi zetu wenyewe. Sala inaongoza kwenye chuki ya dhambi kwani inaongoza kwenye uhusiano wa karibu zaidi na Mungu.

Kadiri tunavyoelewa vyema matokeo ya dhambi, ndivyo tutakavyozidi kuchukia dhambi katika maisha yetu wenyewe. Dhambi ndio inayotutenga na Mungu. Dhambi hutufanya watumwa (Yohana 8:34). Dhambi ndilo lilileta ugonjwa, huzuni, aibu, na kifo ulimwenguni (Mwanzo 2:17). Dhambi ndilo sababu ya msingi ya vita vyote, ugomvi, maumivu, na dhuluma. Dhambi ndio sababu kuzimu ipo. Tunapozingatia athari mbaya za dhambi ulimwenguni kwa ujumla, tuna huzuni kugundua dhambi hiyo hiyo ikificha katika mioyo yetu wenyewe. Tunachukia kwamba tunachangia maumivu ya ulimwengu.

Kadiri tunavyoelewa vyema chanzo cha dhambi, ndivyo tutakavyozidi kuichukia ndani yetu. Shetani ndiye mwanzilishi wa dhambi (Ezekieli 28:15). Kabla ya wokovu, tulikuwa watoto wa Ibilisi (Yohana 8:44). Kama waumini, bado tunakabiliwa na majaribu ya Shetani na tunapambana na “mimi wa zamani, ambayo inaharibiwa na tamaa zake za udanganyifu” (Waefeso 4:22). Tunapo “ridhisha tamaa za asili ya dhambi” (Warumi 13:14), tunajishughulisha tena na uchafu na upotovu wa Ibilisi.

Tunavyompenda Mungu zaidi, ndivyo tutakavyozidi kuichukia dhambi yetu. Hatujimiliki, bali ni mali ya Mungu (1 Wakorintho 6:20). Bwana ametupa pumzi ya uhai, na dhambi zetu zinamhuzunisha (Waefeso 4:30). Kwa nini tungevumilia kile kinachomhuzunisha Yule tunayempenda? Mama anachukia ugonjwa unaomfanya mtoto wake asiweze kufanya kazi, na, ikiwa tunampenda Bwana kweli, tutachukia dhambi inayomhuzunisha.

Kadiri tunavyoona wazi uwezo wetu, ndivyo tutakavyozidi kuichukia dhambi yetu. Fikiria nafsi ya mwanadamu imeumbwa kwa ajili ya nini! Tumeumbwa ili kumpenda, kumtii, na kumtukuza Muumba wetu. Tumeumbwa ili kufikiri, kubuni, kukua, na kuchunguza. Ni kazi nzuri na tukufu na takatifu iliyoje ambayo tumeitwa kuifanya! Dhambi ndiyo inayolemaza na kupotosha uwezo wetu uliopewa na Mungu. Mara tu tunapogundua mpango wa asili wa Mungu kwetu, inakuwa jambo la kawaida kuchukia dhambi.

Kadiri tunavyowajali marafiki zetu na familia ambao hawajaokolewa, ndivyo tutakavyozidi kuichukia dhambi yetu. Wengine wanapoona kazi zetu njema, wanamtukuza Baba yetu aliye mbinguni (Mathayo 5:16). Hata hivyo, ikiwa watakachoona ni dhambi yetu, adui za Mungu watakufuru (2 Samweli 12:14). Kama dhambi zetu binafsi zinavyoharibu ushuhuda wetu, tunazichukia zaidi. Mwanga wetu hautakiwi kuwekwa chini ya bakuli (Mathayo 5:15). Mwanga umekusudiwa kuangaza, na dhambi huficha.

Kadiri tunavyoelewa zaidi dhabihu ya Kristo, ndivyo tutakavyozichukia dhambi zetu zaidi. Yesu, Mtu pekee asiye na hatia, alimwaga damu Yake ili kutuokoa kutoka katika dhambi zetu. Kwa njia halisi, dhambi zetu zilisababisha kifo Chake. Dhambi zetu zilimtesa, zikampiga, zikamdhihaki, na hatimaye kumsulubisha msalabani. Na “kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu” (Isaya 53:3). Mara tu tunapoelewa bei ambayo Yesu alilipa kwa ajili ya wokovu wetu, tutampenda zaidi, na tutachukia kile kilichosababisha maumivu Yake.

Kadiri tunavyofikiria umilele mara nyingi zaidi, ndivyo tutakavyozichukia dhambi zetu zaidi. “Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu” (Waebrania 9:27). Hakuna mtu atakayependa dhambi baada ya kufa. Kadiri tunavyofikiria dhambi si kama raha bali kama msingi wa hukumu ijayo, ndivyo tutakavyozichukia dhambi zetu wenyewe.

Wakristo bado hutenda dhambi hata baada ya kuokolewa. Tofauti ni kwamba hatupendi tena dhambi zetu; kwa kweli, tunachukia uchafu ndani yetu na tunajishughulisha na vita vya kiroho ili kuushinda. Msifuni Bwana, tuna ushindi katika Kristo: “Neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu” (1 Yohana 2:14).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ninawezaje kujifunza kuchukia dhambi yangu mwenyewe?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries