settings icon
share icon
Swali

Amilenia (kipindi cha miaka elfu moja) ni nini?

Jibu


Amilenia ni jina limepewa imani kwamba hakutakuwa na utawala halisi wa miaka 1000 wa Kristo. Watu ambao wanashikilia imani hii huitwa wamilenia. Kiambishi awali "a" katika amilenia maana yake ni " hapana" au "sio." Kwa hiyo, "amilennia" maana yake " hakuna milenia." Hii hutofautiana zaidi sana kutoka kwa maoni yalikubaliwa na wengi yaitwayo premilenia (mtazamo kwamba kuja kwa Kristo mara ya pili kutatokea kabla ya ufalme wake wa milenia na kwamba ufalme wa milenia ni utawala halisi wa miaka 1000) na kutoka na maoni yasiyo kubalika sana yaitwayo postmillenia/baada ya miaka 1000 (imani kwamba Kristo atarudi baada ya Wakristo, si Kristo mwenyewe kuanzisha ufalme wake imara katika dunia hii).

Hata hivyo, kuwa haki kwa amilenia, hawaamini kwamba hakuna milenia wakati kamwe. Wao si eit hawaamini katika milenia halisi - hasa miaka 1000- ya utawala wa Kristo juu ya dunia. Badala yake, wanaamini kwamba Kristo sasa ameketi juu ya kiti cha enzi cha Daudi na kwamba wakati huu wa kanisa ni ufalme ambao Kristo ni Mfalme. Hakuna shaka kwamba Kristo sasa ameketi juu ya kiti cha enzi, lakini hii haina maana kwamba ndio chenye Biblia inarejelea kama kiti cha enzi cha Daudi. Hakuna shaka kwamba Kristo sasa anatawala, kwa sababu Yeye ni Mungu. Hata hivyo hii haina maana Yeye anatawala juu ya ufalme wa milenia.

Ili Mungu atimize ahadi zake kwa Israeli na ahadi yake kwa Daudi (2 Samweli 7:8-16, 23:5; Zaburi 89:3-4), lazima kuwe na halisi, ufalme unaonekana katika dunia hii. Kuwa na shaka kwa hili ni kushauku nia ya Mungu na / au uwezo wake wa kutimiza ahadi zake, na hii hufungulia matatizo mengi ya kitheolojia. Kwa mfano, kama Mungu ataasi ahadi zake kwa Israeli baada ya kutangaza ahadi hizo kuwa za "milele," jinsi gani tunaweza kuwa na uhakika wa kitu chochote ameahidi, ikiwa ni pamoja na hadi za wokovu kwa waumini wa Bwana Yesu? Suluhisho pekee ni kumchukua katika maneno yake na kuelewa kwamba ahadi yake itatimia.

Dalili wazi ya Biblia ufalme utakuwa halisi, ufalme wa kidunia ni:

1) Miguu ya Kristo kweli itagusa mlima wa Mizeituni kabla ya kuanzishwa kwa ufalme wake (Zakaria 14:4, 9);

2) Wakati wa ufalme, Masihi atatoa hukumu ya haki na juu ya nchi (Yeremia 23:5-8 );

3) ufalme ni kama ilivyoelezwa kuwa chini ya mbinguni ( Daniel 7:13-14, 27);

4) Manabii wametabiri mabadiliko makubwa ya duniani wakati wa ufalme wake (Matendo 3:21; Isaya 35:1-2, 11:6-9, 29:18, 65:20-22; Ezekieli 47:1-12; Amosi 9 :11- 15); na

5) Mpangilio wa matukio katika Ufunuo unaonyesha kuwepo kwa ufalme wa kidunia kabla ya mwisho wa historia ya dunia (Ufunuo 20).

Mtazamo wa milenia unatokana na kutumia njia moja ya tafsiri kwa unabii ambao haujatimia na njia nyingine ya maandiko yasiyo ya kinabii na unabii ulio timia. Kitabu vya mashirika yasiyo ya kinabii na unabii ulio timia zimefasiriwa juu juu au kikawaida. Lakini, kulingana na wanamilenia, unabii ambao haujatimia wafaa kutafsiriwa kiroho, au njia isiyo ya halisi. Wale ambao wanashikilia mtazamo wa milenia huamini kwamba kusoma kwa "kiroho" unabii ambao haujatimia ni kusoma maandiko kawaida. Hii inaitwa kutumia ufasili wa aina mbili. (mbinu ya utafsiri ni utafiti wa kanuni za tafsiri.) Wanamilenia hudhania kwamba wingi, au unabii wote, ambao haujatimia umeandikwa katika mfano, lugha ya kimfano, lugha ya kiroho. Kwa hiyo, wanamilenia watatoa maana kwa kazi tofauti kwa sehemu hizo za Maandiko badala ya kawaida, ya kuweka maana ya maneno hayo katika masingira yake.

Tatizo na kutafsiri unabii ambao haujatimia katika namna hii ni kwamba, hii inaruhusu aina mbalimbali ya maana. Ila tu utafsiri maandiko katika hali ya kawaida, hakutakuwa na maana moja. Hata hivyo Mungu, mwandishi mwa wisho wa kila andiko, alikuwa na maana moja maalum katika akili wakati Yeye aliongoza waandishi wanadamu kuandika. Ingawa kunaweza kuwa na utumizi wa aina nyingi katika maisha wa kifungu cha maandiko, kuna maana moja tu, na maana hiyo ndiyo ile Mungu alikusudia. Pia, ukweli kwamba unabii ambao haukuwa umetimia ulitimia juu kwa sababu bora ya yote kwa ajili ya kuchukua kwamba unabii ambao haujatimia pia utatimia hivi hivi. Unabii kuhusu kuja kwa kwanza kwa Kristo wote ulikamilishwa kifasihi. Kwa hivyo, unabii kuhusu kuja mara ya pili kwa Kristo lazima pia utarajiwe kutimizwa kifasihi. Kwa sababu hizi, istiari tafsiri ya unabii ambayo haijatimizwa lazima ikataliwe na fasihi halisi au tafsiri bora ya unabii ambao haujatimia ichukuliwe. wanamilenia hushindwa katika kwamba wanatumia mbinu tafsiri ambayo haiendani, yaani, kutafsiri unabii ambao haujatimia tofauti na unabii ambao umetimia.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Amilenia (kipindi cha miaka elfu moja) ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries