Ibibazo kuri Yesu Kristo


Yesu Kristo ni nde?

Yesu ni Imana? Yigeze avuga ko ari Imana?

Mbese ubumana bwa Kristo bwemeza na Bibiliya?

Ese koko Yesu yabayeho? Haba hari bihamya byerekana ko Yesu yabayeho?

Bivuga iki ko Yesu ari Umwana w'Imana?

Ese ukuzuka kwa Yesu ni impamo?

Kuki kubyarwa n'isugi ari ingenzi cyane?

Yesu yamabwe ku wa Gatanu?

Ese Yesu yagiye i Kuzimu hagati yo gupfa no kuzuka kwe?

Ni hehe Yesu yamaze iminsi itatu akimara gupfa kugeza ubwo yazutse?


Garuka ku rupapuro rwanditse mu Kinyarwanda
Ibibazo kuri Yesu Kristo