settings icon
share icon

Kukwisa ya mbote na ndinga Kikongo na www.GotQuestions.org!

Bangifula na ba mvutu ya bibiliya kele pesa

Beto ta pesa nzila na bangifula ve, kansi beno lunga baka nsangu ya beto mene natila beno na ndinga kikongo. Kana beno lunga tanga na ndinga ya Anglais kuna nde beto yamba ba ngifula na https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Awa na nsi kele bisoni sambu nakuzaba mukanda yayi na Kikongo:Nsangu ya mbote

Nge kele na luzingu ya kimakulu?

Ndolula kele inki, mpi yokepesama sambu na inki?

Kundimina Yesu Christ bonso ngulusi kisongidila inki?

Nzila ya luguluku kele inki?

Kuvanda muchristu kele inki?

Mono ndimaka Yesu… Nanima?Ba ngifula ya mfunu mingi

Nzambi ikele? Kele na kidimbu ya kumonisa nde yandi kele?

Yesu kele nani?

Yesu kele Nzambi? Yandi mosi kudibingaka Nzambi?

Bangifula na ba mvutu ya bibiliya kele pesa
© Copyright Got Questions Ministries