settings icon
share icon
Ngifulu

Nzila ya luguluku kele inki?

Ndendula


Nge kele na nzala? Beto kele tubila nzala ya bima ya kudia ve, kansi nge kele na mfunu ya kima mosi mene luta mfunu na luzingu? Kele na kima mosi kati ya ntima na nge yina nge mene zwa ntete mvutu ve? Kana yawu kele kisongidila Yesu kele nzila. Yesu kele tuba, “Mono kele dimpa ya kele pesaka luzingu. Muntu yina ta kwisa na mono yandi kupesa ntima na maboko na mono, muntu yina tawa diaka nzala ata ya bima ya kudia to ya masa ata kilumbu mosi ve” (Jean 6:35).

Kela na mfunu mosi na ntima na nga? Nge kele mona nzila ya kulanda ve? Kele na muntu mene fwa mwinda nge kele mona kifulu ya kupedisila ve? Kana yawu kele buna yawu yina Yesu kele Nzila! Yesu kele tuba, “Mono kele nsemu ya nza ya mvimba. Muntu mene mona mono, yandi landa mono, muntu yina feti vanda na mpimpa ata fioti ve, yandi takumu nsemu ya luzingilu” (Jean 8:12).

Beno kele mona bonso bakielo nyonso kele ya kukangama na luzingu? Nge mene meka kukangula bakielo mingi ebuna nge mene mona nde nyonso kele ya kukangama? Nge kele sosa kifulu ya kuvanda na ngemba? Kana buna, Yesu kele nzila! Yesu kele tuba, “Mono kele kielo. Muntu ta kota na nzila na mono yandi ta guluka.Yandi takatuka na kimpika, sambu yandi tazwa bima ya kudia” (Jean10:9).

Ntangu nyonso bantu kele sadilaka nge mambi? Luwakanu ne nge na bantu kele na zulu-zulu? Yawu kele monana bonso nge kele dila-dila mingi na luzingu? Kana yawu kele mpidiyina, Yesu kele nzila! Yesu kele tuba, “kaka mono kuzaba kukengidila mameme mbote. Muntu ya mbote yina kele kengilaka mameme, yandi kele kudipesaka mumvimba na kisalu yina, luzingu nandi kele sambu na mameme. Mono kele munkwa mameme, mono zaba mosi-mosi mpi bawu kele waka mpi bawu zaba ndinga na mono” (Jean 10:11, 14).

Nge zaba yina taluta na nima ya luzingu? Nge mene lemba luzingu na nge yina nge kele na yawu bubu? Nge zaba kana luzingu na nge kele na mfunu to ve? Nge kele zola kuzinga na nima ya lufwa? Kana Yesu kele nzila! Yesu kele tuba, “Mono kele lufutumuku mpi na luzingu, yina ndinga tubaka Mfumu Yesu. Muntu nyonso ta tula ntima na yandi ya mvimba na mono ta zinga ata yandi mene kutana na lufwa, muntu yina kele na luzingu n anima yandi ndima Yesu yandi ta fwa ata kilumbu mosi ve, nge kele ndima nsangu yina” (Jean11:25-26).

Nzila kele yinki? Mukiedika kele inki? Luzingu kele inki? Yesu kele pesa mvutu na ba ngifulu nyonso yina na kutuba, “Mono nzila, Masongo na luzingu. Muntu mosi ve ta mona tata kana mono ve” (Jean 14:6).

Nzala ya beno kele kuwa yawu kele ya muntu ya kati, mvutu na yawu kele Yesu. Yesu kaka nde kele katulaka mpimpa na ntima ya muntu. Yesu kele kielo ya kumona ba mvutu ya luzingu. Yesu kele mpangi ya luzingu na mbala mosi yandi kele ngangi ya mameme yina beto kele sosaka. Yesu kele luzingu ya luguluku!

Muntu kele waka nzala sambu nge kele ya kuvila na mpimpa, nge kele mona nzila ya kulanda na luzingu ve, sambu ntima na nge kele ya mvindu. Disumu nyonso kele kabisa muntu na Tata Nzambi, nge ta mona nkembo ve (Eccl. 7:20; Rom. 3:23).

Yina mene konda na luzingu na nge, nsanguu beto kele pesa na nge, mvindu kele tinisaka Nzambi na luzingu ya muntu. Sambu masumu kele mvindu yawu kele kabisaka muntu na Nzambi. Kana beto mene kukeba ve, masumu feti kabisa muntu kimakulu na Mfumu Nzambi (Romains 6:23; Jean 3:36).

Inki mpila kupesa mvutu na diambu yina? Yesu kele nzila! Yesu kunatakamasumu ya bantu nyonso na nitu na yandi mosi (2 Corinthiens 5:21). Yesu fwaka na kisika ya bantu nyonso (Romains 5:8), yandi mosi lwataka mvindu ya bantu nyonso. Nanima bilumbu tatu Yesu basikaka na bafwa, yandi tadisaka kimfumu na zulu ya lufwa (Romains 6:4-5). Sambu na inki yandi lungisaka nyonso: “Mvutu ya Yesu na ngifula yina vandaka: kele na luzolo mene luta nyonso ve kana kudipesa bonso mvutu sambu na kugulusa ba mpangi” (Jean 15:13).

Yesu kufwaka sambu beto baka luzingu. Kana beto tula ntima na lufwa na yandi, yawu kele mfuka ya masumu ya bantu nyonso sambu nakubaka ndolula. Pana nzala tamanisa na ntima, mvindu nyonso ta yobisama. Nsemu tapela na ntima. Pana beto tazinga n anima ya lufwa, luzingu ya mpa tabutuka na zulu, beto tavanda kimakulu na Yesu!

“Masonga mfumu Nzambi zolaka muntu mingi yawu yina yandi tindaka mwana na yandi kaka mosi, muntu nyonso tatula ntima na yandi katuka na mpimpa yandi kubaka luzingu ya kimakulu”. (Jean 3:16).

Nge mene baka kiyeka ya kulanda Yesu kulandisa yina nge mene tanga? Kana yawu kele mpidiyina, tula diboko na (kifulu ya kuyamba Yesu bubu).

EnglishVutuka na dititi ya luyantiku yina Kikongo

Nzila ya luguluku kele inki?
© Copyright Got Questions Ministries