შეკითხვები აღსასრულზე


რა არის ათასწლოვანი სამეფო და რეალურია თუ არა ის?

რას ნიშნავს ეკლესიის ატაცება?

რა კავშირია ატაცებასა და გასაჭირის დროს შორის?

რა ნიშნავს იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლა?

როგორია ბოლო დროის ნიშნები?

რა მოხდება ბოლო ჟამის წინასწარმეტყველების მიხედვით?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები აღსასრულზე