შეკითხვები სამყაროს შექმნაზე


რწმენა ღვთისა და მეცნიერება ერთმანეთს ეწინააღმდეგება?

რას ამბობს ბიბლია შექმნასა და ევოლუციის დაპირისპირებაზე?

რას გულისხმობს გონიერი ქმნილების თეორია?

რამდენი წლისაა დედამიწა?

რატომ დარგო უფალმა ედემში ბოროტისა და კეთილის შეცნობის ხე?

ნოეს წარღვნა ლოკალური იყო თუ გლობალური?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები სამყაროს შექმნაზე