settings icon
share icon
Pitanje

Koji su znaci posljednjih vremena?

Odgovor


Matej 24:5-8 nam daje neke važne naznake kako bismo mogli da uočimo približavanje posljednjih vremena: „Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: ’Ja sam Hristos‘, i mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasine o ratovima, i biće gladi i pomora i zemljotresa na svijetu. Takve stvari moraju da se dese, ali kraj tek dolazi. Narod će ustati protiv naroda, i carstvo protiv carstva. Biće gladi i zemljotresa na raznim mestima.” Porast lažnih mesija, porast ratovanja i porast gladi, pošasti i prirodnih katastrofa — to su znaci posljednjih vremena. U ovom odlomku, međutim, dato nam je upozorenje: ne smijemo se zavaravati, jer su ovi događaji samo početak porođajnih bolova; kraj tek dolazi.

Neki tumači ukazuju na svaki zemljotres, svaki politički preokret i svaki napad na Izrael kao siguran znak da se kraj vremena brzo približava. Iako događaji mogu signalizirati približavanje posljednjih dana, oni nisu nužno pokazatelji da su krajnja vremena stigla. Apostol Pavle je upozorio da će posljednji dani donijeti značajan porast lažnog učenja. „ A Duh izričito govori da će u posljednja vremena odstupiti neki od vjere slušajući duhove prevare i nauke demonske“ (1. Timoteju 4:1). Posljednji dani su opisani kao „opasna vremena“ zbog sve više zlog karaktera ljudi i ljudi koji se aktivno „opiru istini“ (2. Timoteju 3:1-9; videti takođe 2. Solunjanima 2:3).

Drugi mogući znaci bi uključivali obnovu jevrejskog hrama u Jerusalimu, povećano neprijateljstvo prema Izraelu i napredak ka jedinstvenoj svjetskoj vladi. Međutim, najistaknutiji znak posljednjih vremena je narod Izrael. Godine 1948. Izrael je priznat kao suverena država, u suštini prvi put od 70. godine nove ere. Bog je obećao Avramu da će njegovo potomstvo imati Hanan kao „državu vječnu“ (Prva knjiga Mojsijeva 17:8), a Jezekilj je prorekao fizičko i duhovno oživljavanje Izraela (Jezekilj, glava 37). Imati Izrael kao naciju u svojoj zemlji važno je u svijetlu proročanstava o posljednjim vremenima zbog istaknutog Izraela u eshatologiji (Danilo 10:14; 11:41; Otkrivenje 11:8).

Imajući na umu ove znakove, možemo biti mudri i pronicljivi u pogledu očekivanja posljednjih vremena. Međutim, ne treba da tumačimo nijedan od ovih pojedinačnih događaja kao jasan i pokazatelj skorog dolaska posljednjih vremena. Bog nam je dao dovoljno informacija da možemo biti spremni, a to je ono što smo pozvani da budemo.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Koji su znaci posljednjih vremena?
© Copyright Got Questions Ministries