settings icon
share icon
Pitanje

Ima li života nakon smrti?

Odgovor


Postojanje života nakon smrti je univerzalno pitanje. Jov govori u ime svih nas kada kaže, „Čovjek rođen od žene kratka je vijeka i pun nemira. Kao cvijet niče, i odsijeca se, i bježi kao sjen, i ne ostaje… Kad umre čovjek, hoće li oživjeti?” (Jov 14:1-2, 14). Poput Jova, svi smo doživjeli izazov ovog pitanja. Šta se tačno dešava pošto umremo? Da li prosto prestanemo da postojimo? Da li je život poput rotacionih vrata kada odlazimo i vraćamo se na zemlju kako bi dostigli svoj lični vrhunac? Da li svi idu na isto mjesto, ili idemo na različita mjesta? Da li zaista postoji raj i pakao?

Biblija nam govori da ne postoji samo život nakon smrti, već vječni život koji je tako slavan da „ Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube“ (1. Korinćanima 2:9). Isus Hrist, utjelovljeni Bog, došao je na zemlju da nam da dar vječnog života. „ Ali on bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja; kar bješe na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscijelismo“ (Isaija 53:5). Isus je uzeo kaznu koju svi mi zaslužujemo i žrtvovao svoj život da plati kaznu za naš grijeh. Tri dana nakon toga, On je pokazao da je pobijedio smrt ustavši se iz groba. Ostao je na zemlji četrdeset dana i hiljade ljudi su to posvjedočili prije nego se uznio na nebo. Rimljanima 4:25 kaže, „Koji bi predan za grijehe naše i ustade za opravdanje naše.”

Hristovo vaskrsenje je događaj o kome je mnogo zapisano. Apostol Pavle je izazivao ljude da preispitaju očevidce povodom validnosti vaskrsenja, i niko nije moga da dovede u pitanje njegovu istinitost. Vaskrsenje je kamen temeljac hrišćanske vjere. Zbog toga što je Hrist vaskrsnut iz mrtvih, mi možemo da imamo vjeru da ćemo i mi vaskrsnuti. Vaskrsenje Hristovo je najveći dokaz za život poslije smrti. Hrist je samo početak velike žetve onih koji će biti vaskrsnuti. Fizička smrt je došla kroz jednog čovjeka, Adama, od koga smo svi potekli. Ali svima koji su bili usvojeni u Božiju porodicu kroz vjeru u Isusa Hrista će biti dat novi život (1.Korinćanima 15:20-22). Tačno onako kako je Bog vaskrsnuo Isusovo tijelo, tako će i naša tijela biti vaskrsnuta po Hristovom povratku (1. Korinćanima 6:14).

Iako ćemo svi jednog dana vaskrsnuti, neće svako ići u raj. Svaka osoba će se odlučiti u ovom životu, i taj izbor će odrediti vječnu destinaciju te osobe. Biblija kaže da nam je određeno da umremo samo jednom, i da će poslije toga doći sudnji dan (Jevrejima 9:27). Oni koje su opravdani vjerom u Hrista će ići u vječni život u raju, ali oni koji su odbacili Hrista kao Spasitelja će biti poslati u vječnu kaznu pakla (Matej 25:46). Pakao, kao i raj, nije samo stanje postojanja, već stvarno mjesto. To je mjesto gdje će nepravedni iskusiti beskrajni, vječni gnjev Božiji. Pakao je opisan kao rupa bez dna (Luka 8:31; Otkrivenje 9:1) i ognjeno jezero, sa gorućim sumporom, gdje će oni koji su tamo biti mučeni dan i noć i dovijeka (Otkvrivenje 20:10). U paklu će biti plač i škrgut zuba koji ukazuje na strašnu patnju i gnjev (Matej 13:42).

Bogu nije nimalo milo da bezbožnici umiru, već želi da se odvrate od svojih bezbožnih puteva kako bi mogli da žive (Jezekilj 33:11). Ali on ne želi da sili našu pokornost; ako odaberemo da ga odbacimo, On prihvata našu odluku da živimo vječno odvojeni od Njega. Život na zemlji je test, priprema za ono što dolazi. Za vjernike, život nakon smrti je vječni život u raju sa Bogom. Za nevjernike, život nakon smrti je vječnost u ognjenom jezeru. Kako možemo da primimo vječni život nakon smrti i izbjegnemo vječnost u ognjenom jezeru? Postoji samo jedan način – kroz vjeru i pouzdanje u Isusa Hrista. Isus je rekao, „...Ja sam vaskrsenje i život; koji vjeruje u mene ako i umre, živjeće. I svaki koji živi i vjeruje u mene neće umrijeti vavijek…“ (Jovan 11:25-26).

Besplatni poklon vječnog života je na raspolaganju svima. „Ko vjeruje u Sina, ima život vječni; a ako je neposlušan Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božiji ostaje na njemu” (Jovan 3:36). Nećemo imati priliku da prihvatimo Božiji dar spasenja nakon smrti. Mjesto gdje ćemo vječno biti određuje naš ovozemaljski životni vijek našim prihvatanjem ili odbacanjem Isusa Hrista. „Jer govori: U vrijeme pogodno poslušah te, i u dan spasenja pomogoh ti. Evo, sad je najpogodnije vrijeme; evo, sad je dan spasenja! (2 Korinćanima 6:2). Ako vjerujemo da je smrt Isusa Hrista potpuna plata za naše grijehe protiv Boga, zagarantovan nam je ne samo ispunjen život na zemlji, već takođe vječni život nakon smrti, u slavnom prisustvu Hrista.“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Ima li života nakon smrti?
© Copyright Got Questions Ministries